Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Unijne dofinansowanie wodociągu

    Odnieśliśmy kolejny sukces w zakresie pozyskania środków unijnych na realizację gminnych inwestycji. W ramach ogłoszonego w 2011 roku naboru wniosków na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową obszarów wiejskich, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, nasza gmina podpisała umowę na realizację zadania pt. „Dokończenie wodociągowania wschodniej części gminy Ciepielów poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kawęczyn i Świesielice”. Całkowita wartość inwestycji – 1.408.714,14,-zł. Kwota unijnego dofinansowania wyniosła – 705.020,-zł. Nowa umowa, to nie tylko kolejne środki zasilające nasz inwestycyjny budżet, ale przede wszystkim ogromna satysfakcja i wspaniały efekt wielomiesięcznych starań pracowników Urzędu Gminy o pozyskanie unijnych środków na inwestycje.
   Podpisana umowa, to także przykład na szybkość podejmowanych przez nas decyzji inwestycyjnych. W dniu, w którym podpisywaliśmy umowę, właśnie zakończyliśmy realizację zadania, którego to dofinansowanie dotyczyło. Nie czekając bowiem na rozstrzygnięcie procedury oceny wniosków, w roku bieżącym w ramach środków własnych przeprowadziliśmy odpowiednią procedurę przetargową i zrealizowaliśmy w pełni zadanie związane z budową sieci wodociągowej dla mieszkańców Świesielic i Kawęczyna, do których nowo wybudowanym wodociągiem już płynie woda. Nasze plany związane z zakończeniem wodociągowania, nie czekają na cud unijnego wsparcia, lecz są konsekwentnie wcielane w życie. Oczywiście dzięki podpisanej umowie środki unijne zasilą nasz budżet i pozwolą na dalsze inwestycje z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców gminy. Podpisana umowa na unijne dofinansowanie umacnia nas na pozycji lidera wśród okolicznych gmin w zakresie pozyskiwania środków unijnych.
   W tej chwili oczekujemy na zakończenie czterech kolejnych procedur oceny wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich 2007 -2013, z których najważniejszym jest wniosek dotyczący „Odnowy otoczenia Kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych i centrum Antoniowa”.
Dodano 21.12.2012

                                                                powrót