Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Dwadzieścia kilometrów nowych wodociągów

Po pozytywnym zakończeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, który spośród dwudziestu jeden oferentów wygrała firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek z Lubartowa za kwotę 939 720.00 zł, w dniu 12 października w Urzędzie Gminy w Ciepielowie podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi”. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana sieć wodociągowa o następujących średnicach rur: 110 mm – L = 8797 m, 160 mm – L = 6695 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 15 492 m. Zostanie wykonanych około 121 przyłączy do poszczególnych posesji o łącznej długości 4173 m. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 47 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 – 100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania. Zakończenie wszystkich prac związanych z realizacją budowy przedmiotowego wodociągu przewidujemy do dnia 30 września 2012 roku.Dodano 14.10.2011


                                                                powrót