Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Unijne zwycięstwo

  Wreszcie zakończyła się batalia o uzyskanie unijnego dofinansowania na budowę drogi gminnej Ciepielów – Gardzienice Stare – Gardzienice Kolonia o łącznej długości 4,3km. Słowo batalia jest słowem najlepiej obrazującym nasze starania, a właściwie walkę o uzyskanie tego unijnego dofinansowania. Jak Państwa informowaliśmy wcześniej na łamach biuletynu „Nasza Gmina”, w staraniach o realizację drogi następowały różne zwroty akcji. Najpierw po ocenie ekspertów nasz wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 33%, później to rozstrzygnięcie anulowano, a nasza gmina otrzymała informację że otrzymamy 85% dofinansowania na budowę naszej drogi, aby później dostać wiadomość że wniosek z przyczyn formalnych jest całkowicie odrzucony. Pierwsze złożone przez nas odwołanie od decyzji jednostki wdrażającej odrzucono. Zgodnie z procedurą następnie odwołaliśmy się do wojewody mazowieckiego pana Jacka Kozłowskiego, który przyznał rację naszej gminie. Niestety procedura oceny wniosku rozpoczeła się odnowa ( a to ponad rok następnych ocen wniosku). Drogę wybudowaliśmy za własne środki, dalej przechodząc zagmatwaną procedurę starań o dofinansowanie unijne. Wreszcie, wójt z panią skarbnik podpisali umowę i można było przystąpić do żmudnej pracy rozliczenia inwestycji i złożenia wniosku o płatności unijne. Inwestycję i jej rozliczenie prowadzili pracownicy Urzędu Gminy: Kierownik Referatu Inwestycji Mariusz Borek i inspektor Marcin Bielecki. Łącznie na budowę drogi wydatkowaliśmy prawie milion złotych. Jak widać z powyższego opisu starania o unijne dofinansowanie rozpoczęte właściwie od roku 2006, kiedy to wykonaliśmy niezbędną do złożenia wniosku dokumentację nie należą do najłatwiejszych. Ale najważniejsze że wreszcie się udało!!! Na konto naszej gminy właśnie wpłynęło 85% dofinansowania z Unii Europejskie. Sukces jest tym większy, że jesteśmy jedyną gminą wiejską w powiecie lipskim i zwoleńskim, która uzyskała unijne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, priorytet III Regionalny System Transportowy, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.Dodano 27.07.2011                                                                powrót