Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

Gminny Konkurs Regionalny "Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”

Dnia 20 maja 2011r. odbył się Gminny Konkurs Regionalny "Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a głównymi koordynatorami były panie: Małgorzata Rusinowska – wicedyrektor PSP w Ciepielowie i Ewa Sulima – nauczycielka języka polskiego w PSP w Ciepielowie. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów - pan Artur Szewczyk. Występy wszystkich zespołów prezentowane były w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Uroczystego otwarcia dokonała pani Małgorzata Rusinowska, która powitała wszystkich przybyłych gości, nauczycieli i uczniów oraz przybliżyła zgromadzonym szczegóły dotyczące konkursu. Motto H. Sienkiewicza, które przyświecało uroczystości brzmiało:
"Tradycję można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty. Dobrze zamknięte nie giną – ale też nie promieniują. Tradycja polska powinna promieniować. Powinna rzucać blaski na życie i zabarwiać je”.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Ciepielów i miał na celu zachowanie bogactwa tradycji, zwyczajów i obrzędowości ziemi ciepielowskiej oraz sięganie do „korzeni i źródeł”, by dziedzictwo naszych przodków chronić dla przyszłych pokoleń. Każda placówka miała za zadanie przygotować scenki rodzajowe w dwóch kategoriach: klasy I – III i klasy IV – VI. Łącznie do konkursu przystąpiło 75 osób. Uczestnicy przedstawili inscenizacje słowno – muzyczne związane z dorocznym cyklem świąt przypadających na okres wiosenno – letni. W scenkach rodzajowych uwzględniono wyraźne elementy tradycji, nawiązanie do zwyczajów i obrzędów ludowych. Wszystkie występujące osoby ubrane były w stroje stylizowane na wzór ludowy odpowiadające tematyce widowiska. Ponadto każda grupa biorąca udział w konkursie uświetniła swój występ tańcem i piosenkami ludowymi. Występy zespołów oceniała Komisja Konkursowa powołana przez dyrekcję szkoły. W gronie Jury zasiedli: pan Artur Szewczyk – wójt gminy Ciepielów, pan Witold Chojak – wiceprzewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie, pani Irena Maziarek – prezes fundacji "H.M. Pomoc” w Ciepielowie, pani Renata Gołębiowska – Ambrozik – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, pani Małgorzata Skoczylas – Sokół – wicedyrektor Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie oraz pani Elżbieta Giemza – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie. Członkowie Komisji Konkursowej, oceniając występy zespołów uczniowskich, przyznawali punkty w skali od 0 – 5 w następujących kryteriach: wybór tematyki widowiska, wierność w ukazywaniu dawnych i współczesnych zwyczajów oraz obrzędów; konstrukcja inscenizacji i poziom jej scenicznej interpretacji; charakter i poziom wykonania tańca; repertuar i czystość śpiewu; dobór muzyki; gwarowe brzmienie tekstów i dykcja; strój, rekwizyty oraz dekoracja; ogólny wyraz artystyczny. Po zaprezentowaniu wszystkich, przewidzianych programem, wystąpień uczestnicy konkursu udali się do stołówki szkolnej na słodki poczęstunek. W tym samym czasie członkowie Komisji Konkursowej liczyli zdobyte przez poszczególne zespoły punkty, przyznając występującym zasłużone miejsca. Kiedy Jury zakończyło obrady, poproszono wszystkich do sali sportowej. Werdykt przedstawił pan Artur Szewczyk, który wraz z panem Witoldem Chojakiem wręczał zespołom puchary i pamiątkowe dyplomy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrodę książkową. Pan Wójt podziękował wszystkim uczniom i nauczycielom za trud i ciężką pracę włożoną w przygotowanie inscenizacji na tak wysokim poziomie. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
w kategorii klas I – III
- I miejsce zajęły dzieci z PSP w Ciepielowie, które zaprezentowały zwyczaje związane z Zielonymi Świątkami.
- II miejsce zdobyły dzieci z PSP w Wielgiem, które przedstawiły "Gaik – Maik”
w kategorii klas IV – VI
- I miejsce zdobyli uczniowie z PSP w Bąkowej, którzy odegrali scenkę pt. "Na odpuście w Ciepielowie”
- II miejsce uzyskali uczniowie z PSP w Wielgiem, prezentując zwyczaje związane z Nocą Świętojańską
- III miejsce zajęli uczniowie z PSP w Ciepielowie, którzy przedstawili scenkę pt. "Oj sobótki, sobóteczki”.
Pani wicedyrektor Małgorzata Rusinowska podziękowała wszystkim przybyłym gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: pani Dorocie Korczak – dyrektorowi PSP w Wielgiem, pani Annie Kozieł – dyrektorowi PSP w Bąkowej, pani Anecie Rozwadowskiej – wicedyrektorowi PG w Ciepielowie, członkom Komisji Konkursowej oraz wszystkim nauczycielom, którzy kierowali pracami zespołów: pani Iwonie Giemzie, pani Alinie Niedzieli, pani Zofii Pileckiej, pani Agnieszce Pietruszce, pani Annie Kozieł, pani Iwonie Fijałkowskiej, pani Marcie Opalskiej i pani Ewie Sulimie. Słowa podziękowania zostały skierowane także do pani Małgorzaty Kominek za oprawę muzyczną, do pani Agnieszki Sierpińskiej za dekorację i do pani Zofii Kucharskiej za oprawę graficzno – techniczną. Pani Elżbieta Giemza – dyrektor ZPO w Ciepielowie podziękowała pani Małgorzacie Rusinowskiej za zainteresowanie tematyką regionalną i zorganizowanie konkursu, który niewątpliwie rozbudził w młodych ludziach poczucie własnej tożsamości regionalnej poprzez poznanie zwyczajów i obrzędów naszych przodków. Cieszymy się, że nasi uczniowie chcą sięgać do czasów odległych i przenosić we współczesne realia wszystko to, co jest ,,zamknięte gdzieś w kufrze na strychu”, a co powinno ,,promieniować, rzucać blaski na życie i zabarwiać je”. Żywimy nadzieję, że zainicjowany przez nas konkurs stanie się tradycją naszej szkoły i będzie odbywał się co roku, by bardziej scementować więź z naszym regionem i wydobyć na światło dzienne klejnoty kultury ludowej.Dodano 31.05.2011

                                                                powrót