Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 24 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  343 dni, imieniny: Felicja, Mirogniew, Rafał, Rafaela, Tymoteusz

SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Od 01 czerwca 2011 realizowany jest w naszej gminie po raz trzeci projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie  aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczył będzie bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów. Musimy nadmienić, że w tym roku nasza gmina otrzymała wyjątkowo duże dofinansowanie na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na Lepsze Jutro” Do rozdysponowania mamy 151 627,27 zł z czego 15 920,86 zł to wkład własny. Projekt, który był realizowany w roku ubiegłym został już rozliczony i zakończony. W tym roku mamy nowych 14 uczestniczek, które podobnie jak worku ubiegłym zostaną objęte trzema instrumentami aktywnej integracji. W ramach działań środowiskowych przewiduje się organizację wycieczki o charakterze integracyjno kulturalnym. W pierwszym cyklu szkoleń uczestniczki projektu będą zdobywać umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz uczyć się asertywności. W ramach projektu panie zostaną skierowanie na kursy zawodowe , mające na celu podniesienie kwalifikacji zawiązanych z możliwością wykonywania określonej pracy. Szkolenia zostaną dobrane zgonie z predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnego rynku pracy. Projekt realizowany jest do końca grudnia 2011 roku.
Dodano 15.06.2011
                                                                powrót