Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 23 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  344 dni, imieniny: Ildefons, Jan, Klemens, Maria, Rajmund

Archiwum wiadomości

ROLNIKU - śpiesz się powoli...!

Prace na polu trwają wiele miesięcy. Aby uzyskać wysokie plony rolnicy orzą ziemię, bronują, nawożą pola, sieją zboża i tak rok w rok. Lipiec i sierpień to okres najintensywniejszej pracy na wsi. Rozpoczyna się okres zbiorów - koszenie zboża a potem prasowanie i zwożenie słomy z pól. Wszystko prędko, by uciec przed deszczową pogodą, która pogorszy zbiory i opóźni żniwa. Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne ... więcej


 Nowa droga Kałków Stara Wieś - Podgoździak

Bardzo ważną pozycję wydatkach inwestycyjnych gminy przez ostatnie dwa lata stanowiła realizacja drogi gminnej w miejscowości Kałków „Stara Wieś - Podgoździak”. Ta od dawna wyczekiwana przez mieszkańców Kałkowa budowa, zakończyła się na przełomie maja i czerwca bieżącego roku. Pierwszy odcinek drogi wykonany w roku 2013 miał długość 1500 mb. i kosztował 296.999,35,-zł. W bieżącym roku wybudowaliśmy drugi kończący budowę całej drogi odcinek o długości 950 mb. Łączny koszt budowy drugiego odcinka drogi wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i nadzorem inwestorskim wyniósł 195.500,-zł ... więcej


 Opieka logopedyczna

Opieka logopedyczna w Gminie Ciepielów jest prowadzona od 2000r., natomiast od 2005r. w tradycję wpisały się spotkania podsumowujące i kończące terapię logopedyczną z udziałem Wójta Gminy Ciepielów p. Artura Szewczyka, dyrektorów szkół oraz uczniów uczęszczających na terapię wraz z ich rodzicami. Tym razem takie spotkanie miało miejsce 18 czerwca 2014r. Już po raz 10 uczniowie kończący terapię otrzymali z rąk Pana Wójta nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. W minionym roku szkolnym w terapii logopedycznej wzięło udział 80 uczniów. Zajęcia miały charakter indywidualny ... więcej


 Nowi dyrektorzy placówek oświatowych w gminie

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2014 roku, po wysłuchaniu przez radnych informacji złożonej przez wójta gminy Artura Szewczyka o realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Ciepielów w latach 2013/2014 i związanych z nowym rokiem szkolnym 2014/2015, wójt gminy, wręczył obecnym dyrektorom placówek oświatowych akty powierzenia z dniem 1 września 2014 roku na okres pięciu lat funkcji dyrektorskich. W tym roku, z dniem 31 sierpnia kończył się okres pełnienia funkcji prze dotychczasowych dyrektorów. Biorąc pod uwagę właściwie wykonywanie powierzonych funkcji ... więcej


 Nagroda dla Zespółu Ludowego „Po Co Ci To?” z Wielgiego

W ostatnim czasie Zespół Ludowy „Po Co Ci To?” wziął udział w XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle '2014 w Lipsku oraz XV Mazowieckim Przeglądzie Folkloru podczas 55. Dni Kolbergowskich w Przysusze. Podczas XX Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle '2014, zorganizowanym przez Lipskie Centrum Kultury, który odbył się 18 maja 2014 r. artyści w części konkursowej prezentowali swoje umiejętności w kategoriach: śpiewacy ludowi, zespoły śpiewacze ... więcej


 W nauce sukces

Od 29 maja 2014r. Publiczne Gimnazjum w Ciepielowie realizuje projekt „W nauce sukces” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji i zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Działanie realizowane będzie do końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 371 830 zł. Wszystkie środki pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest do wszystkich 192 uczniów gimnazjum ... więcej


 Zakończenie budowy drogi w Ranachowie „B”

Wykonanie przebudowy 1350 mb. drogi gminnej w miejscowości Ranachów „B”, zakończyło budowę drogi łączącej Pcin z Ranachowem „B”. Ukończona na początku czerwca bieżącego roku droga ma łączną długość ponad 4 kilometrów. Pierwszy odcinek wchodzący w skład tej drogi wybudowano w roku 2001. Była to droga o długości 1327 mb. o wartości ponad 223 tysięcy złotych. Odcinek ten rozpoczynał się od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Pcin – Kroczów, przy dzisiejszym budynku fizjoterapii w Pcinie w kierunku miejscowości Ranachowa „B”. W roku 2005 wybudowano etap II, stanowiący połączenie Pcina z Ranachowem „B” łączący Pcin o długości 580mb. Kolejny trzeci odcinek drogi wybudowano ... więcej


 Gminny Konkurs Języka Angielskiego „Pokaż Język” IX edycja

11 czerwca 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej spotkali się najlepsi uczniowie z języka angielskiego na corocznym konkursie „Pokaż Język”. To już dziewiąta edycja i uczniowie traktują to wydarzenie jako osobiste wyzwanie i sprawdzenie swoich zdolności językowych. Każdy z nich chce znaleźć się w ścisłej trójce laureatów i być najlepszym uczniem w gminie w swojej kategorii wiekowej. To zadanie nie było proste. Komisja w składzie: pani Beata Rusin, pani Katarzyna Rucińska i pani Katarzyna Sotowicz-Stańczuk musiała przeprowadzać dogrywki, a w klasach gimnazjalnych poziom był tak wyrównany, że dogrywka była przeprowadzana na kilku etapach ... więcej


 V Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie w dniu 10 czerwca 2014 r. odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „Mały człowiek dużo potrafi”. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Ciepielów - Artur Szewczyk oraz Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie – Elżbieta Giemza. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciepielowie oraz Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród dzieci, zachęcanie do poszukiwania własnego sposobu wypowiedzi, kształtowanie wyobraźni, rozbudzanie wrażliwości dziecka na kulturę słowa ... więcej


 Uczniowie z PSP w Ciepielowie na Zielonej Szkole

W dniach od 03.06.2014r. do 07.06.2014r. uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wyjechali na "Zieloną Szkołę" do Murzasichle koło Zakopanego. Ten rodzaj wypoczynku jest organizowany po raz drugi i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku w ,,Zielonej Szkole'' wzięło udział aż 50 uczniów. Głównym organizatorem wyjazdu była Wicedyrektor Małgorzata Rusinowska, a opiekunami Urszula Górska, Marianna Zięba, Alina Niedziela, Krzysztof Musielewicz i Justyna Pilecka, którzy czuwali nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci ... więcej


 Zaproszenie na czterdziestą trzecią sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 25 czerwca 2014 roku /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Sprawozdanie wójta gminy z wykonania budżetu za rok 2013: a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniu ... więcej


 VIII Gminny Konkurs Matematyczny „Zadanie dla Asa”

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie 20 maja 2014 roku odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych - „Zadanie dla Asa”. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. W etapie gminnym wzięli udział najlepsi uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI wyłonieni po etapie szkolnym. W konkursie uczestniczyło 27 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Musielewicz - przewodniczący, Alina Nizińska, Elżbieta Wajs wyłoniła najlepszych ”Asów” ... więcej


 Nowy chodnik przy ul. Słonecznej w Ciepielowie

Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Słonecznej w Ciepielowie. Chodnik o długości blisko 300 m połączył ciąg pieszy przy ulicy Batalionów Chłopskich z chodnikiem na ul. Źródlanej. W ramach inwestycji ulica Słoneczna została również oświetlona, zamontowano 4 lampy solarne LED z podwójnym niskonapięciowym oświetleniem LED i solarnym panelem polikrystalicznym. Łączny koszt inwestycji wyniósł 69 183,93 zł. Zakres prac obejmował: Ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej ... więcej


 PSP w Bąkowej na Zielonej Szkole

W maju uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Zakopanego. Organizatorem wyjazdu była Grażyna Styczeń, która wraz z Dyrektor Anną Kozieł i Elżbietą Wajs czuwała nad bezpieczeństwem uczniów oraz udanym pobytem. Pierwszego dnia, po dojechaniu do Zakopanego wszyscy udali się na Gubałówkę, która nie dla wszystkich była szczytem możliwym do pokonania. Nie obyło się bez łez szczęścia, ale były także łzy bezsilności spowodowane trudnym szlakiem do pokonania. Jednak uczniowie z PSP w Bąkowej w pełnym składzie pokonali trasę ... więcej


 Majówka w Wielgiem z LGD

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” przy współpracy z Urzędem Gminy w Ciepielowie - w ramach operacji: „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – zorganizowali w dniu 25 maja 2014 r. na terenie Domu Ludowego w Wielgiem imprezę plenerową pn. „Majówka w Wielgiem z LGD”. Majówkę uroczyście otworzył wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk wraz z Prezesem Zarządu LGD, Zbigniewem Buczmą oraz Proboszczem Parafii pw. Bożego Ciała w Wielgiem, ks. Leszkiem Mach ... więcej


 Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują V edycję gminnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 10 czerwca 2014 o godz. 9:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu ... więcej


 III Majówka Disco Polo Ciepielów 2014

Tłumy ludzi pojawiły się w słoneczne, niedzielne popołudnie 18 maja na Trzeciej Majówce Disco Polo Ciepielów 2014 o nagrody Wójta Gminy Ciepielów. Na fanów tej muzyki czekała nie lada gratka, bowiem na scenie zaprezentowało się aż siedem zespołów. Niedzielna impreza podzielona była na dwie części. W pierwszej, konkursowej zespoły rywalizowały o nagrody ufundowane przez wójta Artura Szewczyka. Zmagania muzyczne rozpoczął Cartezz, twórca takich utworów jak Snajper, Anioł i Diabeł czy Dziękuję Ci. Następnie scena została dosłownie opanowana przez niezwykle popularny w Internecie zespół Playboys ... więcej


 OGŁOSZENIE - INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Wójt Gminy Ciepielów informuje, że na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gminy (mieszkalne, gospodarcze itp.). Inwentaryzacja rozpoczyna się w dniu 13 maja 2014 r. W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy przedstawicielom firmy „MERITUM COMPETENCE” wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach. Ponadto proszę o przekazywanie informacji o posiadaniu azbestu zmagazynowanego (zdemontowanego) na posesjach pod nr tel. 728 956 434, e-mail: k.pietrzak@audytsrodowiskowy.pl ... więcej


 Nordic Walking - "Marsz po zdrowie"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza wszystkich chętnych na marsz Nordic Walking - MARSZ PO ZDROWIE. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja i promocja aktywnego spędzania czasu oraz poznawanie zakątków LGD sprzyjających uprawianiu sportu. Termin - 01 czerwca (niedziela) 2014 r. Zbiórka w Zwoleniu na parkingu przy Urzędzie Miejskim około godz. 9.15 ... więcej


 Zaproszenie - Majówka w Wielgiem z LGD - 25.05.2014

Wójt Gminy Ciepielów oraz Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zapraszają na Majówkę w Wielgiem z LGD 25 maja 2014 na terenie Domu Ludowego w Wielgiem. Program: 15:00 Oficjalne rozpoczęcie imprezy, 15:20 program dla dzieci gry i zabawy animacyjne, 15:40 Występ zespołu PO CO CI TO, 16:00 Kabaret Koziołek Matołek, 17:00 Występ zespołu Kazanowianki znad Iłżanki, 17:20 Turniej rodzinny, 18:20 Zumba, 19:00 Występ zespołu Extreme Music ... więcej


 Zaproszenie - III Majówka Disco Polo Ciepielów 2014 - 18.05.2014

Zapraszamy na Trzecią Majówkę Disco Polo o nagrody Wójta Gminy Ciepielów 18.05.2014 (niedziela) na Stadion Gminny w Ciepielowie Starym, początek imprezy o godzinie 15.00. Wystąpią: AFTER PARTY, Casino, Cartezz, Play Boys, Okej, Łukash, CamaSutra. Bilety w cenie 10 zł, dzieci do lat 10 wstęp wolny. Na publiczność czekają liczne niespodzianki: płyty, plakaty, zdjęcia zespołów, wesołe miasteczko, mała gastronomia ... więcej


 KOMUNIKAT DLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku, informuje wszystkich producentów żywności pochodzenia roślinnego, którzy produkują i wprowadzają wyprodukowaną żywność do obrotu poprzez sprzedaż: na straganach na lokalnym rynku, na giełdzie, do punktów skupu, - do firm zewnętrznych, - do Federacji Rosyjskiej, że powinni zgłosić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lipsku, ul. Iłżecka 6, pokój Nr 7 w godzinach pracy 7:30 15:05, celem dokonania wpisu do rejestru zakładów podlegający urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej ... więcej


 X GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”

16 kwietnia 2014r. w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie rozpoczął się X Gminny Konkurs Ortograficzny. Zgodnie z tradycją patronat nad nim sprawował Wójt Gminy Ciepielów - Artur Szewczyk, który był także fundatorem nagród. Organizator konkursu to Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Rolę głównego koordynatora w tej dziedzinie pełniła wicedyrektor - Małgorzata Rusinowska. W eliminacjach wzięło udział 66 uczniów z kilku placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej oraz Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości uczniów na poprawność pisowni, doskonalenie umiejętności o charakterze ortograficznym ... więcej


