Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Odnowa i rozwój wsi w Ciepielowie

Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu – pod taką nazwą Gmina Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Po ocenie przez Radę Stowarzyszenia nasz wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród złożonych wniosków 24,82 pkt i zostanie przekazany do jednostki wdrażającej projekty unijne, gdzie zostanie poddany dalszej ocenie. Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje m.in. budowę parkingów, zjazdów gospodarczych, zatoki postojowej i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu w postaci ławek parkowych koszy na śmieci oraz nasadzeń krzewów ozdobnych.
Poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych, wartość kosztorysowa zadania to 702 127,51 zł. W ramach poprzedniego analogicznego Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich "Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego" wykonaliśmy w naszej gminie do tej pory następujące inwestycje:
- Modernizacja - zagospodarowanie rynku łącznie z parkiem i terenów przyległych w miejscowości Ciepielów,
- Adaptacja obiektu po byłej szkole podstawowej w Pcinie z przeznaczeniem na dom kultury,
- Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem,
- Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu
- Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów
wydatkując łącznie na powyższe zadania ponad 3 miliony złotych, najwięcej spośród wszystkich gmin regionu radomskiego.Dodano 14.10.2011


                                                                powrót