Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Konkurs Wiedzy o PROW

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu ogłasza konkurs Wiedzy o PROW dla wszystkich chętnych, pełnoletnich mieszkańców obszaru LSR (gminy: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki – z wyłączeniem miasta Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń). Celem konkursu jest szeroko pojęta aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD, promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, popularyzacja historii i założeń inicjatywy wspólnotowej „Leader” oraz propagowanie wiedzy na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przeprowadzony zostanie on w formie testu.
Do wzięcia udziału w konkursie konieczne jest przesłanie na adres e-mail biura LGD stowarzyszeniedir@tlen.pl wypełnionego zgłoszenia konkursowego na formularzu udostępnionym przez Organizatora. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 16.08.2011 r. godz. 15.30. Po etapie rejestracji, na stronie LGD udostępniony zostanie test, który po wypełnieniu uczestnicy będą musieli odesłać na adres biura LGD. Kryterium oceny stanowić będą poprawność rozwiązania testu oraz kolejność jego przesłania. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe za pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz pięć wyróżnień.
Zgodnie z regulaminem o kolejnych informacje o etapach konkursu zamieszczone będą na stronie internetowej www.dir.zwolen.com.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Konkursu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (48) 676 20 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stowarzyszeniedir@tlen.pl

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O PROW

Dodano 04.08.2011

                                                                powrót