 W NAUCE SUKCES

W pierwszych dniach kwietnia wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk podpisał umowę na realizację projektu pn. „W nauce sukces”. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, realizowany będzie w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie w okresie od kwietnia 2014 r. do końca czerwca 2015 r. Wartość pozyskanego dofinansowania, po przeprowadzony przez wójta gminy z pracownikami Jednostki Wdrażającej w Warszawie, trudnych ale owocnych negocjacjach, wynosi 371 830 zł. Co najważniejsze, Gmina Ciepielów nie wykłada na ten projekt ani złotówki, wszystkie środki pochodzą z Unii Europejskiej. Projekt skierowany będzie do wszystkich 192 uczniów gimnazjum ... więcej


 BĘDĄ PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

W tym roku nasza gmina przystępuje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie zostaną wykonane na posesjach mieszkańców, którzy w ubiegłym roku złożyli wnioski w ramach gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013-2020, następnie zostali zakwalifikowani oraz zostały wykonane projekty techniczne. 27 marca 2014 roku gmina Ciepielów ogłosiła przetarg nieograniczony na wykonanie 161 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Łączna wartość zamówienia na wykonanie oczyszczalni to kwota ponad 2,2 mln zł ... więcej


 REALIZACJA GMINNYCH INWESTYCJI 2014

Tradycyjnie budżet gminy na 2014 rok, Rada Gminy uchwaliła w ostatnim dniu starego roku. Dziś po ponad trzech miesiącach jego realizacji i pierwszych dokonanych zmianach budżetowych, mamy do dyspozycji 17.694.435,59,-zł. Czy 17,6 mln. złotych po stronie wydatkowej budżetu gminy, to dużo, czy też mało? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy rozpatrzyć tę kwestię w kilku aspektach związanych z polityką finansową samorządu. To jakie są wydatki, zależy przede wszystkim od dochodów, a te w naszej gminie z uwagi na niepodnoszenie podatków, niskie opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne nie ulegają zwiększeniu ... więcej


 Nowy Biuletyn informacyjny Nasza Gmina

Ukazał się biuletyn samorządowy gminy Ciepielów „Nasza Gmina”. W najnowszym 60-61 numerze przeczytacie Państwo między innymi: o realizacji inwestycji w 2014 roku ze szczegółowym ich omówieniem, o zakończeniu prac związanych z zagospodarowaniem centrów miejscowości zlokalizowanych bezpośrednio przy Kościołach parafialnych na terenie gminy, o nowo realizowanych projektach unijnych w gminnych placówkach oświatowych. W biuletynie znajdziecie Państwo również wiele przydatnych informacji z działań Urzędu Gminy a dotyczących: zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, informacji o stypendiach szkolnych, dowodach osobistych. Zapraszamy do lektury. Bezpłatny biuletyn dotrze do wszystkich mieszkańców przed zbliżającymi się świętami. Dodatkowo, z informacjami zawartymi w biuletynie można zapoznać się za pomocą naszej strony internetowej, na której w formacie pdf publikujemy wszystkie dotychczasowe wydania ... więcej


 V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą. Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach ... więcej


 Prowadzenie działalności gospodarczej - bezpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza na bezpłatne szkolenie "Prowadzenie działalności gospodarczej krok po kroku". Szkolenie odbędzie się 27 KWIETNIA 2014 r. w Dworku Anna, Podgóra 23, 26-634 Gózd, od godziny 10.00. W programie wykłady: Podejmowanie działalności gospodarczej, formy i wybór opodatkowania, Podatek od towarów i usług, Rozliczenie przedsiębiorcy z ZUS, KRUS a prowadzenie działalności gospodarczej,Działalność przedsiębiorców pod kontrolą SANEPIDU ... więcej


 IV Gminny Konkurs Informatyczny oraz IV Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie na przełomie lutego i marca odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Informatycznego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów pana Artura Szewczyka. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów - miłośników informatyki i nowoczesnych technologii. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z tematem „Wirtualny spacer po gminie Ciepielów". Przedsięwzięcie miało na celu przedstawienie wizualnych zmian, jakie zaszły w naszej gminie w ciągu ostatnich 15 lat oraz popularyzację najciekawszych miejsc i obiektów ... więcej


 Szansa na Lepsze Jutro - edycja 2014

W naszej gminie po raz kolejny kontynuowany jest projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ciepielów na realizację projektu w 2014 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 136 462,01 zł, wkład własny gminy to 10 500,00 zł ... więcej


 Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej - „Internet dla Mazowsza”

Informujemy, iż rozpoczyna się realizacja inwestycji „Internet dla Mazowsza” współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Odbiorcami końcowymi projektu będą mieszkańcy, przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej Mazowsza oraz organy rządowe w województwie. Prace polegające na budowie doziemnej sieci światłowodowej będą realizowane w terminie od marca 2014 do grudnia 2015 roku. W ramach prowadzonych działań, kluczowe znaczenie ma uwzględnienie prac objętych projektem w planach inwestycyjnych odbiorców końcowych. Prosimy o kontakt z Wykonawcą projektu w celu koordynacji robót wyprzedzających oraz przygotowawczych. Pytania lub uwagi prosimy kierować na adres e-mail: idm_building@techbud.org.pl, Kierownik Budowy – Piotr Pietrzak. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej www.idm.org.pl


 Reportaż z VII Festiwalu Produktów Regionalnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza do obejrzenia materiału filmowego z przebiegu VII Festiwalu Produktów Regionalnych, który miał miejsce 23 lutego br. w Zespole Szkół Rolniczo - Technicznych w Zwoleniu. ... więcej
 Zaproszenie - III Niedziela ze zdrowiem

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza na „III Niedzielę ze zdrowiem” w dniu 6 kwietnia 2014 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej przy firmie METROL ul. Kochanowskiego 100 w Zwoleniu. Ilość miejsc ograniczona, prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem telefonu 515-475-354. W programie wykłady na temat „Choroby przenoszone przez kleszcze”, „Choroby przenoszone przez wektory”, „Higiena psychiczna a zdrowie” ... więcej


 Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013 - 2020 ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pokój nr 18 ( II piętro ) w terminie od 03.03.2014 do 15.04.2014. Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.: 1. Wnioskodawca w okresie 18 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku nie może zalegać: - z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody), - z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych ... więcej


 Zaproszenie na czterdziestą pierwszą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XLI sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 26 marca 2014 roku /środa/ o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Ciepielów ... więcej


 Wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana mgr Jerzego Jaglińskiego, długoletniego ciepielowskiego aptekarza, kronikarza i dokumentalistę historii Ciepielowa. Człowieka zasłużonego dla lokalnej społeczności, cieszącego się powszechnym szacunkiem i poważaniem. Serdeczne wyrazy współczucia dla całej rodziny i bliskich w imieniu mieszkańców gminy Ciepielów składają Waldemar Czapla -Przewodniczący Rady Gminy, Artur Szewczyk - Wójt Gminy Ciepielów. W dniu 19 marca 2014 roku o godzinie 11:00 w Kościele Mariackim w Radomiu w intencji zmarłego odprawiona zostanie Msza Święta. Pogrzeb śp. Jerzego Jaglińskiego odbędzie się we wtorek 25 marca 2014 roku o godzinie 13:00 w Warszawie na Powązkach. Wszystkich zainteresowanych udziałem w uroczystościach pogrzebowych w Warszawie, informujemy o możliwości wyjazdu na pogrzeb autokarem. Zainteresowanych prosimy o osobiste zgłaszanie wyjazdu w sekretariacie Urzędu Gminy w Ciepielowie.


 Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie

Z dniem 17 marca 2014 r. rozpoczyna się okres rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie. Zainteresowanych prosimy o złożenie Karty zgłoszenia, którą należy pobrać w budynku przedszkola ( ul. Batalionów Chłopskich 5) lub ze strony internetowej. Ostateczny termin składania kart: 11 kwiecień 2014 r. Podstawa prawna: Ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz U z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), Ustawa o systemie oświaty z dn 7 września 1991 r. (Dz U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Regulamin Rekrutacyjny Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.
Karta zgłoszenia, Regulamin rekrutacji


 NIE! dla wypalania traw na Mazowszu

Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha. ożar traw oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików ... więcej


 „Młodzież zapobiega pożarom”- XXXVII edycja OTWP

Tradycyjnie konkurs wiedzy pożarniczej odbył się w PSP w Bąkowej w dniu 4 marca 2014 roku. Organizowanie turnieju służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania w wypadku pożaru, poznawaniu tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W tym roku do konkursu przystąpiło 11 uczniów - trzech z PSP w Ciepielowie, trzech z PG w Ciepielowie oraz pięciu z PSP w Bąkowej Uczniowie szkół podstawowych uplasowali się następująco ... więcej


 Biała Szkoła 2014

Jedenastego lutego 2014 roku uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wyjechali na Białą Szkołę do Tylicza. Ten rodzaj zimowego wypoczynku jest organizowany już od kilku lat i ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem. W tym roku w Białej Szkole wzięło udział aż trzydziestu trzech amatorów ,,białego szaleństwa’’. Głównym organizatorem wyjazdu był Piotr Nowakowski, a opiekunami Danuta Kozieł, Justyna Pilecka i Zbigniew Opalski ... więcej


 Koncert profilaktyczny zespołu Jacek Dewódzki i Kontrabanda pod hasłem „Uzależnienia – droga donikąd”

Koncert zorganizowany w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ze środków Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii działającej przy Urzędzie Gminy w Ciepielowie. Papierosy, alkohol i narkotyki stały się we współczesnym świecie ogólnodostępnymi używkami. Na ich zgubne działanie są narażeni zwłaszcza młodzi ludzie. Wielu z nich nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak łatwo można przekroczyć granice, uzależnić się, a tym samym niejednokrotnie zaprzepaścić swoje życiowe plany i marzenia ... więcej


 Zespół „PO CO CI TO ” z Wielgiego laureatem VII Festiwalu Produktów Regionalnych

VII Festiwal Produktów Regionalnych już za nami. W niedzielę 23 lutego br., sala gimnastyczna Zespołu Szkół Rolniczo - Technicznych zamieniła się w barwne targowisko najlepszej i zapewne najzdrowszej tradycyjnej, polskiej żywności. Tradycyjnie, wszystkich gości przywitał prezes zarządu Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” Zbigniew Buczma. W tym roku goście uczestniczący w wydarzeniu dopisali wyjątkowo licznie. Wśród przybyłych, można było zauważyć między innymi: Jolantę Hibner - eurodeputowaną, Jacka Kozłowskiego – wojewodę mazowieckiego ... więcej


 VII Festiwal Produktów Regionalnych

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu zaprasza na VII Festiwal Produktów Regionalnych, który odbędzie się w niedzielę 23 lutego 2014 roku o godzinie 17.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. W programie m.in. konkursy, degustacje potraw, występy artystyczne i wspólna zabawa ... więcej Informacja Urzędu Stanu Cywilnego

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie. Zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi bowiem wykroczenie, a jego sprawcy grozi za to kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (art. 55 pkt 2 wymienionej ustawy). Przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Działanie takie może wiązać się z niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dokumencie tożsamości klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę ... więcej


 Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu "EKO-PRZEDSZKOLE"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza przedszkola publiczne oraz prywatne, a także oddziały przedszkolne z terenu objętego LSR do udziału w konkursie zbiórki makulatury. Termin Konkursu od 01 marca do 5 maja 2014 roku. Nagrody czekają ... więcej
 VI Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów

6 lutego 2014 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie został rozegrany VI Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów. O godzinie 9.00 sala gimnastyczna zapełniła się miłośnikami ping – ponga. Powitała ich pani wicedyrektor Aneta Rozwadowska i dokonała oficjalnego otwarcia turnieju, któremu przyświecał nadrzędny cel – zapobieganie patologiom społecznym poprzez popularyzację tej dyscypliny sportu wśród młodzieży ... więcej


 XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik "Zielony Sztandar" oraz telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ... więcej


 Link do przyszłości

Jak planować swoją drogę zawodową? Czy studia gwarantują zatrudnienie? Które zawody są najbardziej przyszłościowe? Gdzie się uczyć? Co studiować, aby w przyszłości mieć nie tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, co się robi? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z planowaniem swojej kariery zawodowej szukali gimnazjaliści podczas spotkania z Młodym Profesjonalistą Michałem Woźniakiem, które odbyło się w poniedziałek 27 stycznia 2014r. w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


 Zaproszenie na czterdziestą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XL sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 31 stycznia 2014 roku /piątek/ o godz. 8 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy w roku 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy w roku 2014 ... więcej


 Informacja PT KRUS w Lipsku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku 2014 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!" Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy. W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół ... więcej


