Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Ratujmy ludzkie życie

    Każdy człowiek może znaleźć się w sytuacji, która stanowi dla niego zagrożenie. Niesienie pomocy jest nie tylko moralnym, ale także prawnym obowiązkiem każdego człowieka. Jednakże, aby bezpiecznie nieść pomoc, należy poznać zasady skutecznego jej udzielania. Bezpieczne i fachowe niesienie pomocy nie jest proste – wymaga wiedzy, umiejętności, a zwłaszcza wysokiej motywacji jej udzielania. Aby skutecznie ratować ludzkie życie, trzeba więc po pierwsze chcieć, a po drugie umieć udzielić pomocy. W tym celu na terenie wszystkich placówek oświatowych rusza gminny program edukacyjny (ponad programowy) „Ratuj ludzkie życie”.
   W ramach programu wszyscy uczniowie klas 5-6 szkół podstawowych i wszyscy uczniowie klas 1-3 gimnazjum zostaną przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ilości co najmniej 5 godzin lekcyjnych ( w ramach tzw. lekcji wychowawczych, oraz lekcji w-f i zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa) w ciągu każdego roku szkolnego. Program „Ratuj ludzkie życie” Będzie obejmował moduł dotyczący nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz z treściami związanymi z reanimacją krążeniowo - oddechową przy pomocy ćwiczeń praktycznych wykonywanych za pomocą specjalistycznych fantomów.
   Dzięki programowi, każdy uczeń kończący naukę w gimnazjum będzie gruntownie przeszkolony (łącznie weźmie udział w 25 godzinach zajęć praktycznych) w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Program realizowany jest we współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii. Na potrzeby programu Urząd Gminy już zakupił cztery fantomy do celów ćwiczeniowych – reanimacji krążeniowo – oddechowej.

Dodano 17.12.2012
                                                                powrót