Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA !!!

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLENEJ

Każdy ROLNIK posiadający gospodarstwo rolne, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

1. Od 2012 r. rolnik może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r., w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. rolnik składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012r.
b) od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. rolnik składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. 

2. limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

3. Wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: od 2 kwietnia 2012 r. do 30 kwietnia 2012 r. na wnioski złożone w pierwszym terminie i od 1 października 2012 r. do 31 października 2012 r. na wnioski złożone w drugim terminie - przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku albo w kasie urzędu gminy /w przypadku braku rachunku bankowego/.

4. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w pokoju nr 6 osoby odpowiedzialne: insp. Zofia Kozieł, insp. mgr Dorota Pajączkowska tel. /48/ 3788043 wew. 45,
 Dodano 10.01.2012

                                                                powrót