Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Informacja Rejonu Energetycznego w Zwoleniu - Sadzenie i pielęgnacja drzew przy napowietrznych liniach energetycznych

    Zdjęcie nr 1 - Linia średniego napięcia 15 KV trójprzewodowa zasilająca miejskie i wiejskie stacje transformatorowe. Drzewa upraw leśnych i wysokich sadzimy 3,5mb od skrajnego przewodu linii tak, aby korony dorosłych już drzew znajdowały się nie mniej niż 2,6m b od skrajnego przewodu. Zachowanie odległości koron drzew od przewodów linii zgodnie z Polską Normą PN-5100 -1 ułatwi w przyszłości zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie ochronnym linii. W pasie ochronnym linii można sadzić drzewa i krzewy odmian samokończących tak, aby wierzchołki tych upraw zgodnie z normą PN-5100-1 znajdowały się H-2,6mb poniżej przewodów. W przypadku, gdy linia przebiega przez lasy zalecane jest pozostawienie pasa ochronnego linii wolnego od zadrzewień, co znacznie ułatwi zabiegi pielęgnacyjne koron drzew przy linii energetycznej. W promieniu 4mb wokół słupa należy pozostawić teren niezadrzewiony, aby umożliwić ewentualną wymianę słupa. W przypadku nieuprawnionych nasadzeń w pasie ochronnym linii uprawami leśnymi i wysokimi właściciel drzew jest zobowiązany przycinać wierzchołki drzew tak, aby zachować odległość H-2,6mb poniżej przewodów zgodnie z PN-5100-1. Jeżeli właściciel drzew nie wykonuje w/w zabiegów pielęgnacyjnych i wierzchołki drzew przekraczają dopuszczalne odległości od przewodów powodując zagrożenie pożarowe; zagrożenie porażenia prądem osób postronnych; zagrożenie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla instytucji i gospodarstw domowych, Rejon Energetyczny w Zwoleniu w celu wyeliminowania i zapobiegania w/w zagrożeniom jest zobowiązany według Polskiej Normy PN-5100-1 usunąć wierzchołki drzew H-2,6mb poniżej przewodów z uwzględnieniem pięcioletniego przyrostu dla danego gatunku drzewa, co w wielu przypadkach jest równoznaczne z usunięciem drzewa.

Zdjęcie nr 2 -Linia niskiego napięcia 04 KV zasilająca bezpośrednio gospodarstwa domowe. Drzewa przy linii niskiego napięcia sadzimy w odległości 1,9mb od skrajnego przewodu linii tak, aby korony dorosłych już drzew znajdowały się zgodnie z Polską Normą PN-5100-1 nie mniej niż 1mb od skrajnego przewodu. W pasie ochronnym linii można sadzić drzewa i krzewy odmian samokończących tak, aby wierzchołki tych upraw zgodnie z PN-5100-1 znajdowały się H-1mb poniżej przewodów. W przypadku, gdy linia przebiega przez lasy zalecane jest pozostawienie pasa ochronnego linii wolnego od zadrzewień, co znacznie ułatwi zabiegi pielęgnacyjne koron drzew przy linii energetycznej. W promieniu 4 mb wokół słupa należy pozostawić teren niezadrzewiony, aby umożliwić ewentualną wymianę słupa. W przypadku nieuprawnionych nasadzeń w pasie ochronnym linii uprawami leśnymi i wysokimi właściciel drzew jest zobowiązany przycinać wierzchołki drzew tak, aby zachować odległość H-1mb poniżej przewodów zgodnie z PN-5100-1. Jeżeli właściciel nie wykonuje w/w zabiegów pielęgnacyjnych i wierzchołki drzew przekraczają dopuszczalne odległości od przewodów powodując zagrożenie pożarowe; zagrożenie porażenia prądem osób postronnych; zagrożenie ciągłości dostaw energii elektrycznej dla instytucji i gospodarstw domowych, Rejon Energetyczny w Zwoleniu w celu wyeliminowania i zapobiegania w/w zagrożeniom jest zobowiązany według Polskiej Normy PN-5100-1 usunąć wierzchołki drzew H-1mb poniżej przewodów z uwzględnieniem pięcioletniego przyrostu dla danego gatunku drzewa, co w wielu przypadkach jest równoznaczne z usunięciem drzewa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z upoważnionymi pracownikami Rejonu Energetycznego w Zwoleniu:
1. P. Maksym Mirosław telefon -048 6781826.
2. P. Binkowski Stanisław telefon -048 6781828.
3. P. Baran Henryk telefon -0486781829.
4. P. Jaroszek Wojciech telefon -0486781824.
5. P. Mazur Włodzimierz telefon -048 6781841

Dodano 14.11.2012                                                                powrót