Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zauważyć i utrwalić – LGD w obiektywie”

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Zauważyć i utrwalić – LGD w obiektywie”

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zauważyć i utrwalić – LGD w obiektywie” Adresatami konkursu są osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Pionki (z wyłączeniem miasta Pionki), Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. Celem konkursu jest pobudzenie mieszkańców do zaangażowania się w aktywną promocję regionu, a także rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych, historycznych oraz dziedzictwa kulturowego najbliższego otoczenia.
Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych :
1) I kategoria – młodzież 15-18 lat,
2) II kategoria – dorośli 18 lat i więcej

Prace można składać do 15 września 2011 r. na adres:

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Plac Kochanowskiego 1
26 – 700 Zwoleń
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 października 2011 r. Wyniki będą opublikowane na stronie www.dir.zwolen.com. Dla zwycięzców konkursu przewidziano cenne nagrody. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu oraz warunki uczestnictwa określa Regulamin Konkursu. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu (48) 676 20 29 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stowarzyszeniedir@tlen.pl

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Zauważyć i utrwalić – LGD w obiektywie”

Dodano 10.06.2011

                                                                powrót