Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Budowa ponad 55 km nowych wodociągów i 100% zwodociągowanie gminy w 2012 roku.

    Jeszcze w tym roku planujemy 100% zwodociągowanie gminy Ciepielów. Zakończyliśmy procedurę rozstrzygnięcia pięciu przetargów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas, Świesielice, Kawęczyn, Ciepielów ( ul. Sandomierska), Podolany i Borowiec. Trwają jeszcze prace przygotowawcze na przysiółkach w miejscowości Gardzienice Stare, Ciepielów ul. Witosa i Łaziska „Zamoście”. Łącznie w tym roku wybudowanych zostanie ( prace już zostały rozpoczęte) ponad 55 km nowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Woda popłynie do kolejnych 160 gospodarstw domowych na terenie gminy. Łącznie na ten cel w budżecie gminy 2012 roku (w ramach środków własnych) wydatkujemy ponad 2,2 mln, zł. Jedno z zadań wodociągowych, mianowicie budowa sieci wodociągowej Świesielice – Kawęczyn objęte jest wnioskiem unijny( w tej chwili trwa procedura oceny wniosków).
    Łącznie na terenie naszej gminy od roku 2005, kiedy to rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej ( wg. ówczesnego stanu 11,8 km sieci wodociągowej w całej gminie) – wybudowanych zostanie ponad 240 kilometrów sieci wodociągowych, obejmując swym zasięgiem wszystkie miejscowości gminne, nawet najdalej wysunięte przysiółki. Ponad 1500 gospodarstw będzie podłączonych do gminnej sieci. A całość wodociągowania, łącznie z budową nowoczesnej stacji uzdatniania wody w Kunegundowie ( zrealizowana ze środków unijnych) będzie kosztowała ponad 11 milionów złotych.
    Czy w roku 2005 ktoś miał nadzieję na podłączenie do gminnej sieci, myślimy, że takich optymistów nie było zbyt wielu. Dzisiaj można śmiało powiedzieć – marzenia się spełniają, a konsekwentna praca, wspólne decyzje trzech kolejnych Rad Gminy, przynoszą wspaniałe rezultaty w postaci 240 km nowoczesnej sieci wodociągowej i 100% zwodociągowania gminy, którego będziemy mieli okazję doczekać się już na jesieni 2012 roku.

W tym roku budujemy ostatnie z wodociągów w miejscowościach:

1.Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 8797 m - fi 160 mm - L = 6695 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 15 492 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 4119 m - fi 50 mm – L = 47 m - fi 63 mm - L = 7 m Łączna długość przyłączy L = 4 173 m. Zostanie wykonanych około 121 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 47 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 - 100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 19665 m. Inwestycję wykona firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek z Lubartowa za kwotę 939 720,00 zł

2.Podolany. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 3789 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 3789 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 308 m. Łączna długość przyłączy L = 308 m. Zostanie wykonanych około 11 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 11 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 4097 m. Inwestycję wykona firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa za kwotę 153 076,03 zł

3. Borowiec. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 5637 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 5637 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 574 m. Łączna długość przyłączy L = 574 m. Zostanie wykonanych około 20 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 12 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 6211 m. Inwestycję wykona firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa za kwotę 214 466,26 zł

4. Kawęczyn, Świesielice. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 13 453 m - fi 160 mm - L = 2579 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 16 032 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 3928 m Łączna długość przyłączy L = 3928 m. Zostanie wykonanych około 92 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 41 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 19960 m. Inwestycję wykona firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek z Lubartowa za kwotę 765 306,00 zł

5.Ciepielów ul. Sandomierska. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 1170,5 m Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1170,5 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 201 m - fi 50 mm - L = 5 m. Łączna długość przyłączy L = 206 m. Zostanie wykonanych około 8 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 5 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami to 1376 m. Inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego SANITEX Wiesław Urynowicz z Łuczynowa za kwotę 63 541,02 zł

6. Dowodociągowanie gminy w miejscowościach Ciepielów ul.Witosa – Gardzienice Stare, Łaziska „Zamoście”. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm oraz fi 160 mm. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie około 4000 m. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 12 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 - 100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem. Łączna wartość robót to około 150.000,-zł. Procedura przetargowa wyłoni wykonawcę zadania prawdopodobnie w miesiącu czerwcu.

Dodano 09.03.2012


                                                                powrót