 Dzień Babci i Dziadka oraz Bal Karnawałowy w PSP w Ciepielowie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Dnia 22 stycznia 2014 r. w szkole odbyła się ta wspaniała uroczystość. Na wstępie pani wicedyrektor Małgorzata Rusinowska przywitała serdecznie przybyłych gości: Wójta Gminy Ciepielów Artura Szewczyka, skarbnik gminy Grażynę Szczodrą, Dyrektora ZPO w Ciepielowie Elżbietę Giemza, którzy na uroczystość zostali zaproszeni przez dzieci. Szczególnie serdecznie p. wicedyrektor przywitała Babcie i Dziadków ... więcej


 Zaproszenie – Koncert kolęd z LGD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu zaprasza 23 stycznia 2014 roku o godzinie 19.00 do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu na Koncert Kolęd, gwiazdą wieczoru będzie Zbigniew Wodecki, wystąpi także chór kameralny Domu Kultury w Zwoleniu ... więcej 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ciepielowie - Podsumowanie

12 stycznia 2014 roku w całej Polsce po raz 22 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz kolejny odbyła się ona także na terenie gminy Ciepielów. Tego dnia uczniów Zespołu Placówek Oświatowych zjednoczył jeden, wspólny cel – zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. Od wczesnych godzin rannych wolontariusze zbierali fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Od godziny 14.00 brzmienie WOŚP słychać było również w budynku PG w Ciepielowie ... więcej


 Uczniowie z PSP w Bąkowej w teatrze muzycznym Roma w Warszawie

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej wraz opiekunami, pojechali na przedstawienie muzyczne Aladyn Jr do Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. Teatr Muzyczny ROMA jest w ocenie ekspertów ze środowisk teatralnych Londynu i Nowego Jorku – najlepszym teatrem muzycznym w tej części Europy. Walt Disney to synonim najlepszej rozrywki familijnej w świecie. ALADYN Jr to w wersji Disneya – ekranizacja popularnej baśni wzbogacona o muzykę tak znakomitą, że zarówno ścieżka dźwiękowa ... więcej


 Nowy chodnik na ulicy Konopnickiej w Ciepielowie

Zakończyła się budowa chodnika na ulicy Konopnickiej w Ciepielowie. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy z betonu, ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, ustawienie krawężników oraz ułożenie 339 m2 nowej kostki brukowej. Chodnik znacznie usprawni komunikację miedzy Placem Zwycięstwa, ulicą Wąską i ulicą Papuzińskiego ... więcej


 Informacja o odbiorze odpadów komunalnych w roku 2014

W roku 2014 odbiorcą odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ciepielów będzie firma Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów. Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w 2014 roku, harmonogramem funkcjonowania Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz terminami płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi ... więcej


 Zaproszenie - 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Serdecznie zapraszamy na 22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia 2014 roku w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie początek imprezy godz. 14.00. Zapewniamy dobrą zabawę i liczne atrakcje. W programie między innymi: Występy dzieci i młodzieży, Licytacje, Loterie, Kiermasz domowych ciast. Podczas imprezy będzie możliwość zakupu i konsumpcji ciepłej kiełbaski, kawy, herbaty! Liczymy, że zechcecie Państwo spędzić to niedzielne popołudnie razem z nami! ... więcej


 Życzenia Świąteczne

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Życzymy Państwu samych cudownych chwil i przeżyć, aby brzmienie kolęd i zapach wigilijnych potraw umocnił rodzinne więzi by niezwykły urok Świąt przyniósł wytchnienie i odpoczynek a narodziny Chrystusa Zbawiciela dodały sił potrzebnych do zmagania się ze światem. Życzymy Państwu, aby Nowy 2014 Rok był czasem spełnienia Państwa największych marzeń czasem przezwyciężenia życiowych przeszkód i własnych słabości. Wszystkiego najlepszego - Waldemar Czapla Przewodniczący Rady Gminy, Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów


 Warsztaty "Nowoczesne przybranie tradycji"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy Ciepielów do wzięcia udziału w 6-godzinnych warsztatach z dekoracji stołu "Nowoczesne przybranie tradycji", które odbędą się w Domu Ludowym w Wielgiem 30 listopada 2013 r. o godzinie 10.00. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Organizator zapewnia obiad oraz przerwę kawową ... więcej


 IV Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej, Jubileusz Złote Gody, Gminny Dzień Seniora

W Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie odbyły się: Jubileusz Złote Gody, Gminny Dzień Seniora oraz IV Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy Ciepielów. Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Cele konkursu obejmowały: uczczenie 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kształtowanie poczucia świadomości narodowej dzieci i młodzieży, rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia, ocalenie od zapomnienia poezji i pieśni patriotycznej oraz integrację środowisk szkolnych ... więcej


 Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie - inwestycja zakończona

Zakończyła się realizacja zadania pn. Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie. W ramach inwestycji został wykonany punkt zlewny do odbioru ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych z gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów wraz z otuliną filtracyjną z zieleni dla oczyszczalni ścieków. W skład punktu zlewnego wchodzą: taca najazdowa, separator zanieczyszczeń stałych, kontener z przewodem do odbioru i pomiaru ilości ścieków ... więcej


 Ślubowanie klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia, na które przybyli rodzice uczniów i zaproszeni goście: Artur Szewczyk – wójt Gminy Ciepielów, Witold Chojak - przewodniczący Rady Gminy, ksiądz proboszcz - Stanisław Sławiński, Elżbieta Giemza – dyrektor ZPO, dr Tadeusz Rybus, Helena Rzepkowska – pielęgniarka szkolna, Katarzyna Michalczyk – przewodnicząca Rady Rodziców. Wicedyrektor Małgorzata Rusinowska powitała głównych bohaterów tej uroczystości - pierwszoklasistów ... więcej


 Jesienny ogród poezji

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie Filia Biblioteczna w Wielgiem zorganizowała spotkanie z poezją członków Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada”. Było to już kolejne spotkanie z tą grupą poetycką, ale po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć założycielki koła panią Walentynę Pawelec i panią Wiesławę Didyk. Tego wieczoru swoją twórczość poetycką prezentowali również pani Halina Banaszkiewicz, pani Majka Sotowicz oraz pan Jan Kiraga. Jesienna aranżacja i blask świec wspomagały odbiór poezji ... więcej


 Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej "Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś"

Dnia 17 października 2013 r., w przepięknej jesiennej scenerii, odbył się Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej ,,Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Jak co roku organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a funkcje koordynatorów pełniły niezmiennie panie: Małgorzata Rusinowska i Ewa Sulima. Honorowy patronat nad przeglądem sprawował Wójt Gminy Ciepielów. Punktualnie o godz. 9.00 uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor... więcej


 Zaproszenie na trzydziestą siódmą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 31 października 2013 roku /czwartek/ o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych. 5. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych za 2012 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy za 2013 rok ... więcej


 Odnowa i rozwój wsi w Czerwonej i Antoniowie - fotorelacja

Fotorelacja z prowadzonych prac w Czerwonej i Antoniowie inwestycji pn. "Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" dofinansowanej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje m.in. budowę parkingów przy kościele i cmentarzu parafialnym, chodników, zjazdów gospodarczych, zatoki postojowej z wiatą przystankową, ciągu pieszego do cmentarza. Zaprojektowano również ustawienie 14 lamp solarnych z podwójnym niskonapięciowym oświetleniem LED i solarnym panelem polikrystalicznym ... więcej


 Cykl wykładów "Jak żyć zdrowo?"

"Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu rozpoczyna cykl wykładów pt. "Jak żyć zdrowo?" W programie: • Wpływ odżywiania na zdrowie i samopoczucie, • Czy aktywność fizyczna może mieć wpływ na stan zdrowia? • Higiena psychiczna, a stan zdrowia, • Uzależnienia jako czynnik degradujący zdrowie, • Zdrowe przepisy żywieniowe. Dodatkowo darmowy pomiar składu ciała z wstępną analizą, określeniem masy kostnej ... więcej


 Zaproszenie - Spotkanie z poezją członków Koła poezji nie-odkrytej „Szuflada”

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie Filia Biblioteczna w Wielgiem serdecznie zaprasza na Spotkanie z poezją członków Koła poezji nie-odkrytej „Szuflada” pt .: „jesienny ogród poezji”, które odbędzie się 25 października 2013 r. o godz. 17.00 w lokalu Filii Biblioteki w Wielgiem. W programie wystąpią Członkowie Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada”: Wiesława Didyk, Walentyna Pawelec, Halina Banaszczyk, Majka Sotowicz, Jan Kiraga. Wstęp Wolny! ZAPRASZAMY ... więcej


 VII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W czwartek 3 października 2013 r. rozpoczął się VII Rajd „Po Szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką” połączony z jesienną inauguracją kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, insp. Cezary Popławski. Po przywitaniu na starcie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ZGNI ... więcej


 muszę Tu przywieźć spektakl ...

Przez godzinę 350 młodych ludzi potrafi w Ciepielowie skupić się na rozmowie o teatrze. Przez 2,5 godziny około 100 dorosłych mieszkańców Ciepielowa wciąż nie wychodzi z sali, gdy opowiadam im o swoim świecie teatralnym. O czym to świadczy? O wielkim głodzie sztuki teatralnej w Ciepielowie! Przekonałem się o tym 27 września 2013 r. podczas 2 spotkań z mieszkańcami mojego Ciepielowa, w którym się urodziłem.Odbyły się one na zaproszenie miejscowej szkoły podstawowej w sali Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II (w piątek długo wprowadzałem Was w klimat mojego spotkania z Papieżem ... więcej


 Wirtualny spacer po gminie Ciepielów

Zapraszamy do oglądania panoram sferycznych 10 miejsc z terenu gminy Ciepielów, panoramy są częścią aplikacji "Wirtualny spacer po LGD" dostępnej na stronie internetowej dir.zwolen.com. Zadanie zrealizowane w ramach członkostwa gminy Ciepielów przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, sfinansowane w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja ... więcej


 Zaproszenie - VII Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”

W piątek 4 października 2013 r. w Ciepielowie odbędzie się jesienna inauguracja kampanii Mazowieckiej Komendy Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął honorowym patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Cezary Popławski. Kampania zorganizowana zostanie przy okazji VII Rajdu Rowerowego szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką. Inauguracja rozpocznie się o godz. 12:00 w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


 Zaproszenie

Zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Figurą - pochodzącym z Ciepielowa aktorem, reżyserem teatralnym i scenografem, który od ponad 20 lat z teatrem Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika prezentuje kulturę polską na wszystkich kontynentach. Spotkanie odbędzie się 27 września (piątek) 2013 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie, Plac Zwycięstwa 37 ... więcej


 Obchody 74 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie - fotorelacja
 

Dnia 8 września 2013 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej
 Zaproszenie na trzydziestą szóstą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 25 wrzesnia 2013 roku /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ ... więcej


 Wyrecytowali i wyśpiewali miłość do Ojczyzny

Żołnierzu szary, czy jeszcze pamiętasz, ten dzień wrześniowy straszliwego lata...- tak brzmiały początkowe słowa wiersza recytowane przez Monikę Giemzę, uczennicę Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, podczas obchodów 93 rocznicy zwycięstwa Oręża Polskiego przed Pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Zwoleniu oraz podczas mszy świętej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu z okazji 74 rocznicy napaści Niemiec na Polskę ... więcej


 ZOSTAŃ WSPÓŁAUTOREM KSIĄŻKI KUCHARSKIEJ

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców obszaru LGD (gminy Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jelnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń) do nadsyłania własnych i wypróbowanych przepisów kulinarnych na tradycyjne, regionalne przysmaki w kategoriach: Przystawki, Dania mięsne, Potrawy z owoców i warzyw, Desery i wypieki, Nalewki ... więcej


 Informacja PT KRUS w Lipsku

Szanowni Państwo, jeżeli sprawujecie osobistą opiekę nad dzieckiem w wieku do 5 lat, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 lat to od 01 września 2013r., możecie skorzystać z prawa do finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w KRUS. Prawo to przysługuje: - rolnikowi lub domownikowi, - członkowi rodziny rolnika lub domownika od dnia złożenia wniosku przez okres do 3 lat, a w przypadku sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym przez okres do 6 lat ... więcej


 Obszar LGD w legendach, wierzeniach i historiach mieszkańców

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (gminy Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia- Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń) do udziału w konkursie pod nazwą Obszar LGD w legendach, wierzeniach i historiach mieszkańców. Zadaniem uczestników jest zapisanie najciekawszej zasłyszanej legendy ... więcej


 Wodociągowanie Gminy Ciepielów zakończone

Wodociągowanie Gminy to inwestycja, która rozpoczęła się w 2005 roku. Do tego roku gminna sieć wodociągowa obejmowała tylko część miejscowości: Ciepielów, Gardzienice Stare i Gardzienice Kolonia. Gminna sieć wynosiła wówczas łącznie 11,8km , a woda dostarczana była tylko do 176 indywidualnych odbiorców. Jak większość z Nas pamięta, opóźnienie cywilizacyjne w tym zakresie było olbrzymie. W niektórych gminach już kończono temat wodociągów, a u Nas do tej pory nikt nawet nie pomyślał o rozwiązaniu tego problemu, a wodociągowanie właściwie nie zostało na dobre nawet rozpoczęte ... więcej


 Odnowa i rozwój wsi w Czerwonej i Antoniowie - umowy podpisane - rusza realizacja inwestycji

Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – pod taką nazwą 17 września 2012 roku Gmina Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Rada Stowarzyszenia uznała nasz wniosek za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i oceniła najwyżej spośród wszystkich złożonych wniosków - 26,40 pkt ... więcej


 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie

Budynek Urzędu Gminy, który został oddany do użytkowania w 1995 roku, delikatnie mówiąc lata swojej świetności miał już dawno za sobą. Wypłowiała na słońcu elewacja, zacieki, brak cokołu, który po prostu się rozpadł, pęknięcia ścian, to tylko niektóre oznaki upływu czasu, któremu nie sprostał budynek naszej samorządowej administracji. Dodatkowo eksploatowana prawie od dwudziestu lat kotłownia centralnego ogrzewania, od dłuższego czasu wymagała już modernizacji. Dotychczasowa kotłownia zasilana węglem kamiennym była przestarzała, a przez to nieekonomiczna ... więcej


 Marsz Nordic Walking

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza wszystkich chętnych na marsz Nordic Walking. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja i promocja aktywnego spędzania czasu oraz poznawanie zakątków LGD sprzyjających uprawianiu sportu. Termin - 15 września (niedziela) br. Zbiórka na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Zwoleniu o godz. 9.15. Organizator zapewnia uczestnikom dowóz na miejsce marszu - Nadleśnictwo Zwoleń - Miodne Leśniczówka, bezpłatną opiekę instruktora ... więcej


 Zaproszenie - Obchody 74 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie, 8 wrzesień 2013

Wójt Gminy Ciepielów oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 74 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych, która odbędzie się 8 września 2013 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Program uroczystości: 11.50 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie. 11.55 Apel poległych. 12.00 Uroczysta polowa Msza Św. 13.10 Przemówienie okolicznościowe wójta gminy. 13.30 Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. 13.50 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk B. Ch. 14.40 Spotkanie koleżeńskie, żołnierska grochówka ... więcej


 Zaproszenie na trzydziestą piątą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXXV sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 28 sierpnia 2013 roku /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów ... więcej


 Informacja GDDKiA dotycząca przepustów zjazdowych

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa - Rejon w Zwoleniu skierowana do właścicieli działek sąsiadujących z drogą krajową nr 79 na terenie Gminy Ciepielów - (odcinek Ciepielów - Lipsko) o możliwości uzyskania od zarządcy drogi zezwolenia na wbudowanie na własny koszt rur zjazdowych pozwalających na właściwy odpływ wód opadowych z pasa drogowego ... więcej


 Segregacja odpadów 2013

Mieszkańcy Gminy Ciepielów! Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 roku następują zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Na jej podstawie Rada Gminy podjęła uchwałę o metodzie naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podstawą decyzji Rady Gminy były wniosek wójta Gminy, a Rada Gminy którzy jednomyślnie jako najwłaściwszą metodę wskazała naliczanie opłat od gospodarstwa domowego ... więcej


 Życzenia dla Policji i nowy radiowóz

Z okazji Święta Policji, wójt gminy złożył na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku insp. Janusza Koziarskiego oraz nowego Kierownika Posterunku Policji w Ciepielowie asp. szt. Marka Biniędy - życzenia w imieniu mieszkańców gminy. Wraz z przekazaniem życzeń oraz okolicznościowego listu gratulacyjnego, podpisano również porozumienie o przekazaniu przez nasz samorząd dotacji w wysokości 20.000,00 zł na potrzeby zakupu nowego radiowozu dla Posterunku Policji w Ciepielowie ... więcej


 Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie. W ramach inwestycji zostanie wykonany punkt zlewny do odbioru ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów wraz z wykonaniem otuliny filtracyjnej z zieleni dla oczyszczalni ścieków w Ciepielowie oraz wykonanie drogi dojazdowej (placu manewrowego) w obrębie projektowanego punktu zlewnego ... więcej


 Szansa na Lepsze Jutro

Od stycznia realizowany jest w naszej gminie po raz 5 projekt „Szansa na Lepsze Jutro” Projekt dotyczy bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów oraz rolników. Musimy nadmienić, że w tym roku nasza gmina otrzymała wyjątkowo duże dofinansowanie na realizację projektu systemowego pt. „Szansa na Lepsze Jutro” Do rozdysponowania mieliśmy 114 000 zł z czego 11 970 zł to wkład własny. W tym roku mamy 14 uczestników, którzy podobnie jak ... więcej


 Zaproszenie na trzydziestą czwartą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 10 lipca 2013 roku /środa/ o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, stanowiących własność Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego ... więcej


 XX Mistrzostwa JA TITAN 2013 z udziałem młodzieży z gminy Ciepielów

Drużyna „PITEK” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku w skład której wchodziło dwóch reprezentantów gminy Ciepielów zdobyła IV miejsce w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Zarządzania Firmą JA TITAN 2013. Damian Koniusz (gmina Ciepielów), Olga Mejzner (miasto i gmina Lipsko) i Piotr Mazurek (gmina Ciepielów) rozegrali trzy finałowe mecze w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku konkursu zgłosiło się 1090 drużyn. Do finału, po pięciu rundach rozgrywek ... więcej


 Uczniowie z PSP w Ciepielowie na Zielonej Szkole

W dniach 10 – 13 czerwca 2013 roku odbył się wyjazd 39 – cio osobowej grupy uczniów na „Zieloną Szkołę” do ośrodka Murzasichle koło Zakopanego. Przystankiem po drodze w góry był Kraków, gdzie wszyscy oglądali Smoczą Jamę, Dzwon Zygmunta, Krypty oraz Sukiennice. Następnie grupa udała się do ośrodka wczasowego „Tośka” w Murzasichle, gdzie wszyscy zakwaterowali się na czas pobytu. Drugi dzień pobytu rozpoczął się od wjazdu kolejką na Gubałówkę. Następnie, gdy wszyscy ... więcej


 Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Ciepielowie

W ubiegłą niedzielę, przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Ciepielowie. W zawodach, które rozegrane zostały na gminnym stadionie w Starym Ciepielowie udział wzięło 11 drużyn z jednostek OSP w: Antoniowie, Bielanach, Bąkowej, Ciepielowie i Łaziskach, podzielonych na trzy kategorie: młodzieżową chłopców, młodzieżową dziewcząt oraz seniorów. Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej musiały przebiec m.in. bieg sztafetowy z przeszkodami ... więcej


 Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Dziedzictwo i Rozwój" informuje, że jest organizatorem imprezy plenerowej pod nazwą "Przegląd kapel weselnych", która odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 30 czerwca 2013 r. na placu obok Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie w godzinach 16.00 - 22.00. W programie występy zespołów z gmin Iłża, Kazanów, Przyłęk i Zwoleń, a także wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Serdecznie zapraszamy ... więcej


 II Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbył się II Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych. Celem konkursu było zaprezentowanie przez dzieci z klas młodszych inscenizacji wybranej baśni. Uczniowie szkół z Ciepielowa, Wielgiego i Bąkowej pokazali swoje zdolności aktorskie i wokalne. Mali aktorzy wcielili się w rolę znanych postaci bajkowych. Zobaczyć można było: Szewczyka Dratewkę, wilka, czarownicę, trzy świnki, krasnoludki i wiele innych postaci. Wszyscy uczniowie pięknie prezentowali ... więcej


 Konkurs języka angielskiego „Pokaż Język”

Po raz ósmy odbył się gminny konkurs języka angielskiego ”Pokaż Język” zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bąkowej, patronat nad konkursem obejmuje co roku Wójt gminy Ciepielów. W tym roku startowało 75 uczestników: 45 ze szkół podstawowych oraz 30 najlepszych gimnazjalistów. Konkurs polegał na tym, żeby w ciągu 45 minut rozwiązać test sprawdzający znajomość słownictwa, a w starszych klasach również gramatyki i wyrażeń służących do komunikacji ... więcej


 DRUGA MAJÓWKA Z DISCO POLO

Na ciepielowskim stadionie, już po raz drugi odbyła się majówka z muzyką disco – polo. W związku z tym, iż ubiegłoroczna impreza spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez mieszkańców gminy, postanowiliśmy, że na stałe do kalendarza gminnych uroczystości wpiszemy majowe spotkanie z muzyką taneczną. W roku ubiegłym zwycięzcą naszej majówki został zespół Weekend, który właśnie u nas rozpoczął pasmo swoich wielkich sukcesów na scenie muzyki tanecznej, dzisiaj znany jest każdemu z przeboju ... więcej


 Nowy asfalt w Kałkowie, Wielgiem i Pcinie

Kolejne w tym roku drogi gminne mają nową nawierzchnię asfaltową. W Kałkowie "Stara Wieś" modernizacja drogi jest już na ukończeniu – wykonana została podbudowa oraz nowa nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej, trwa uzupełnianie i profilowanie poboczy materiałem kamiennym. W miejscowości Wielgie "Zapłocie" ukończona jest podbudowa drogi, obecnie układana jest pierwsza warstwa wyrównawczo – wiążąca asfaltu. Odcinek Pcin "Stara Wieś" – wykonana została podbudowa ... więcej


 Informacja Agencji Rynku Rolnego

Uwaga producenci rolni! Zmiany w dopłatach do materiału siewnego. Od 13 czerwca 2013 r. ulegną zmianie zapisy w Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Rolnicy będą mogli ubiegać się również o dopłatę z tytułu zużycia do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany soi oraz pszenicy twardej. Zmiany te powstaną w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny ... więcej


 Wiosenne spotkanie z poezją w Gminnej Bibliotece Publicznej

W ramach Tygodnia Bibliotek - ogólnopolskiej akcji promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie Filia Biblioteczna w Wielgiem zorganizowała spotkanie z lokalną poetką panią Majką Sotowicz, członkinią Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele ze szkoły podstawowej w Wielgiem. Po przywitaniu przez panią bibliotekarkę wszystkich gości i przedstawieniu dzieciom poetki, wszyscy przenieśli się w świat bajek ... więcej


 Zaproszenie na trzydziestą drugą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 7 czerwca 2013 roku /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciepielów. 9. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy ... więcej


 UWAGA! Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE

W ostatnim okresie przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do prowadzonej przez Ministra Gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej: CEIDG) otrzymują masowo listy wysyłane przez „Rejestr Polskich Podmiotów Gospodarczych” z siedzibą w Warszawie, o następującej, standardowej treści: „Z dniem X zarejestrowano w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Ministra Gospodarki podmiot Y .... więcej


 Zaproszenie - II Majówka Disco Polo Ciepielów 2013 - 26.05.2013

Zapraszamy na Drugą Majówkę Disco Polo o nagrody Wójta Gminy Ciepielów 26.05.2013 (niedziela) na Stadion Gminny w Ciepielowie Starym, początek imprezy o godzinie 15.00. Wystąpią: BAYER FULL, Milano Oryginal, Shine, L-DEE, OKEJ, Kalimero, Avinion Dance, Tarzan Boy, Diadem. Bilety w cenie 10 zł, dzieci do lat 10 wstęp wolny. Na publiczność czekają liczne niespodzianki: płyty, plakaty, zdjęcia zespołów, wesołe miasteczko, produkty małej gastronomi ... więcej


 Nowy asfalt w Łaziskach, Dąbrowie i Bąkowej

Rozpoczęły się prace związane z przebudową dróg gminnych. Nowa nawierzchnia asfaltowa jest już wykonana w Łaziskach "Kacze Doły", Dąbrowie i Bąkowej "Hektary", uzupełniane i profilowane są pobocza materiałem kamiennym. W najbliższych dniach rozpoczną się prace na kolejnych czterech odcinkach dróg - ul. Źródlanej w Ciepielowie, Pcin "Stara Wieś", Wielgie "Zapłocie", Kałków "Stara Wieś" etap I. Drogi wybudowane będą do 15 czerwca br ... więcej


 Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego - 16.05.2013 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Gminy Ciepielów do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w dniu 16.05.2013 r. (czwartek) w godz. 9.00 - 14.30. Dyżur konsultanta odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie, przy ul. Czachowskiego 1. Podczas dyżuru zainteresowanym będą udzielane bezpłatne informacje oraz zostaną udostępnione bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne dotyczące funduszy europejskich. Celem podjętych działań jest bezpośrednie zachęcanie społeczności lokalnych mniejszych miejscowości do aktywnego aplikowania o środki unijne w ramach Programów Operacyjnych. Konsultacje skierowane są do: przedsiębiorców, osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, innych podmiotów zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne. Podczas dyżuru będzie można uzyskać informacje m. in.: jakie rodzaje wsparcia oferują Fundusze Unijne, czy przedstawiony pomysł ma szansę na dotację, kiedy i gdzie będą ogłaszane konkursy, jakie są zasady ubiegania się o wsparcie, jak prawidłowo rozliczyć otrzymane środki, w jakich projektach realizowanych z Funduszy Unijnych można wziąć udział (szkolenia, kursy, itp.).


