Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

III Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

    „ Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Słowa Józefa Piłsudskiego stały się myślą przewodnią III Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów, który odbył się 9 listopada 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie.
Głównym założeniem przedsięwzięcia było uczczenie znaczącej daty w historii Polski – 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległy byt. Zorganizowany z tej okazji konkurs miał na celu rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia, propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej młodych wykonawców, integrację środowisk szkolnych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej dzieci i młodzieży.
Organizacją tegorocznych obchodów zajęły się panie: Marta Balcerowska, Anna Marek, Małgorzata Kominek, Marzena Nowakowska, Anna Sulima.
Konkurs o zasięgu gminnym skierowany był do uczniów klas IV - VI szkół podstawowych oraz I – III gimnazjum. Z zaproszenia skorzystali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie oraz Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Łącznie uczestniczyło w nim ponad 60 wykonawców.
Konkurs podzielony został na dwie kategorie: pieśń patriotyczna i poezja patriotyczna. Uczestnicy, w zależności od kategorii, zobowiązani byli do zaprezentowania wiersza lub piosenki o tematyce patriotycznej.
Organizatorzy konkursu powołali dwie niezależne komisje konkursowe, których zadaniem było dokonanie oceny prezentacji poszczególnych uczestników, według wcześniej ustalonych kryteriów.

Wyniki tegorocznego konkursu przedstawiają się następująco:

Wyniki w kategorii pieśń patriotyczna:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce - Zofia Grandos (PSP Ciepielów)
II miejsce - Anita Gajek (PSP Ciepielów)
III miejsce - duet: Natalia Kozik, Edyta Wiśnios
Wyróżnienie - Michał Kosiór (PSP Ciepielów)
Gimnazjum:
I miejsce - Zespół wokalno – instrumentalny w składzie: Aleksandra Standowicz, Katarzna Pakos, Joanna Rogozińska, Milena Niedziela, Patrycja Kwiecień (PG Ciepielów)
II miejsce - Aleksandra Kozik
III miejsce - Grzegorz Sulima
Wyróżnienie - Aleksandra Kowalska

Wyniki w kategorii wiersz patriotyczny:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce - Martyna Kwiecień (PSP Ciepielów)
II miejsce - Aleksandra Gębka (PSP Ciepielów)
III miejsce - Monika Giemza (PSP Ciepielów)
Wyróżnienie - Julia Wiktorowska (PSP Ciepielów)
Gimnazjum:
I miejsce - Kamil Kapciak
II miejsce - Kaja Balcerowska
III miejsce - Albert Rolnik
Wyróżnienie - Dominika Jakubowicz

W dalszej części uroczystości Wójt Gminy Ciepielów – p. Artur Szewczyk wręczył dyplomy i nagrody laureatom konkursu.
Następnie uczniowie gimnazjum przypomnieli przebieg walk narodowowyzwoleńczych i trudnej drogi do upragnionej wolności, a w recytowanych wierszach, pięknych, patriotycznych pieśniach wykonanych przez laureatów konkursu, tak jak w lustrze odbiły się losy narodu polskiego. Całość dopełniła przepiękna dekoracja, w której zawarły się nasze najważniejsze symbole narodowe.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzień ten był tak uroczysty. Słowa uznania kierujemy w stronę nauczycieli, którzy podjęli trud przygotowania uczniów do konkursu, a także osób, które przyjęły zaproszenie do pracy w komisjach konkursowych.

Dodano 28.11.2012
                                                                powrót