Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

W hołdzie Ojczyźnie – II Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

W dniu 10 listopada 2011r. w Gimnazjum w Ciepielowie odbył się II Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy Ciepielów – Pana Artura Szewczyka. Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Cele konkursu obejmowały: uczczenie 93 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kształtowanie poczucia świadomości narodowej dzieci i młodzieży, rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia, ocalenie od zapomnienia poezji i pieśni patriotycznej oraz integrację środowisk szkolnych. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół z terenu gminy Ciepielów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i uczniowie klas I-III gimnazjum. Do konkursu przystąpiło czterdziestu sześciu uczestników. Każdy z nich przygotował do prezentacji jeden utwór poetycki o tematyce patriotycznej lub jedną pieśń patriotyczną wykonaną w języku polskim. Komisje konkursowe powołane przez Organizatora oceniały prezentacje według ustalonych kryteriów. Poziom wszystkich wykonawców był bardzo wysoki. W kategorii Poezja Patriotyczna klas IV-VI szkół podstawowych laureatami zostali: -Martyna Kwiecień -uczennica Szkoły Podstawowej w Ciepielowie- I miejsce, -Weronika Drąg -uczennica Szkoły Podstawowej w Ciepielowie- II miejsce, -Jakub Grandos - uczeń Szkoły Podstawowej w Ciepielowie- III miejsce. W kategorii Poezja Patriotyczna klas I-III gimnazjum laureatami zostali: - Wiktoria Boroch – I miejsce, - Norbert Marchewka- II miejsce, - Kaja Balcerowska – III miejsce. W kategorii Pieśń Patriotyczna klas IV-VI szkół podstawowych najlepiej zaprezentowali się: - Anita Gajek - uczennica Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – I miejsce, - Zespół Wokalny z PSP w Bąkowej w składzie: E. Wiśnios, S. Siwierska, K. Sobania, S. Żyła, S. Wajs, M. Rękawik, A. Sitek, P. Pawelczyk, E. Kaczmarska, A. Małaczek, N. Kozik – II miejsce, - Julia Wiktorowska – III miejsce, - Weronika Siepietowska – wyróżnienie. W kategorii Pieśń Patriotyczna klas I-III gimnazjum najlepiej zaprezentowali się: - Aleksandra Kowalska – I miejsce, - Zespół Wokalno- Instrumentalny w składzie: A. Standowicz, K. Pakos, M. Niedziela, J. Rogozińska – II miejsce, - Maria Stępień – III miejsce, - Przemysław Urbanek – wyróżnienie. Nauczycielkami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu były: A. Marek, M. Balcerowska, M. Kominek, M. Nowakowska oraz nauczycielki języka polskiego ze wszystkich szkół gminy, które przygotowały uczniów do prezentacji. Laureaci konkursu zaprezentowali przygotowane utwory podczas Koncertu Galowego, który odbył się w sali gimnastycznej gimnazjum. Swój występ uczniowie zadedykowali Ojczyźnie, dla upamiętnienia 93 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na koncercie byli obecni: Pan A. Szewczyk – Wójt Gminy, Pani Dyrektor ZPO- E. Giemza, dyrektorzy placówek oświatowych, uczniowie i nauczyciele ZPO w Ciepielowie. Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie uroczystości, natomiast Pan Wójt ufundował i wręczył laureatom piękne statuetki, a wszystkim wykonawcom cenne nagrody książkowe. Na zakończenie tej podniosłej uroczystości wszyscy obecni zaśpiewali „Rotę’’.
Dodano 15.11.2011
                                                                powrót