Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Informacja Wójta i Rady Gminy Ciepielów

Szanowni Państwo Mieszkańcy obrębu podatkowego w Ciepielowie!

W związku z licznymi kontrowersjami w sprawie naliczenia dla podatników miejscowości Ciepielów podatku od tzw. pozostałych gruntów, co wynika z zmiany klasyfikacji użytków gruntowych
– w wyniku czego Urząd Gminy w Ciepielowie zamiast tak jak do tej pory naliczać w miejscowości Ciepielów podatek rolny – nalicza podatek od nieruchomości w ramach tzw. podatku od pozostałych gruntów, czego nie można było przewidzieć w dniu podejmowania przez Radę Gminy uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2012

- Wójt Gminy w Ciepielowie po przeprowadzeniu konsultacji z Radnymi Gminy podjął decyzję o umorzeniu części podatku dla mieszkańców miejscowości Ciepielów, których dotknęła (niezamierzona ) zmiana w zakresie wysokości podatku od tzw. pozostałych gruntów.

W związku z powyższym, prosimy po dniu 15 marca 2012 roku ( termin płatności pierwszej raty podatku) o składanie przez wszystkich zainteresowanych wniosków o umorzenie tej części podatku ( od pozostałych gruntów).
Informacji na temat wniosków o umorzenie podatku, udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Ciepielowie ( pok. nr 6)

Wyjaśnienie:
1. Do końca roku 2011 podatek od tzw. pozostałych gruntów wynosił w naszej gminie 20 groszy z m2 – a w związku z tym, iż w poprzedniej klasyfikacji gruntów miejscowość Ciepielów traktowana była jako grunty wykorzystywane na cele rolnicze, właściwie nikt nie był objęty podatkiem z pozostałych gruntów ( w ramach podatku od nieruchomości ) a płacił zwykły podatek rolny.

2. 23 listopada 2011 Rada Gminy podjęła decyzję w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 - zwiększając wysokość podatku od tzw. pozostałych gruntów z 20 na 22 grosze. Rada Gminy podejmując taką decyzję nie miała żadnej informacji, że nastąpi zmiana klasyfikacji gruntów, w wyniku, której dojdzie do zmian podatkowych, polegających na zamianie podatku rolnego na podatek od nieruchomości ( od tzw. pozostałych gruntów).

3. W listopadzie 2011 przeprowadzona została w miejscowości Ciepielów zmiana klasyfikacji gruntów. Na terenie Ciepielowa po zawiadomieniu mieszkańców miejscowości Ciepielów poprzez zawiadomienia rozwieszone na terenie miejscowości, przeprowadzono czynności w wyniku których w dniu 30 listopada 2011 roku dokonana została zmiana w klasyfikacji gruntów w miejscowości Ciepielów.

4. W styczniu 2012 roku zmiany wynikające z nowej klasyfikacji gruntów dla miejscowości Ciepielów zostały wprowadzone do systemu podatkowego i na ich podstawie ( stosownie do obowiązujących przepisów prawa) wydane zostały nakazy podatkowe na 2012 rok, w których zamiast podatku rolnego wprowadzono podatek od nieruchomości z tzw. pozostałych gruntów.

5. Podatki na 2012 rok zostały ustalone na cały rok i nie ma prawnej możliwości ich zmiany, dlatego też decyzją Wójta po konsultacji z Radą Gminy, w tym roku należności te będą umarzane, natomiast na rok 2013 Rada Gminy określi wysokość tego podatku w taki sposób aby nie był on dotkliwy dla podatników.

Z poważaniem
Wójt i Rada Gminy Ciepielów


Dodano 10.02.2012

                                                                powrót