 Gminny Konkurs Informatyczny oraz Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

Tegoroczna trzecia edycja Gminnego Konkursu Informatycznego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów zjednoczyła 20 miłośników informatyki oraz nowoczesnych technologii. Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prezentacji multimedialnej związanej z tematem „Ważne postacie związane z naszym regionem”. Przedsięwzięcie miało na celu ocalenie od zapomnienia postaci związanych z naszą najbliższą okolicą, kształtowanie postawy identyfikacji młodzieży z naszą Małą Ojczyzną ... więcej


 Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LSR szczególnie najmłodszych na zabawę plenerową pod nazwą MAJÓWKA W BARYCZY. Impreza będzie miała miejsce na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy gmina Zwoleń i odbędzie się 19 maja, w niedzielę. W programie występy artystyczne, konkursy i zabawy dla dzieci, a także ognisko. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od godziny 15.00 ... więcej


 IX Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”

Dnia 30 kwietnia 2013 odbył się IX Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii”, którego celem było doskonalenie umiejętności ortograficznych, językowych i interpunkcyjnych oraz budzenie wrażliwości na poprawność pisowni. Eliminacje przeprowadzone były zgodnie z tradycyjnymi zasadami, czyli wyłoniono po 3 osoby z każdej klasy, najlepiej piszące pod względem ortograficznym. Do finału zakwalifikowało się 81 uczestników, którzy zgromadzeni w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


 XXXVI Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

„Gratulacje za zajęcie I miejsca - to już tradycja...” – tymi słowami Komendant Powiatowy Policji w Lipsku insp. mgr Janusz Koziarski podziękował uczniom Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Po raz kolejny nasi uczniowie Michał Fijałkowski , Kamil Pajączkowski i Michał Górski przygotowywani przez Krzysztofa Górskiego i Mirosława Czapkę zajęli I miejsce w XXXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym . Eliminacje powiatu lipskiego, odbyły się ... więcej


 Informacja GDDKiA

Informacja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa - Rejon w Zwoleniu dla właścicieli nieruchomości położonych przy drodze krajowej nr 79 na terenie Gminy Ciepielów w związku z planowanym remontem nawierzchni drogi krajowej nr 79 oraz renowacją sytuacyjno - wysokościową rowów przydrożnych ... więcej Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku informuje o Europejskim Tygodniu Szczepień 2013

W dniach 22-27 kwietnia 2013 roku obchodzony będzie, już po raz ósmy, Europejski Tydzień Szczepień, kampania objęta jest patronatem Światowej Organizacji Zdrowia. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szczepień ochronnych oraz ich propagowanie jako najskuteczniejszej i najbardziej opłacalnej formy zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom. W obecnym roku w szczególny sposób podkreśla się informowanie i edukację w zakresie szczepień wśród grup ryzyka, do których trudno dotrzeć oraz wśród osób, które z różnych przyczyn sprzeciwiają się idei szczepień ... więcej


 Budujemy nowe drogi

W tym roku kolejne 7 odcinków dróg gminnych zostanie poddanych gruntownej modernizacji. Nowa, asfaltowa nawierzchnia wraz z podbudową z tłucznia kamiennego i nowymi poboczami będzie wybudowana w Ciepielowie ul. Źródlana, Dąbrowie, Pcin „Stara Wieś”, Bąkowa „Hektary”, Łaziska „Kacze Doły”, Wielgie „Zapłocie” oraz Kałków „Stara Wieś” etap I. Znamy już wyniki przetargów na w/w odcinki dróg, podpisanie umów na budowę planowane jest z wykonawcami w drugiej połowie kwietnia. Drogi wybudowane będą do 15 czerwca br. Łączna wartość inwestycji drogowych w tym roku wyniesie 846 370,85 zł ... więcej


 Gminny Konkurs Regionalny "Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś"

Dnia 27 marca 2013 r. odbył się III Gminny Konkurs Regionalny "Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś". Jak co roku organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, Honorowy Patronat nad konkursem sprawował Wójt Gminy Ciepielów. Uroczystego otwarcia dokonała Dyrektor Elżbieta Giemza, która powitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów oraz przybliżyła zgromadzonym cele konkursu. Łącznie do konkursu przystąpiło 125 uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Ciepielów ... więcej


 Budowa ostatniego odcinka gminnej sieci wodociągowej

Pomimo zimowych warunków, rozpoczęła się realizacja zadnia „Dokończenie wodociągowania gminy w miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska Zamoście”. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm oraz fi 160 mm. Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami wyniesie blisko 5000 m. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 12 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 - 100 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych wraz z ich oznakowaniem ... więcej


 Uczniowie z Ciepielowa na Białej Szkole

23 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wyjechało na 5-dniowy pobyt do Tylicza w ramach Białej Szkoły. Wyjazd łączył zajęcia sportowe, lekcje przedmiotowe oraz atrakcje turystyczno-krajoznawcze. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas III-VI. Głównymi założeniami wyjazdu była nauka jazdy na nartach i na snowboardzie, integracja uczestników, rozwijanie samodzielności u dzieci, a także poznanie uzdrowiskowego miasta Krynica Zdrój – znanego przede wszystkim z ... więcej


 Turniej Wiedzy Pożarniczej

Organizowanie "Turnieju Wiedzy Pożarniczej" ma na celu popularyzowanie wśród młodzieży i dzieci znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. W tegorocznej edycji wzięło udział 17 uczniów. Rywalizowano o nagrody ufundowane przez Wójta Gminy oraz o udział w eliminacjach powiatowych. Do eliminacji powiatowych ze szkół podstawowych zakwalifikowali się ... więcej


 Nagroda dla hodowcy koni z Ciepielowa

W dniu 15 marca bieżącego roku odbyło się zebranie członków Powiatowego Koła Hodowców Koni, zwołane przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie, Oddział w Radomiu. Podczas posiedzenia hodowców, za wkład w promocję gminy Ciepielów oraz osiągnięcia uzyskane podczas wystawy koni w Białce w ramach XV Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich nagrodzony został mieszkaniec naszej gminy pan Jacek Zygmunt Jamka ... więcej


 Szansa na Lepsze Jutro - edycja 2013

Od stycznia 2013 roku kontynuowany jest w naszej gminie projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Gmina Ciepielów na realizację projektu w 2013 roku otrzymała dofinansowanie w wysokości 114 000,00 zł, wkład własny gminy to 11 970,00 zł ... więcej


 Ogłoszenie o naborze wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Ciepielów na podstawie Uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Gminy Ciepielów z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ciepielów w latach 2013 - 2020 ogłasza nabór wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie pokój nr 18 ( II piętro ) w terminie od 01.03.2013 do 15.04.2013. Wnioskodawca będzie musiał spełnić wymogi określone w programie tj.: 1. Wnioskodawca w okresie 18 miesięcy przed dniem złożeniem wniosku nie mogą zalegać: - z opłatami za korzystanie z gminnej sieci wodociągowej ( opłaty za pobór wody), - z opłatami z tytułu podatków i opłat lokalnych ... więcej


 Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie

Po pozytywnym zakończeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, który spośród dziewięciu oferentów wygrała firma „ARKADA DELA” Emil Dygas z Radomia oferując kwotę 337 603,14 zł, w dniu 27 lutego w Urzędzie Gminy w Ciepielowie podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pod nazwą: „Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie”. W ramach inwestycji zostanie wykonany punkt zlewny do odbioru ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych gospodarstw domowych na terenie gminy Ciepielów ... więcej


 Konkurs EKO - PRZEDSZKOLE

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza przedszkola publiczne oraz prywatne, a także oddziały przedszkolne z obszaru objętego Lokalna Strategia Rozwoju (Gminy: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń) do udziału w konkursie zbiórki makulatury i nakrętek plastikowych. Głównym założeniem inicjatywy jest wychowywanie dzieci w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego oraz budowanie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami. Konkurs jest zachęta do propagowania postaw ekologicznych, przede wszystkim z zakresu selektywnego zbierania odpadów, wśród najmłodszych mieszkańców obszaru LSR ... więcej


 APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - Odśnieżajmy dachy po obfitych opadach śniegu

W związku z utrzymywaniem się intensywnych opadów śniegu, apeluję do właścicieli i zarządców nieruchomości o regularne odśnieżanie dachów oraz usuwanie zwisających sopli. Obciążone dachy stanowią zagrożenie nie tylko dla osób znajdujących się w budynku, ale także przypadkowych przechodniów. Szczególną uwagę należy skupić na dachach płaskich, o małym kącie nachylenia lub powierzchni powyżej 1000 m2, a także budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m2 (hipermarkety, hale targowe, sportowe, magazyny). ... więcej


 Informacja PT KRUS w Lipsku - Konkursy dla rolników i uczniów

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lipsku informuje o organizacji XI edycji Ogólnokrajowego konkursu dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz o III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi - powiedz STOP upadkowi !” ... więcej Zaproszenie na VI Festiwal Produktów Regionalnych

Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój" zaprasza na VI Festiwal Produktów Regionalnych, który odbędzie się 12 stycznia 2013 roku o godzinie 16.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu. Program VI Festiwalu: 16.00 Oficjalne rozpoczęcie imprezy, przywitanie przybyłych gości, powitanie i przedstawienie zespołów folklorystycznych ... więcej


 Rusza program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

W roku 2013 nasza gmina osiągnie 100% zwodociągowania, problem dostarczenia wody pitnej do każdego mieszkańca będzie całkowicie rozwiązany. Ale gospodarka wodna związana jest ściśle z gospodarką ściekową, która powinna się zrównoważyć. Dlatego też podejmujemy działania zarówno w zakresie gruntownej modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków jak i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Wraz z budżetem gminy na 2013 rok rozpoczynamy realizację gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, który prowadzić będziemy sukcesywnie w latach 2013 - 2020, każdego roku przeznaczając środki budżetowe na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków u zainteresowanych tym rozwiązaniem mieszkańców gminy ... więcej


 Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

Geneva Trust Polska sp. z o.o. niepubliczny zakład opieki zdrowotnej profilaktyka i diagnostyka oraz Urząd Gminy w Ciepielowie zapraszają na bezpłatne badania mammograficzne w dniu 18.01.2013 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 do mammobusu na parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Ciepielowie. Rejestracja tel. pod numerem telefonu 58 325 76 20, 58 325 76 21. Bezpłatnymi badaniami mammograficznymi objęte są Panie od 50 do 69 roku życia, które nie miały wykonywanych badań w ciągu ostatnich 2 lat ... więcej


 Budżet gminy na 2013 rok uchwalony

W dniu 31 grudnia, na ostatniej w tym roku sesji, Rada Gminy w Ciepielowie podjęła decyzję w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2013 rok. Budżet zakłada dochody w kwocie 17.553.668,-zł, zaś wydatki w kwocie 16.624.902,-zł. W zakresie inwestycyjnym po raz pierwszy od ośmiu lat zmieniamy profil i ukierunkowanie wydatków z budowy sieci wodociągowej na budowę dróg gminnych i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2013 roku realizujemy już ostatnie zadanie z zakresu wodociągowania gminy, osiągniemy wreszcie 100% zwodociągowanie. Dlatego też, możemy przejść do realizacji innych równie ważnych dla mieszkańców inwestycji ... więcej


 Życzenia Świąteczne

 

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
i Nowy 2013 Rok,
życzenia samych cudownych chwil i przeżyć,
które odmieniają życie na lepsze, potęgując
doznania radości i jedności.
Spotkań, które budzą w Nas oczekiwane emocje,
umacniają więzi rodzinne i ludzkie – powodują,
że chce się spełnić pragnienia, a dobro,
miłość i przyjaźń, otrzymają nowy lepszy kształt.
Dla wszystkich Mieszkańców Gminy Ciepielów,
Waszych Bliskich i Przyjaciół

Waldemar Czapla                   Artur Szewczyk   
Przewodniczący Rady Gminy        Wójt Gminy Ciepielów Unijne dofinansowanie wodociągu

Odnieśliśmy kolejny sukces w zakresie pozyskania środków unijnych na realizację gminnych inwestycji. W ramach ogłoszonego w 2011 roku naboru wniosków na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową obszarów wiejskich, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, nasza gmina podpisała umowę na realizację zadania pt. „Dokończenie wodociągowania wschodniej części gminy Ciepielów poprzez budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kawęczyn i Świesielice”. Całkowita wartość inwestycji – 1.408.714,14,-zł. Kwota unijnego dofinansowania wyniosła – 705.020,-zł ... więcej


 Poprawa wizerunku terenu przy kościele i cmentarzu parafialnym w Ciepielowie

Wniosek o dofinansowanie unijne w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na zagospodarowanie drugiej części centrum Ciepielowa, pod nawą „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”, złożyliśmy we wrześniu 2011 roku za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu. Po ocenie przez Radę Stowarzyszenia nasz wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród złożonych wniosków ... więcej


 24 GRUDNIA 2012 ROKU DNIEM WOLNYM OD PRACY DLA URZĘDU GMINY


Zgodnie z zarządzeniem Nr 61/2012 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 28 listopada 2012 roku dzień 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Ciepielów. Odpracowanie w/w dnia nastąpi 08 grudnia 2012 (sobota) w godz. 7.15 – 15.15 Zaproszenie na dwudziestą siódmą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 31 grudnia 2012 roku /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Zapoznanie z projektem budżetu gminy na rok 2013 ... więcej


