Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Na ulicy Sandomierskiej w Ciepielowie już płynie woda

    Pierwszym i zarazem najmniejszym zadaniem wodociągowym, który nasza gmina w tym roku już zakończyła, jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciepielów ulica Sandomierska. Zakres prac obejmował wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 1170,5 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1170,5 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 201 m - fi 50 mm - L = 5 m. Łączna długość przyłączy L = 206 m. Zostało wykonanych 8 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostało także 5 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 1376 m. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego SANITEX Wiesław Urynowicz z Łuczynowa za kwotę 63 541,02 zł. Inwestycja została odebrana przez komisję powołaną do tego celu przez wójta gminy. Zarówno inspektor nadzoru, straż pożarna, jak i pracownicy urzędu gminy i sanepidu zgodnie odebrali inwestycję.

Dodano 05.07.2012                                                                powrót