Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Środki z Unii przyznane, przetarg ogłoszony na Odnowę i rozwój wsi w Ciepielowie

    W czwartek 9 sierpnia br. wójt wraz z panią skarbnik podpisali z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie unijne w wysokości 407.139,-zł zadania pod nazwą: Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu. Wartość całego zadania wraz z oświetleniem to kwota 772.149,-zł. Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nasza gmina złożyła w ramach naszej przynależności do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Po ocenie przez Radę Stowarzyszenia nasz wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród złożonych wniosków 24,82 pkt i został przekazany do jednostki wdrażającej projekty unijne, gdzie następnie został poddany dalszej ocenie. Pozytywną ocena zakończyła się w miesiącu lipcu, a jej konsekwencją było podpisanie unijnej umowy. Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje m.in. budowę parkingów, zjazdów gospodarczych, zatoki postojowej i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu w postaci ławek parkowych koszy na śmieci oraz nasadzeń krzewów ozdobnych. Przetarg na realizację inwestycji już został ogłoszony. Rozstrzygnięcie przetargu przewidywane jest jeszcze w miesiącu sierpniu, a całość prac ma zostać zrealizowana w miesiącu listopadzie br. W ramach poprzedniego analogicznego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" wykonaliśmy w naszej gminie do tej pory następujące inwestycje:
- Modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepielów,
- Adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury,
- Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem,
- Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu
- Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów wydatkując łącznie na powyższe zadania ponad 3 miliony złotych.
Dzięki podpisanej umowie nasza gmina umocni pozycję lidera w zakresie zrealizowanych zadań unijnych w naszym regionie województwa mazowieckiego.


Dodano 13.08.2012                                                                powrót