Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Dziecięca akademia przyszłości podpisana – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w Ciepielowie

    Od 1 września br. wszyscy uczniowie klasa IV-VI szkoły podstawowej w Ciepielowie wezmą udział w realizacji projektu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach „Dziecięcej akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Istotnymi zamierzeniami projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych, w których wezmą udział nasi uczniowie, obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale: 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, 4 godziny zajęć z języków obcych, 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych. Zajęcia będą prowadzone w dwóch klasach równoległych IV-VI w okresie od 1 września 2012 roku do dnia 31 sierpnia 2013 roku. W ilości łącznej 400 godzin zajęć pozalekcyjnych. Wartość projektu to kwota 36.048,-zł. Umowy na sfinansowanie zajęć zostały podpisane w dniu 9 sierpnia 2012 roku ze strony Gminy Ciepielów przez wójta gminy i ze strony województwa mazowieckiego przez wicemarszałka województwa mazowieckiego Leszka Ruszczyka.

Dodano 22.08.2012                                                                powrót