Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

II edycja Konkursu dla rolników i sołtysów

Z szerokim odzewem spotkała się ubiegłoroczna edycja Konkursu Wiedzy promującego bezpieczeństwo pracy na roli, zorganizowana przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie wspomagany przez liczne instytucje samorządowe oraz lokalne media. Wzięło w nim udział ponad tysiąc uczestników ze 118 gmin na Mazowszu. Dlatego też w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej zmierzającej ku zmniejszeniu wypadkowości w środowisku wiejskim i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, w roku 2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.
Do udziału w tym Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Jest to konkurs wiedzy składający się z 3 etapów (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), a jego uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w rolnictwie. Zwycięzcy (laureaci I miejsc) w poszczególnych etapach przechodzą do następnej tury Konkursu. Zgłoszenia do udziału w tym Konkursie dokonywać można na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w: Placówkach Terenowych KRUS, Urzędach Gmin (bądź na stronie internetowej gminy) oraz w siedzibach przedstawicieli współorganizatorów. Informację o przeprowadzaniu Konkursu w znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Gminy. Termin zgłoszeń upływa z dniem 15 czerwca b.r.
Na laureatów poszczególnych etapów konkursu czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów.

regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowyDodano 28.04.2011
                                                                powrót