 Gminny program edukacyjny "Ratujmy ludzkie życie"

Każdy człowiek może znaleźć się w sytuacji, która stanowi dla niego zagrożenie. Niesienie pomocy jest nie tylko moralnym, ale także prawnym obowiązkiem każdego człowieka. Jednakże, aby bezpiecznie nieść pomoc, należy poznać zasady skutecznego jej udzielania. Bezpieczne i fachowe niesienie pomocy nie jest proste – wymaga wiedzy, umiejętności, a zwłaszcza wysokiej motywacji jej udzielania. Aby skutecznie ratować ludzkie życie, trzeba więc po pierwsze chcieć, a po drugie umieć udzielić pomocy. W tym celu na terenie wszystkich placówek oświatowych rusza gminny program edukacyjny (ponad programowy) „Ratuj ludzkie życie” ... więcej


 ZŁOTE GODY

Sześć par odebrało medale za "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Był też tort, życzenia od wójta i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz symboliczne upominki. O odznaczenia dla par medalami "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wystąpił wójt gminy do Prezydent RP. Na początku grudnia tego roku zostały one przekazane przez urząd wojewódzki. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2012 roku, w sali ślubów Urzędu Gminy Ciepielów. - Dostojni Jubilaci! Szanowni Państwo! W tym pięknym Jubileuszowym Dniu pragnę złożyć wszystkim „Złotym Parom” serdeczne gratulacje za chlubne przeżycie w związku małżeńskim długiej drogi życia ... więcej


 Szansa na Lepsze Jutro

Od 1 czerwca 2012 realizowany jest w naszej gminie po raz czwarty projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej Gmina Ciepielów otrzymała dofinansowanie w wysokości 92 340,00 zł ... więcej


 70 rocznica mordu - Historia Kowalskich

W dniu 6 i 7 grudnia 1942 roku na terenie dwóch miejscowości Gminy Ciepielów: Rekówki i Starego Ciepielowa oddział niemiecki przeprowadził straszliwą zbrodnię na bezbronnych mężczyznach, kobietach i dzieciach. Byli paleni żywcem, lub wrzucani do ognia po uprzednim rozstrzelaniu. Zginęła wówczas, między innymi siedmioosobowa rodzina Kowalskich oraz sześcioosobowa rodzina Obuchowiczów w Starym Ciepielowie, czternaście osób z rodziny Kosiorów oraz małżeństwo Skoczylasów z Rekówki. Łącznie zginęło 33 Polaków, mieszkańców naszej gminy i nigdy nie policzona dokładnie liczba Żydów, także mieszkańców gminy Ciepielów ... więcej


 Zaproszenie na dwudziestą szóstą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 05 grudnia 2012 roku /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 5. Podjecie zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021. 6. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy. Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 III Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej

„ Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”. Słowa Józefa Piłsudskiego stały się myślą przewodnią III Gminnego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów, który odbył się 9 listopada 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie. Głównym założeniem przedsięwzięcia było uczczenie znaczącej daty w historii Polski – 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległy byt ... więcej


 Sportowe sukcesy uczniów z PG w Ciepielowie

Od dawna wiadomo, że uczniowie Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie są pasjonatami sportu. Rozwijają swoje sportowe zdolności, a także godnie reprezentują szkołę podczas zawodów. Ostatnio odnieśli w tej dziedzinie liczne sukcesy. Do najważniejszych należą: I miejsce w Powiatowych Sztafetowych Biegach Przełajowych. To zaszczytne miejsce wywalczyła drużyna dziewcząt w składzie: Firlej Andżelika, Kaczmarska Emilia, Sitek Angelika, Żyła Sylwia, Kustra Marta, Grzeszczyk Kinga, Łyczak Patrycja, Nowotnik Sylwia, Górmińska Patrycja, Kornak Monika, Mazurek Milena ... więcej


 Akcja odbioru elektrośmieci w dniach 7-8.12.2012

Urząd Gminy w Ciepielowie wspólnie z firmą OPTIMA Recykling Sp. z o.o. organizują na terenie gminy bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych źródeł światła oraz opon. Zbiórka obejmuje m.in. sprzęt radiowo – telewizyjny, komputery, sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, zmywarki, żelazka, piecyki elektryczne, wzmacniacze, wiertarki, szlifierki, mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze), zabawki, sprzęt sportowy, świetlówki, opony. Zużyty sprzęt i opony samochodowe należy wystawić do godz. 9.00 przed posesję w miejscu łatwo dostępnym, umożliwiającym jego odbiór. Harmonogram odbioru ... więcej


 Informacja Rejonu Energetycznego w Zwoleniu - Sadzenie i pielęgnacja drzew przy napowietrznych liniach energetycznych

Linia średniego napięcia 15 KV trójprzewodowa zasilająca miejskie i wiejskie stacje transformatorowe. Drzewa upraw leśnych i wysokich sadzimy 3,5mb od skrajnego przewodu linii tak, aby korony dorosłych już drzew znajdowały się nie mniej niż 2,6mb od skrajnego przewodu. Zachowanie odległości koron drzew od przewodów linii zgodnie z Polską Normą PN-5100 -1 ułatwi w przyszłości zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasie ochronnym linii. W pasie ochronnym linii można sadzić drzewa i krzewy odmian samokończących tak, aby wierzchołki tych upraw zgodnie z normą PN-5100-1 znajdowały się H-2,6mb poniżej przewodów ... więcej


 Informacja PGE Dystrybucja S.A.

Szanowni Państwo, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna informuje, że z dniem 1.01.2013 r. obszar dotychczas obsługiwany przez służby energetyczne Rejonu Energetycznego Zwoleń zostanie włączony w strukturę Rejonu Energetycznego Ostrowiec. Natomiast w siedzibie dotychczas funkcjonującego Rejonu Energetycznego Zwoleń w Zwoleniu przy ul. Perzyny 82 utworzony zostanie Posterunek Energetyczny Zwoleń ... więcej


 Odnowa i rozwój wsi w Ciepielowie

Fotorelacja z prowadzonych prac w Ciepielowie inwestycji pn. "Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu" dofinansowanej ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Równolegle prowadzona jest również budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od parkingu przy kościele do cmentarza parafialnego ... więcej


 Zaproszenie na dwudziestą piątą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXV sesję Rady Gminy Ciepielów w dnia 14 listopada 2012 roku /środa/ o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla celów podatku rolnego 8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 9. Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy.
Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Zakończyła się modernizacja drogi w Wólce Dąbrowskiej

Zakończyły się prace pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej w Wólce Dąbrowskiej. W zakres tej inwestycji wchodziło mechaniczne wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej o długości 1150 mb i szerokości 3,5 mb wraz z podbudową z tłucznia kamiennego sortowanego, uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych szerokości 1 m oraz wykonanie dwóch prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych ze ściankami czołowymi z betonu. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia za kwotę 223 155,87 zł ... więcej


 Z działalności Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii

Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w ramach współpracy ze szkołami zorganizowała i pokryła koszty koncertu profilaktycznego dla Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie. W dzisiejszym świecie czyha na młodego człowieka bardzo wiele zagrożeń. W okresie dorastania młodzi ludzie są ciekawi nowych rzeczy, poszukują celu życia i pragną niezwykłości. Często wtedy sięgają po różnego rodzaju używki, nie zdając sobie niejednokrotnie sprawy, że wkraczają na bardzo niebezpieczny grunt. Buntują się i łamią zasady bezpieczeństwa oraz obowiązujące normy społeczne ... więcej


 Zaproszenie na dwudziestą czwartą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 30 października 2012 roku /wtorek/ o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Informacja na temat analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych Rady Gminy Ciepielów za rok 2011; a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy w Ciepielowie. 7. Informacja na temat analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy Ciepielów za rok 2011. a)wystąpienie Wójta Gminy Ciepielów. 8. Informacja o funkcjonowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej. 9. Informacja o funkcjonowaniu oświaty. 10. Rozpatrzenie skargi – podjecie uchwały. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 13. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy. Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Modernizacja drogi w Wólce Dąbrowskiej

Na ukończeniu są prace pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej w Wólce Dąbrowskiej. W zakres tej inwestycji wchodzi mechaniczne wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej o długości 1150 mb i szerokości 3,5 mb wraz z podbudową z tłucznia kamiennego sortowanego oraz wykonanie dwóch prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych ze ściankami czołowymi z betonu. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia za kwotę 223 155,87 zł ... więcej


 Odnowa i rozwój wsi w Czerwonej i Antoniowie

Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych – pod taką nazwą Gmina Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Rada Stowarzyszenia uznała nasz wniosek za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i oceniła najwyżej spośród wszystkich złożonych wniosków - 26,40 pkt,. Kolejny etap to przekazanie dokumentów do jednostki wdrażającej projekty unijne ... więcej


 Europejskie wsparcie firm w turystyce w ramach PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje, iż niebawem rozpocznie się realizacja projektu „Europejskie wsparcie firm w turystyce” w ramach PROGRAMU LEONARDO DA VINCI. Projekt będzie realizowany we współpracy z Włochami, Rumunią, Austrią, Turcją, Czechami, Słowacją oraz Hiszpanią. Jego rezultatem zaś rozwój wspólnej, europejskiej metodyki wspierania rozwoju kwalifikacji i kompetencji w branży turystycznej oraz opracowanie konkretnych narzędzi do wsparcia ... więcej


 VI Rajd Rowerowy szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką - jesienna inauguracja kampanii „Zabłyśnij na drodze”

W czwartek 20 września 2012 r. rozpoczął się VI Rajd „Po Szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką” połączony z jesienną inauguracją kampanii Mazowieckiej Policji „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, mł. insp. Rafał Batkowski. Po przywitaniu na starcie przez Prezesa Związku Artura Szewczyka i wyjaśnieniu zasad bezpieczeństwa przez kierownika rajdu Dariusza Zająca 120 uczestników pod nadzorem opiekunów i członków Klubu Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki "ADEPT" wyruszyło na rowerach w dwudniową wyprawę z Chotczy do Iłży po szlakach Związku Gmin Nad Iłżanką. ... więcej


 Obchody 73 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie - fotorelacja
 

Dnia 9 września 2012 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej
 Zaproszenie

W czwartek 20 września 2012 r. w Ciepielowie odbędzie się jesienna inauguracja kampanii „Zabłyśnij na drodze”, promującej wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego noszenie elementów odblaskowych i dbanie o własne bezpieczeństwo na drodze. Imprezę objął patronatem Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, mł. insp. Rafał Batkowski. Kampania zorganizowana zostanie przy okazji VI Rajdu Rowerowego szlakiem Związku Gmin Nad Iłżanką. Inauguracja rozpocznie się o godz. 12:30 w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie ... więcej


 Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013 przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.15.
 Zaproszenie na dwudziestą trzecią sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 17 września 2012 roku /poniedziałek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek określonych w ustawie o finansach publicznych za I półrocze 2012 roku. 7. Informacja wójta gminy z realizacji budżetu za I półrocze 2012 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ciepielów na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ciepielów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 10. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciepielów do realizacji projektu pn. „Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 11. Uchwalenie Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ciepielów na lata 2012 – 2027. 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 13. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy. Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Dożynki 2012

W pierwszą niedzielę września w Chotczy odbyły się XIII Dożynki Powiatowo-Gminne. Przy słonecznej pogodzie rolnicy z całego powiatu świętowali, dziękując za tegoroczne plony. Gminę Ciepielów tradycyjnie reprezentowało koło gospodyń wiejskich działające w Domu Ludowym w Wielgiem. Członkowie Koła tworzą jednocześnie zespół ludowy „Po co ci to?”, który powstał w roku 1984. W skład zespołu wchodzi 18 osób z miejscowości Wielgie i Marianki. Opiekunem grupy już od siedmiu lat jest pani Iwona Giemza. Z zespołem współpracuje też sołtys i radna Wielgiego pani Irena Lenart ... więcej


 Modernizacja drogi w Wólce Dąbrowskiej

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej w Wólce Dąbrowskiej. Wpłynęły oferty czterech firm, a najtańszą złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując wykonanie zamówienia za cenę brutto 223 155,87 zł. Na realizację tej inwestycji nasza gmina pozyskała w Urzędzie marszałkowskim w Warszawie dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 45 000 złotych ... więcej


 Już 3,4 mln złotych na tegoroczne inwestycje

Po ostatnich zmianach w budżecie gminy i wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych, budżet naszej gminy po stronie wydatków na inwestycje wzrósł z 2,2 miliona złotych do 3,4 miliona złotych. Obecnie na inwestycje przeznaczamy kwotę 3.409.640,-zł. Zdecydowana większość zadań już została ukończona albo jest w trakcie końcowej realizacji. W miesiącu sierpniu do budżetu gminy wprowadzono dwa nowe zadania tj. Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”. Wartość całego zadania wraz z oświetleniem to kwota 772.149,-zł, z czego dofinansowanie unijne stanowi kwotę 407.139,-zł. Drugim z nowych zadań inwestycyjnych jest „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wólka Dąbrowska etap I” – o wartości 247.000,-zł ... więcej


