Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

W dniu 20 grudnia 2011 r., już po raz drugi w tym roku kalendarzowym, odbył się Gminny Konkurs Regionalny ,,Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a funkcje głównych koordynatorów pełniły panie: Małgorzata Rusinowska – wicedyrektor PSP w Ciepielowie i Ewa Sulima – nauczycielka języka polskiego w PSP w Ciepielowie. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów - pan Artur Szewczyk. Scenki rodzajowe wszystkich grup prezentowane były w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie.
O godz. 9.00 uroczystego otwarcia dokonała pani Dyrektor Elżbieta Giemza, która powitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów oraz przybliżyła zgromadzonym cele konkursu. Motto Sienkiewicza, dotyczące kultywowania tradycji, przyświecało całej uroczystości .
Łącznie do konkursu przystąpiło 117 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Ciepielów. Każda placówka miała za zadanie przygotować inscenizacje w dwóch kategoriach: klasy I – III i klasy IV – VI.
Tym razem uczestnicy przedstawili scenki rodzajowe związane z dorocznym cyklem świąt przypadających na okres jesienno – zimowy. Każdy zespół uwzględnił w swoim przedstawieniu wyraźne elementy tradycji, nawiązał do zwyczajów i obrzędów ciepielowskiej ziemi. Wszystkie występujące osoby ubrane były w stroje stylizowane na wzór ludowy odpowiadające tematyce widowiska. Ponadto każda grupa biorąca udział w konkursie uświetniła swój występ tańcem i piosenkami.
Prezentacje zespołów oceniała Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora szkoły. W gronie Jury zasiedli: pani Danuta Hyc – była wieloletnia dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie, pani Irena Maziarek – prezes fundacji ,,H.M. Pomoc” w Ciepielowie, pani Magdalena Szczygielska – przewodnicząca Rady Rodziców PSP w Ciepielowie, pani Dorota Siepietowska – przewodnicząca Rady Szkoły przy PSP w Ciepielowie pani Anna Kruszewska – przedstawiciel Rady Rodziców z PSP w Wielgiem, pani Hanna Nachyła – przedstawiciel Rady Rodziców z PSP w Bąkowej oraz pani Anna Marek – nauczyciel bibliotekarz PG w Ciepielowie.
Członkowie Komisji Konkursowej, oceniając występy zespołów uczniowskich, przyznawali punkty w skali od 0 do 5 w następujących kryteriach: wybór tematyki widowiska, wierność w ukazywaniu dawnych i współczesnych zwyczajów oraz obrzędów; konstrukcja inscenizacji i poziom jej scenicznej interpretacji; charakter i poziom wykonania tańca; repertuar i czystość śpiewu; dobór muzyki; gwarowe brzmienie tekstów i dykcja; strój, rekwizyty oraz dekoracja; ogólny wyraz artystyczny.
Po przedstawieniu wszystkich, przewidzianych programem, wystąpień uczestnicy konkursu udali się do stołówki szkolnej na słodki poczęstunek. W tym samym czasie członkowie Komisji Konkursowej liczyli zdobyte przez poszczególne zespoły punkty, przyznając występującym zasłużone miejsca. Kiedy Jury zakończyło obrady, poproszono wszystkich do sali gimnastycznej.
Werdykt przedstawiła pani Magdalena Szczygielska, a pan Artur Szewczyk wręczał zespołom puchary, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
w kategorii klas I – III
- I miejsce zajęły dzieci z PSP w Ciepielowie, które zaprezentowały staropolski zwyczaj chodzenia po kolędzie ,,Herody”;
- II miejsce zdobyły dzieci z PSP w Wielgiem, które odegrały scenkę rodzajową ,,Od ziarenka do bochenka”;
- III miejsce uzyskały dzieci z PSP w Ciepielowie, które przedstawiły ,,Jasełka bożonaro- dzeniowe”;
- wyróżnienie przyznano dzieciom z PSP w Bąkowej, które również zaprezentowały „Jasełka”.
w kategorii klas IV – VI
- I miejsce zdobyli uczniowie z PSP w Bąkowej, którzy odegrali ,,Zapusty”;
- II miejsce uzyskali uczniowie z PSP w Ciepielowie, prezentując ,,Wieczerzę wigilijną”;
- III miejsce zajęli uczniowie z PSP w Ciepielowie, którzy przedstawili ,,Jasełka”.
Następnie uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie podziękowali Panu Arturowi Szewczykowi za objęcie patronatem konkursu oraz ufundowanie wszystkim uczestnikom pięknych nagród. W dowód uznania i wdzięczności dzieci wręczyły Panu Wójtowi kompozycję świąteczną i złożyły życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie podziękowali również członkom Komisji Konkursowej i Pani Dyrektor Elżbiecie Giemzie, wręczając Paniom przepiękne gwiazdy betlejemskie.
Pani Dyrektor ZPO Elżbieta Giemza podziękowała wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: pani Alinie Niedzieli – dyrektorowi PSP w Wielgiem, pani Annie Kozieł – dyrektorowi PSP w Bąkowej, pani Anecie Rozwadowskiej – wicedyrektorowi PG w Ciepielowie, członkom Komisji Konkursowej oraz wszystkim nauczycielom, którzy kierowali pracami zespołów: pani Helenie Nowotnik, pani Zofii Pileckiej, pani Annie Kozieł, pani Iwonie Leszczyk – Kacy, pani Marionacie Mordak, pani Urszuli Górskiej, pani Mariannie Ziębie, pani Agnieszce Pietruszce oraz pani Justynie Pileckiej. Słowa podziękowania zostały skierowane także do pani Agnieszki Sierpińskiej za dekorację, do pani Zofii Kucharskiej za oprawę graficzno – techniczną, do pani Małgorzaty Kominek za oprawę muzyczną oraz do pomysłodawczyń konkursu – pani Małgorzaty Rusinowskiej i pani Ewy Sulimy.
Cieszymy się, że konkurs zyskał dużą popularnością wśród naszych uczniów. Chęć sięgania do czasów odległych i przenoszenia ich we współczesne realia napawa nas dumą, gdyż nasze dzieci chcą kultywować tradycje swoich przodków. Przywiązanie do „zwyczaju ojców, szacunek dla autorytetów, obyczajność i religijność powinny łączyć rytm codzienności i świąt; tak jak to dawniej bywało”. Byłoby pięknie, gdyby młode pokolenie kultywowało tradycje ludowe, bo to nasz największy skarb, siła i tożsamość ciepielowskiej ziemi.
Dodano 27.12.2011                                                                powrót