Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”

  W dniu 20 lipca 2011 wójt gminy Artur Szewczyk wraz z panią skarbnik Grażyną Szczodrą podpisał umowę na przekazanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach. Kwota uzyskanej dotacji to 50.000,-zł. Uroczyste podpisanie umów odbyło się przy udziale gminnych władz samorządowych oraz dofinansowującej zakup w ramach Samorządowego Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”, władz samorządu wojewódzkiego, reprezentowanych przez wicemarszałka Leszka Ruszczyka. OSP w Bielanach to ostatnia na terenie gminy jednostka OSP, w której konieczna jest wymiana dotychczasowego samochodu pożarniczego. Ostateczna cena zakupu zostanie określona w wyniku przetargu nieograniczonego, który zostanie ogłoszony przez Urząd Gminy w Ciepielowie. W latach poprzednich naszej gminie udało się pozyskać środki na funkcjonowanie jednostek OSP, między innymi w roku 2009 za kwotę 140 990,00 zł. zakupiono nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczy (Ford Transit) z przeznaczeniem do ratownictwa drogowego dla OSP w Ciepielowie (kwota pozyskanej dotacji to: 66 287,00 zł). W roku 2008 pozyskaliśmy kwotę ponad 60 tysięcy złotych na różnego rodzaju sprzęt pożarniczy i specjalistyczne ubrania pożarnicze dla wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, w roku 2007 pozyskaliśmy kwotę 40 tysięcy złotych na generalną modernizację samochodu pożarniczego w Ciepielowie ( łącznie na ten cel wydatkowano ponad 80 tysięcy złotych), zakupiono również samochody pożarnicze dla jednostek OSP w Łaziskach i Bąkowej. W celu zwiększenia mobilności jednostek OSP oraz bardziej efektywnego wykorzystania potencjału technicznego jednostek w roku ubiegłym wyposażono jednostki OSP w pługi do odśnieżania dróg.
Dodano 21.07.2011                                                                powrót