 Bezpłatne szkolenie "Odnawialne źródła energii szansą na lepsze jutro"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza do wzięcia udziału w nieodpłatnym dwudniowym szkoleniu „Odnawialne źródła energii szansą na lepsze jutro”. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy nt. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz źródeł finansowania. Uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z problematyką energetycznego wykorzystania odnawialnych nośników energii. Termin szkolenia: 5-6 września 2012 r. (środa-czwartek) Dojazd: wspólny Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ... więcej


 Zaproszenie na dwudziestą drugą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 31 sierpnia 2012 roku /piatek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz wniesienia wkładu własnego. 5. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciepielów w roku szkolnym 2012/2013 6. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy. Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Dziecięca akademia przyszłości podpisana – dodatkowe zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej w Ciepielowie

Od 1 września br. wszyscy uczniowie klasa IV-VI szkoły podstawowej w Ciepielowie wezmą udział w realizacji projektu dodatkowych zajęć edukacyjnych w ramach „Dziecięcej akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ... więcej


 Zaproszenie - Obchody 73 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie, 9 wrzesień 2012

Wójt Gminy Ciepielów oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 73 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych, która odbędzie się 9 września 2012 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Program uroczystości: 11.50 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie. 11.55 Apel poległych. 12.00 Uroczysta polowa Msza Św. 13.10 Przemówienie okolicznościowe wójta gminy. 13.30 Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. 13.50 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk B. Ch. 14.20 Spotkanie koleżeńskie, żołnierska grochówka ... więcej


 Środki z Unii przyznane, przetarg ogłoszony na Odnowę i rozwój wsi w Ciepielowie

W czwartek 9 sierpnia br. wójt wraz z panią skarbnik podpisali z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę na dofinansowanie unijne w wysokości 407.139,-zł zadania pod nazwą: Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu. Wartość całego zadania wraz z oświetleniem to kwota 772.149,-zł. Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich nasza gmina złożyła w ramach naszej przynależności do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój ... więcej


 Nowy przewodnik rowerowy Związku Gmin nad Iłżanką

Związek Gmin na Iłżanką wydał nowy przewodnik po szlakach rowerowych Związku. Jest to kontynuacja wydanego sześć lat temu przewodnika. Pozycja ta, cieszyła się wówczas takim zainteresowaniem, że w gminach wchodzących skład Związku nie pozostał żaden egzemplarz. W nowym przewodniku zaproponowaliśmy sześć nowych tras rowerowych. Dwie po szlakach całego Związku ( przypomnijmy że jest ich ponad 260 km.) i po jednej na terenie każdej gminy. Każdy turysta odwiedzający nasze tereny znajdzie w przewodniku coś dla siebie. Zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania czasu ... więcej


 Zaproszenie na dwudziestą pierwszą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XXI sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 08 sierpnia 2012 roku /środa/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środka trwałego stanowiącego mienie gminy 5. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie gminy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lipskim dotyczącą użyczenia przez Gminę Ciepielów części nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Łaziska na cele Środowiskowego Domu Samopomocy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 11. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Gminy. Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok"

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września... więcej


 Informacja

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2012r. nowego systemu ratownictwa medycznego na Mazowszu, dotychczas istniejące biuro wezwań w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku zostaje od dnia 11 lipca 2012r. przeniesione do Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. W związku z powyższym, w przypadku nagłych zachorowań należy dzwonić pod numer telefonu RSPR: 999, 48 362 22 88, 48 362 22 80, 664 786 165,


 KRUS Apeluje: pożar podczas żniw „Zachowaj bezpieczeństwo”

Czas zbioru zbóż i innych płodów rolnych to okres, w którym dochodzi do wielu, czasem tragicznych w skutkach pożarów prowadzących do utraty zdrowia, a nawet życia pracujących w polu rolników. Aby zapobiec możliwości powstania pożaru podczas żniw bądź ograniczyć straty, nie tylko materialne (utrata zbóż, słomy, maszyn rolniczych), ale i zdrowotne wystarczy przestrzegać kliku podstawowych zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów ... więcej


 Siłownia zewnętrzna w parku w Ciepielowie

Gmina Ciepielów przy współpracy z Kółkiem Rolniczym w Ciepielowie postanowiła rozszerzyć ofertę spędzania wolnego czasu w parku w centrum Ciepielowa. Zainstalowano siłownię zewnętrzną zlokalizowaną przy specjalnie do tego celu wykonanym chodniku. W skład urządzeń siłowni zewnętrznej weszły: - 1 stanowisko wyciskanie siedząc, 1 stanowisko wyciąg górny (urządzenie kombinowane) - pozostałe urządzenia w wersji dwustanowiskowej czyli: biegacz jednostanowiskowy, prasa nożna, orbiterek, jeździec konny ... więcej


 Fizjoterapia w Pcinie w ramach NFZ

Historia fizjoterapii w Pcinie sięga 2009 roku. Właśnie wtedy zrodził się pomysł uruchomienia placówki zdrowia, która świadczyłaby usługi w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców gminy. Co prawda, szpital powiatowy świadczył podobne usługi, ale z informacji przekazywanych przez mieszkańców o konieczności bardzo długich oczekiwań na termin zabiegów, postanowiliśmy wykorzystać posiadany budynek i uruchomić w nim dzienny zakład fizjoterapii. Decyzja lokalizacyjna była podyktowana przede wszystkim tym, iż budynek po byłej szkole podstawowej przeszedł w latach 2007-2008 gruntowna modernizację, na którą nasza gmina wydatkowała ponad 350 tysięcy złotych ... więcej


 Bezpłatne szkolenie wyjazdowe "Agroturystyka - lepszy przykład niż wkład"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza do wzięcia udziału w nieodpłatnym szkoleniu wyjazdowym „Agroturystyka – lepszy przykład niż wykład”. Jest ono skierowane do osób prowadzących bądź zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności agroturystycznej. Termin szkolenia: 19 lipca 2012 r. (czwartek) Przewidywany czas trwania szkolenia: od godz. 7:30 do godz. 19:00 Dojazd: wspólny Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne ... więcej


 ZAWIADOMIENIE

W związku z wystąpieniem na części terenu gminy Ciepielów szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych gradem, zawiadamia się wszystkich producentów rolnych o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 23 lipca 2012 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. nr 9, I piętro. Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 9, lub ze strony internetowej menu Do pobrania.


 Bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet

ZAPRASZAMY W DNIACH 16 I 17 LIPCA PRZY URZĘDZIE GMINY W CIEPIELOWIE! Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych adresowana jest do kobiet. W dniach 16 i 17 lipca w Ciepielowie przy Urzędzie Gminy, ul. Czachowskiego 1, zaparkowany będzie nowoczesny gabinet mobilny, gdzie w komfortowych warunkach Panie będą mogły wykonać bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne. Badania te służą zachowaniu jak najlepszego zdrowia kobiet. Bezpłatną profilaktyczną cytologię może wykonać kobieta w wieku pomiędzy 25 a 59 lat ... więcej


 Na ulicy Sandomierskiej w Ciepielowie już płynie woda

Pierwszym i zarazem najmniejszym zadaniem wodociągowym, który nasza gmina w tym roku już zakończyła, jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciepielów ulica Sandomierska. Zakres prac obejmował wykonanie sieci wodociągowej o następujących średnicach rur: - fi 110 mm - L = 1170,5 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 1170,5 m. Wykonanie przyłączy wodociągowych o średnicach: - fi 40 mm - L = 201 m - fi 50 mm - L = 5 m. Łączna długość przyłączy L = 206 m. Zostało wykonanych 8 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci wykonanych zostało także 5 hydrantów ... więcej


 Informacja PT KRUS w Lipsku

Rolnicy pracują na coraz to nowocześniejszych sprzętach rolniczych, jednak bez względu na ich technikę i nowoczesność, co roku dochodzi do makabrycznych wypadków z ich udziałem. Nie zawsze są one śmiertelne, ale bardzo często kończą się kalectwem lub rozległymi ranami. Rolników gubi pośpiech i przekonanie, że nic się im nie zdarzy. W ubiegłym roku na terenie województwa mazowieckiego wypadkom podczas prac polowych z maszynami, polowych prac ręcznych i podczas transportu płodów rolnych uległo 367 osób w tym 83 kobiety i 284 mężczyzn. Najwięcej wypadków śmiertelnych i ciężkich w czasie żniw i nie tylko ma miejsce w wyniku nieprawidłowego przewożenia osób i niezgodnej z zasadami bezpiecznej pracy obsługi maszyn rolniczych ... więcej


 Zakończenie terapii logopedycznej 2011/2012

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie miało miejsce spotkanie podsumowujące terapię logopedyczną prowadzoną w roku szkolnym 2011/2012. Po raz siódmy z rzędu w uroczystości tej uczestniczył wójt, Panie Dyrektor oraz rodzice wraz z dziećmi. Miniony rok szkolny był bardzo pracowity. Na zajęcia logopedyczne uczęszczało 86 uczniów ( 44 z PSP w Ciepielowie, 21 z PSP w Bąkowej, 10 z PSP w Wielgiem, 10 z PG w Ciepielowie) oraz 15 przedszkolaków z Samorządowego Przedszkola w Ciepielowie. Objęcie opieką tak dużej grupy dzieci wymagało bardzo dobrej organizacji pracy, jak również współpracy z rodzicami ... więcej


 VI Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych Zadanie dla Asa

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbył się VI Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych - „Zadanie dla Asa”. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów. Inicjatorem i głównym organizatorem gminnego konkursu matematycznego był pan Krzysztof Musielewicz - nauczyciel matematyki z PSP w Ciepielowie. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. W etapie gminnym wzięli udział najlepsi uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI wyłonieni po etapie szkolnym. W konkursie uczestniczyło udział 27 uczniów. Komisja konkursowa w składzie: Krzysztof Musielewicz - przewodniczący, Alina Nizińska, Elżbieta Wajs wyłoniła najlepszych ”Asów” ... więcej


 Konkurs języka angielskiego ”Pokaż język”

Dnia 31 maja b.r. już po raz siódmy w naszej gminie odbył się konkurs języka angielskiego ”Pokaż język” organizowany przez PSP w Bąkowej. Corocznie patronat nad konkursem obejmuje Wójt gminy Artur Szewczyk sponsorując nagrody i dyplomy. W tym roku startowało 75 uczestników: 45 ze szkół podstawowych oraz 30 najlepszych gimnazjalistów. Konkurs wymagał od piszących świetnej znajomości słownictwa, a w starszych klasach również gramatyki, która nie jest prosta (co wiedzą wszyscy, którzy próbowali się uczyć tego języka). Walka o pierwsze trzy miejsca była dość zaciekła, co dostarczyło komisji ... więcej


 Zaproszenie na dwudziestą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - - zwołuję XX sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 27 czerwca 2012 roku /środa/ o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok (projekt nr 1) oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (projekt nr 2). a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, b) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011 rok, c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, d) ustosunkowanie się Wójta Gminy do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wyrażonego we wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, f) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, g) dyskusja, h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 7. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu gminy za rok 2011 i sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ciepielów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok – rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie – podjęcie Uchwały. 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie za 2011 rok – podjęcie Uchwały. 11. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 13. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy.
Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Władysław Owczarek - ostatni dowódca Batalionów Chłopskich odszedł na wieczną wartę

Pułkownik Władysław Owczarek ps.”Bula”, zmarł dnia 29 maja 2012 roku, w wieku 94 lat. Uroczystości pogrzebowe, odbyły się w ubiegły czwartek. Na znak żałoby w Ciepielowie wywieszono flagi z kirem. Pogrzeb rozpoczął się o godzinie 12 Mszą Świętą, którą w intencji zmarłego odprawił Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie ksiądz Stanisław Sławiński. W ostatniej drodze zmarłego, uczestniczyli między innymi; rodzina, przedstawiciele władzy państwowej oraz samorządowej, liczne poczty sztandarowe. Członkowie organizacji kombatanckich, Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych, Policji, Związku Strzeleckiego, placówek oświatowych. Bardzo dużą grupę stanowili mieszkańcy gminy Ciepielów, sąsiedzi i przyjaciele zmarłego oraz uczniowie i nauczyciele z placówek oświatowych gminy Ciepielów. Pogrzeb odbył się wg ceremonii wojskowej w asyście Kompanii Honorowej i orkiestry dętej Wojska Polskiego ... więcej


 "Agroturystyka – nowa perspektywa dla rolników" – zaproszenie na nieodpłatne szkolenie

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym nieodpłatnym szkoleniu „Agroturystyka – nowa perspektyw dla rolników”. Jest ono skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności agroturystycznej, bądź działających w tym zakresie. Będziecie mogli Państwo poszerzyć swoją wiedzę m.in. na temat organizacji i wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego oraz obiektu turystyki wiejskiej, możliwościach wsparcia finansowego podejmowanej działalności turystycznej... więcej


