Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Nowe władze i budżet Związku Gmin nad Iłżanką

W związku z zakończeniem kadencji Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką, dokonano wyboru nowych władz Zawiązku. Zgodnie ze Statutem Związku, poszczególne gminy tworzące Związek dokonały wyboru swoich przedstawicieli do Zgromadzenia Związku. Naszą Gminy reprezentować będą panowie Witold Chojak ( wiceprzewodniczący Rady Gminy), pan Mariusz Borek ( inspektor Urzędu Gminy) oraz Artur Szewczyk ( wójt gminy ). Zgromadzenie składa się z dwunastu radnych po trzech radnych przedstawicieli Zgromadzenia z gmin Iłża, Kazanów, Ciepielów, Chotcza. Siedzibą Związku jest Iłża, a sam Związek należy do najstarszych Związków samorządowych i działa od 1995 roku.
Nowe zgromadzenie odbyło już pierwsze posiedzenie, na którym dokonano wyboru nowych władz. Przewodniczącym Zgromadzenia został Burmistrz Miasta i Gminy Iłża Pan Andrzej Moskwa. Do nowego Zarząd wybrano między innymi wójta gminy Chotcza Pana Janusza Witczaka, wójta gminy Kazanów Mariana Karolika, a nowym prezesem Związku został nasz wójt Artur Szewczyk.
Po dokonaniu wyboru nowych władz, członkowie Zgromadzenia przyjęli budżet Związku na 2012 roku, który zakłada między innymi wydatki i dochody budżetu Związku na kwotę 53.031,-zł. Budżet Związku zgodnie ze Statutem składa się ze składek gmin wchodzących w skład Związku w wysokości 0,1% planowanych dochodów ( z wyłączeniem subwencji przeznaczonej na zadania oświatowe).
Do głównych zadań Związku w roku 2012 należeć będzie przede wszystkim promocja walorów turystycznych doliny rzeki Iłżanki oraz gmin wchodzących w skład Związku. Planuje się przeprowadzenie rajdów turystycznych po szlakach rowerowych Związku, wydanie broszur dotyczących poprawy warunków w zakresie ochrony środowiska tj. posiadanych zasobów wodnych i przyrodniczych. Planuje się również odnowienie tablic informacyjnych oraz oznaczeń turystycznych na szlakach rowerowych.
Dodano 23.12.2011

                                                                powrót