Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 17 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  350 dni, imieniny: Antoni, Jan, Rościsław

Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują II edycję gminnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 31 marca 2011 o godz. 10.00 w Przedszkolu Samorządowym w Ciepielowie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

I ORGANIZATOR KONKURSU

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie

II PATRONAT
Wójt Gminy Ciepielów
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie

III CELE KONKURSU
- popularyzacja poezji wśród dzieci
- zachęcanie do poszukiwania własnego sposobu wypowiedzi
- uczestniczenie w procesie twórczego rozwoju dziecięcej wyobraźni
- rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa

IV UCZESTNICY
Dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Ciepielów

V ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Konkurs jest imprezą otwartą. Zachęcamy do udziału dzieci nie objęte edukacją przedszkolną. Placówki oświatowe mogą wytypować po dwie osoby z każdej grupy wiekowej.
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 3- 6 lat (również obecne kl. „0”) w następujących kategoriach wiekowych:
- 3- latki
- 4- latki
- 5- latki
- 6- latki
3. Uczestnicy recytują wiersz lub prozę. Czas prezentacji dowolny.
4. Zgłoszenie uczestników następuje poprzez dostarczenie karty zgłoszenia do dnia 24 marca 2011r. do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.

VI MIEJSCE I TERMIN KONKURSU
Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie (budynek „zerówki”)- 31 marzec 2011 r., godz. 10

VII OCENA I NAGRODY
1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
- dobór repertuaru
- ogólny wyraz artystyczny
2. Uczestnicy rywalizują w swoich grupach wiekowych
3. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu.
Dodatkowym urozmaiceniem imprezy będzie wycieczka do Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie, gdzie dzieci będą miały możliwość rozmowy z pracownikami, poznania specyfiki ich pracy oraz roli biblioteki w środowisku lokalnym.
4. Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są pod numerem telefonu:
48 3788008

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU


KARTA UCZESTNIKA KONKURSU „MAŁY CZŁOWIEK DUŻO POTRAFI”Dodano 15.03.2011
                                                                powrót