Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Budowa drogi Wielgie - Kazanów

Na terenie naszej gminy w miejscowości Wielgie, ruszyły prace na drodze powiatowej Wielgie - Kazanów. Inwestycja pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) mostu (JNI 01016080) na rzece Kosówka w miejscowości Nowy Dwór wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4519W Kazanów -Wielgie w km 2+000 - 4+290 dł. 2290 mb” realizowana jest przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, firmę Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o., która wykona całość prac za kwotę 922 497,05 zł . Na w/w odcinku drogi zostanie ułożona nowa nawierzchnia, wyrównane i umocnione będą pobocza, będą wykonane zatoki autobusowe i rowy odwadniające, a także bariery sprężyste w miejscach niebezpiecznych. W ramach tego projektu wykonany zostanie remont kapitalny mostu na rzece Kosówce. Na zdjęciach przedstawiciel wykonawcy, wicestarosta lipski Paweł Jędraszek, oraz wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk.Dodano 05.08.2011                                                                powrót