Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Odnowa i rozwój wsi w Czerwonej i Antoniowie

   Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – pod taką nazwą Gmina Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Rada Stowarzyszenia uznała nasz wniosek za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i oceniła najwyżej spośród wszystkich złożonych wniosków - 26,40 pkt,. Kolejny etap to przekazanie dokumentów do jednostki wdrażającej projekty unijne, gdzie zostaną poddane dalszej ocenie.
   Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje m.in. budowę parkingów przy kościele i cmentarzu parafialnym, chodników, zjazdów gospodarczych, zatoki postojowej z wiatą przystankową, ciągu pieszego do cmentarza. Zaprojektowano również ustawienie 14 lamp solarnych z podwójnym niskonapięciowym oświetleniem LED i solarnym panelem polikrystalicznym. Będzie to pierwsze takie innowacyjne oświetlenie na terenie powiatu lipskiego.
   Poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, wartość kosztorysowa zadania to 813 470,32 zł.
   W ramach poprzedniego analogicznego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" wykonaliśmy w naszej gminie do tej pory następujące inwestycje:
- Modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepielów,
- Adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury,
- Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem,
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wykonaliśmy:
- Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu
- Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
oraz realizowany obecnie projekt pn.” Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu” wydatkując łącznie na powyższe zadania ponad 3,5 miliona złotych.Dodano 04.10.2012


                                                                powrót