Urzad Gminy w Ciepielowie

Poniedziałek, 20 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  347 dni, imieniny: Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki

Trwa długo oczekiwana przez mieszkańców budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, która doprowadzi wodę pitną do gospodarstw domowych w zachodniej części naszej gminy, czyli do miejscowości: Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany i Pasieki.
Łączna długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosi 15224 m oraz wykonanych zostanie około 142 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci znajdzie się 39 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem spełniającym aktualne normy i uwarunkowania.
Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest firma P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek z Lubartowa - wybrana w trybie przetargu nieograniczonego spośród sześciu oferentów, której najtańsza oferta opiewała na łączną kwotę brutto w wysokości 941 508,53 złotych.
Zakończenie praz związanych z realizacją budowy przedmiotowego wodociągu przewidujemy na dzień 30 września bieżącego roku.Dodano 21.04.2011

                                                                powrót