Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Z działalności Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii

    Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w ramach współpracy ze szkołami zorganizowała i pokryła koszty koncertu profilaktycznego dla Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie.
   W dzisiejszym świecie czyha na młodego człowieka bardzo wiele zagrożeń. W okresie dorastania młodzi ludzie są ciekawi nowych rzeczy, poszukują celu życia i pragną niezwykłości. Często wtedy sięgają po różnego rodzaju używki, nie zdając sobie niejednokrotnie sprawy, że wkraczają na bardzo niebezpieczny grunt. Buntują się i łamią zasady bezpieczeństwa oraz obowiązujące normy społeczne.
   W celu uświadomienia młodzieży wagi problemu, ostrzeżenia przed konsekwencjami bezmyślnych wyborów w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie odbyło się 18 października 2012 roku spotkanie profilaktyczne z przedstawicielami znanego, zwłaszcza miłośnikom programu „Must be the music”, zespołu muzycznego h.R.A.B.I.A. . Zostało ono zorganizowane we współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii, która przeznaczyła na ten cel środki finansowe i pokryła koszty koncertu.
   Wokalista – Adrian Markiewicz - w sposób bardzo obrazowy, czasami wręcz dosadny, opowiedział uczniom o tym, jak łatwo można popaść w uzależnienia, z których bardzo trudno jest się wyzwolić. Ostrzegł przed tragicznymi skutkami brania narkotyków. Namawiał do asertywności, która może ocalić nam życie czy zdrowie. Swoje opowieści przeplatał piosenkami. Usłyszeliśmy między innymi utwory pod tytułem „Warszafka”, „ Krótka historia o lataniu”, „Spływ” , „Człowiek”, „Ziomek”.
   W pierwszej części spotkania muzyk przedstawił historię życia młodego człowieka (swoją własną), który w wieku czternastu lat dostał swoją pierwszą gitarę i powoli wchodził do „muzycznego światka”. Podkreślił jego stopniowe uzależnianie się od nikotyny, alkoholu, narkotyków oraz bezsilność okazaną w próbie samobójczej. Ostrzegł uczniów przed dilerami, którzy tylko na początku udają przyjaciół, a w rzeczywistości są bezwzględni. Wspomniał również o dopalaczach i zagrożeniu życia po ich zażyciu.
    W sposób pozornie lekki, czasami humorystyczny uzmysławiał młodzieży, że pod wpływem narkotyków robimy często nieprzewidywalne rzeczy i na zawsze grzebiemy swoje życiowe cele, tracimy zdrowie.
   W drugiej części wokalista poruszył sprawę uzależnień internetowych. Przestrzegał, zwłaszcza dziewczyny, przed łatwowiernością w stosunku do mężczyzn, która może skończyć się tragicznie. Nadmienił o przerażającym zjawisku handlu żywym towarem. Dla zobrazowania tego problemu przywołał słownie drastyczne obrazy z filmu „Uprowadzona”. Prosił dziewczyny, by wystrzegały się „dziwnych” miejsc i nie zostawiały swoich koleżanek samych podczas młodzieżowych imprez.
   Kolejna sprawa, która była poruszona podczas spotkania, dotyczyła asertywności, czyli umiejętności wyrażania własnego zdania w sposób kulturalny, ale stanowczy. Wybrani uczniowie odegrali scenkę rodzajową. Ich zadanie polegało na namówieniu dziewczyny do zapalenia z nimi papierosa. Nasuwającym się wnioskiem było stwierdzenie, że w asertywności trzeba umieć odmawiać, a jeśli ktoś jest zbyt natarczywy, najlepiej odejść i nie tłumaczyć się.
    Ostatni przekaz dotyczył problemu grupek zamkniętych, funkcjonujących w środowisku szkolnym. Ich członkowie nie wpuszczają do swojego grona nikogo z zewnątrz. W ściśle zamkniętej grupie czują się bardzo silni i poniżają w brutalny sposób słabszych od siebie. Rozmówca podkreślił, że osoba poniżana przez innych w dzieciństwie czy młodości ma zaniżone poczucie własnej wartości i może już nigdy nie zrealizować sie w dorosłym życiu, bo czuje się gorsza. Opowiedział także dwie zabawne historyjki, podkreślające, że nie należy nikogo oceniać po wyglądzie. Czasami bowiem sami możemy być bardzo zdziwieni, kiedy okaże się, że to my jesteśmy mniej wartościowymi ludźmi.
   Swoje spotkanie z gimnazjalistami muzyk zakończył słowami: „Pamiętajcie o asertywności!” „Nie pozwólcie, aby ktoś za was decydował!” „Nawet pierwsza próba może być śmiertelna!”.
   Opowiedział także dowcip, który w sposób bardzo dosadny uświadomił zebranym, że pod wpływem narkotyków tracimy kontakt z rzeczywistością i kontrolę nad swoim organizmem.
   Uczniowie byli zadowoleni ze spotkania. Podobał im się sposób przekazu. Poruszone problemy uznali za naprawdę ważne i aktualne w dzisiejszym świecie. My – nauczyciele i wychowawcy - mamy natomiast nadzieję, że przekazane treści jak najgłębiej zapadną naszym gimnazjalistom w pamięć i staną się dla nich życiową nauką.
   Oto, co na temat spotkania powiedzieli sami gimnazjaliści:
„Uważam, że przedstawienie było najlepszym, jakie do tej pory widziałam. Ukazywało prawdziwe życie. Wreszcie w naszym gimnazjum zabrzmiała dobra muzyka. Poza tym nie było owijania w bawełnę. Muzyk opowiadał prosto i z sensem. Utwory, napisane przez artystę w czasie dla niego trudnym, przemawiały do mnie bardziej niż wywody jakiś psychologów czy filozofów. Może dlatego, że wszystko, o czym mówił, było oparte na jego własnych doświadczeniach? ”.
„Moim zdaniem, występ zespołu h. R.A.B.I.A. był bardzo ciekawy. Wokalista tej grupy opowiadał w sposób zrozumiały dla młodzieży o narkotykach i innych życiowych problemach. Przytaczał nam przykłady przeżyć, których sam doświadczył. Głęboko mnie one poruszyły. Myślę, że na długo zapamiętam wypowiedziane słowa i będę szanować swoje życie. Szkoła powinna organizować więcej takich spotkań”. „ Przedstawienie profilaktyczne było bardzo interesujące i pouczające. Za pomocą prostych słów wokalista zespołu przestrzegał przed czyhającymi na nas uzależnieniami. Występ rozbudzał wiele emocji. Dużym atutem były wykonywane piosenki”.
„ Naszym zdaniem przedstawienie profilaktyczne było pouczające. Przedstawiało zagrożenia, na jakie może być narażony współczesny młody człowiek. Zaproszeni goście przestrzegali nas przed narkotykami, które rujnują nam życie. Ostrzegali przed naiwnością i pouczali, abyśmy byli asertywni”.
„ Moim zdaniem przedstawienie było bardzo ciekawe. Wokalista mówił prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem. Opowiadał o problemach, które coraz częściej dotykają młodzież. Pokazał, jak odmawiać, żeby nie urazić drugiej osoby, a żeby ona zrozumiała nasze intencje. Poruszane problemy były przeplecione tematycznie dobranymi piosenkami, odzwierciedlającymi uczucia artysty. Muzyk opowiedział nam swoją historię. Jestem bardzo zadowolona, że tacy ludzie przyjechali do naszej szkoły. Ich słowa trafiły do mnie. Bardzo chciałabym jeszcze raz ich spotkać i porozmawiać z nimi”.

Dodano 30.10.2012                                                                powrót