Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Szansa na lepsze jutro - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

W poniedziałek 25 lipca rozpoczęło się szkolenie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”, 14 osobowa grupa kobiet podczas szkolenia Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych nabywa umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz asertywności. Podobnie ja w roku ubiegłym kurs trwa 5 dni. W ramach warsztatów zaplanowano wiele ciekawych zajęć, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Na zakończenie treningu Wójt Gminy Artur Szewczyk rozdał uczestniczkom zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach. Podziękował za aktywność i wyraził nadzieję na spotkanie w tym samym gronie podczas następnego szkolenia, które planowane jest na przełom sierpnia i września.Dodano 29.07.2011                                                                powrót