 Dzień Otwarty Przedszkola w Ciepielowie - Zaproszenie

Dnia 2 czerwca 2012 r. (sobota) zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami z terenu gminy Ciepielów do wspólnej zabawy W PROGRAMIE: - prezentacje umiejętności dzieci z naszego przedszkola - rozstrzygniecie konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym pt. "Wiosna jest już z nami" - pokaz wakacyjnej mody dziecięcej - obejrzenie bajki pt. "Ryś Ryszard Chronicki, który dzieci chronił" w wykonaniu aktorów krakowskiej agencji artystycznej "Prekursor" - zabawy, gry, konkursy - zjeżdżalnia, suchy basen, trampolina i skakaniec Ponadto: KIEŁBASKI Z GRILLA I KAWIARENKA Zaczynamy od godz. 10.00 ... więcej


 Ogłoszenie SP ZOZ w Ciepielowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciepielowie zatrudni lekarza internistę lub lekarza rodzinnego do pracy w Filii w Bąkowej. Oferujemy dobre warunki płacowe oraz mieszkanie. Więcej informacji pod nr telefonu 483788011. Po brąz na rowerze

Ustąp pierwszeństwa przejazdu, droga podporządkowana, zakaz wjazdu…. Każdy z nas wie, ile czasu pochłania nauczenie się przepisów ruchu drogowego. Po raz pierwszy sięgaliśmy przecież po kodeks w latach młodości, przygotowując się do egzaminu na kartę rowerową. Wiele trudu, wiele godzin zajmuje zapamiętanie przepisów czy znaków drogowych. Trzej uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie – Michał Baryłkiewicz, Michał Fijałkowski i Kamil Pajączkowski – wykazują w tej dziedzinie niezwykły talent, który pielęgnują pod bacznym okiem swojego opiekuna – Krzysztofa Górskiego. Od wielu lat startują w zawodach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i zajmują czołowe miejsca ... więcej


 Rajd rowerowy "Śladami Jana Kochanowskiego"

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza na rajd rowerowy „Śladami Jana Kochanowskiego”, który odbędzie się 26 maja 2012 r. (sobota)* Start rajdu: Parking przy Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu, Meta rajdu: Park przy Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Rejestracja uczestników: od godz. 13:30, Start rajdu: godz. 14:00, Trasa rajdu: Zwoleń - Paciorkowa Wola - Jadwinów - Czarnolas i z powrotem, Długość trasy: 17 km x 2. Dla uczestników, przygotowane zostały kamizelki oraz opaski odblaskowe ... więcej


 WIOSENNE SPOTKANIE Z POEZJĄ W WIELGIEM

Gminna Biblioteka Publiczna Filia Biblioteczna w Wielgiem dnia 20.04.2012 r. zorganizowała spotkanie z poezją członków Koła Poezji Nie-Odkrytej „Szuflada”. Spotkanie odbyło się w lokalu Filii Biblioteki w Wielgiem. W wiosennej scenerii, przy blasku świec rozbrzmiewały słowa poezji i dźwięki muzyki. Swoje utwory prezentowali: pani Majka Sotowicz, pan Czesław Banaszczyk, pan Jan Kiraga. O oprawę muzyczną zadbali panowie: Krzysztof Deja grający na akordeonie i pan Stanisław Borecki grający na gitarze. Przeważała tematyka wiosenna ... więcej


 Informacja PT KRUS w Lipsku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Lipsku uprzejmie informuje, iż na stronie internetowej Kasy pod adresem www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl zostało uruchomione multimedialne Kalendarium Wydarzeń Prewencyjnych. Kalendarz ma na celu promowanie w środowisku wiejskim działań o charakterze prewencyjnym. Zachęcamy Państwa do zapoznania się informacjami zawartymi na wskazanej stronie internetowej. Gminny Dzień Strażaka - Zaproszenie

Zarząd OSP Bielany oraz Wójt Gminy Ciepielów zapraszają na uroczystość Gminnego Dnia Strażaka, Jubileuszu 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach, uroczystość wręczenia sztandaru oraz poświęcenia i przekazania samochodu pożarniczego dla OSP Bielany, która odbędzie się w dniu 13 maja 2012 roku w Bielanach. Program Uroczystości ... więcej Zaproszenie na dziewiętnastą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - - zwołuję XIX sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 11 maja 2012 roku /piątek/ o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania z gminnego stadionu sportowego. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012. 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 10. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy.
Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Uczeń z PSP w Ciepielowie znów najlepszy w województwie

W tegorocznych wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom”, rozegranych 14 kwietnia 2012 r. w ostrowskim Zespole Szkół nr 1, wzięło udział ponad 260 uczniów z 34 powiatów województwa mazowieckiego. Tylko trzech zawodników z każdej kategorii wiekowej mogło reprezentować jeden powiat. Laureaci lipskich zmagań OTWP w składzie: Mikołaj Nowakowski - PSP w Ciepielowie, Piotr Puton - PG w Jaworze Soleckim i Adrian Koniusz - ZSP w Lipsku ... więcej


 Zaproszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie Filia Biblioteczna w Wielgiem serdecznie zaprasza na SPOTKANIE Z POEZJĄ CZŁONKÓW KOŁA POEZJI NIE-ODKRYTEJ "SZUFLADA", które odbędzie się 20 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00 w lokalu Filii Biblioteki w Wielgiem. W programie wystąpią: CZŁONKOWIE KOŁA POEZJI NIE-ODKRYTEJ "SZUFLADA": Czesław Banaszczyk, Jan Kiraga, Majka Sotowicz. OPRAWA MUZYCZNA: Krzysztof Deja, Stanisław Borecki. Spotkanie umili występ miejscowej młodzieży, wstęp wolny.


 Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Urząd Gminy w Ciepielowie oraz TNN Przychodnia profilaktyki i diagnostyki obrazowej Białystok ul. Siewna 2 zapraszają na bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat. Mammobus będzie ustawiony w godzinach 9.00 – 17.00 w dniu 29 kwietnia 2012 roku na parkingu przed Urzędem Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1. Panie nie mieszczące się w tym przedziale wiekowym mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 70 zł. Rejestracja i informacje w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerem telefonu : 856760332, 856761322. Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz poprzednie badanie mammograficzne.


 VIII GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „MISTRZ ORTOGRAFII”

30 marca 2012 r. o godz. 9.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Ciepielowie rozpoczął się VIII Gminny Konkurs Ortograficzny. Patronat nad nim sprawował Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk, który był jednocześnie fundatorem nagród. Organizator konkursu to Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Rolę koordynatora w tej dziedzinie pełniła pani wicedyrektor – Małgorzata Rusinowska. Do eliminacji przystąpiło 81 uczniów z kilku placówek: Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielgiem oraz Publicznego Gimnazjum ... więcej


 Życzenia Świąteczne

 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
życzę Państwu zdrowia, radości i wiele łask Bożych!
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni wszystkich spokojem
oraz da siłę w pokonywaniu trudności,
pozwalając z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech udział w Tajemnicach Świąt Wielkanocnych
ożywia wiarę,daje nadzieję i umacnia miłością

Artur Szewczyk   
wójt gminy Ciepielów Warsztaty Wielkanocne w PSP w Bąkowej

W ramach kampanii „Postaw na rodzinę” pani Helena Nowotnik zorganizowała 27 marca 2012r. w PSP w Bąkowej „Międzypokoleniowe warsztaty wielkanocne”. Uczniowie kl. I razem ze swoimi mamami i babciami wykonywali wielkanocne palemki i pisanki. Palemki robione były tradycyjnie z bibuły, gałązek bukszpanu i wierzby, a pisanki wydrapywane z kolorowanych jajek. Wszyscy pracowali sumiennie z dużym zaangażowaniem i radością. Po skończeniu prace zostały umieszczone w Szkolnej Izbie Regionalnej ... więcej


 Zawiadomienie

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Ciepielów szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania, zawiadamia się wszystkich producentów rolnych o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach. Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem 25 kwietnia 2012 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – pok. nr 4, I piętro. Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, pok. nr 4, lub ze strony internetowej menu do pobrania. Szacowanie szkód w uprawach zaoranych nie będzie prowadzone.


 Nie wypalajmy traw! - apel wojewody mazowieckiego

W tym roku na terenie województwa odnotowano już ponad 2 tys. pożarów spowodowanych wypalaniem traw, tylko w ubiegły weekend wybuchło ponad 1,4 tys. Zginął strażak z Szydłowca, a drugi został ranny. Pożary traw powodują też wyjałowienie gleby, śmierć zwierząt i ptaków oraz zanieczyszczenie powietrza. Dym z pożaru jest również przyczyną wielu wypadków drogowych. Za wypalanie traw grozi kara aresztu lub grzywny. W 2011 r. na Mazowszu wybuchły 6952 pożary traw – ponad 2 tysiące więcej niż w 2010 roku. To 1/3 ogólnej liczby pożarów, do których wzywana jest straż pożarna. W ich wyniku, trzy osoby poniosły śmierć - w Otwocku, Sochaczewie i Wesołej, a 11 zostało rannych ... więcej


 Informacja PT KRUS w Lipsku - Wypadki w obrębie obejścia

Co czwarty wypadek w rolnictwie, to upadek na podwórzu w obrębie obejścia. Przyczyną upadku może być nieutwardzona, nierówna i dziurawa powierzchnia podwórza, szczególnie śliska w trakcie deszczu lub nieodśnieżona zimą. Upadkowi sprzyja używanie nieodpowiedniego obuwia i brak dbałości o porządek w obejściu - porozrzucane przedmioty i materiały, przewody i druty przysypane słomą itp. Aby zmniejszyć ryzyko niebezpiecznego upadku na własnym podwórzu wystarczy podjąć mało kosztowne działania: - wyrównać i w miarę możliwości utwardzić nawierzchnię placów i przejść ... więcej


 Zaproszenie na osiemnastą sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 30 marca 2012 roku /piątek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1. Otwarcie. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4. Sprawozdanie wójta gminy. 5. Interpelacje i wnioski radnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego w roku 2013. 7. Dokonanie zmiany Uchwały w sprawie określenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. 8. Dokonanie zmiany Uchwały w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia terminu wpłaty podatków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2012 (projekt uchwały zostanie przedstawiony na posiedzeniu wspólnych Komisji Rady Gminy) 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. 11. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy. Serdecznie zapraszam. Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla


 Budowa ponad 55 km nowych wodociągów i 100% zwodociągowanie gminy w 2012 roku

Jeszcze w tym roku planujemy 100% zwodociągowanie gminy Ciepielów. Zakończyliśmy procedurę rozstrzygnięcia pięciu przetargów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas, Świesielice, Kawęczyn, Ciepielów ( ul. Sandomierska), Podolany i Borowiec. Trwają jeszcze prace przygotowawcze na przysiółkach w miejscowości Gardzienice Stare, Ciepielów ul. Witosa i Łaziska „Zamoście”. Łącznie w tym roku wybudowanych zostanie ( prace już zostały rozpoczęte) ponad 55 km nowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Woda popłynie do kolejnych 160 gospodarstw domowych na terenie gminy. Łącznie na ten cel w budżecie gminy 2012 roku (w ramach środków własnych) wydatkujemy ponad 2,2 mln, zł ... więcej


 Z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Gmina Ciepielów przystąpiła do organizowanej przez Krakowską Akademię Profilaktyki ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę!”. Zakupione zostały atrakcyjne materiały edukacyjne, które dają możliwość organizacji lokalnych imprez, festynów, konkursów. Materiały zostały przekazane do wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy. Kampania pokazuje, że prawdziwa więź z rodzicami jest najsilniejszym czynnikiem chroniącym dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych – sięganiem po alkohol, narkotyki, dopalacze czy chodzeniem na wagary ... więcej


 Dofinansowanie budowy małych oczyszczalni ścieków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozpoczął realizację programu mającego na celu udzielanie dofinansowania budowy małych / do 7.5 m3 /dobę/ oczyszczalni ścieków. Oferta ta skierowana jest głównie do osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości położonych poza obszarem, w którym istnieje lub będzie wykonywana zbiorcza sieć kanalizacyjna. Ze względów ekonomicznych budowa tego typu sieci na terenach o rozproszonej zabudowie jest nieuzasadniona. Pewną alternatywą jest więc budowa instalacji małych funkcjonujących przy konkretnym budynku ... więcej


 Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują III edycję gminnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 29 marca 2012 o godz. 10.00 w Przedszkolu Samorządowym w Ciepielowie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu ... więcej


 Rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie

Z dniem 01 marca 2012 r. rozpoczęła się rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie. Zainteresowanych prosimy o złożenie Karty zgłoszenia, którą należy pobrać w budynku przedszkola ( ul. Batalionów Chłopskich 5). Ostateczny termin składania kart: 20 kwiecień 2012 r. Podstawa prawna: ustawa z dn. 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz U z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), Ustawa o systemie oświaty z dn 7 września 1991 r. (Dz U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Regulamin Rekrutacyjny Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie.


 POWIADOMIENIE O PROWADZENIU PRAC GEOFIZYCZNYCH

Niniejszym pragniemy powiadomić mieszkańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych na terenie gminy Ciepielów o badaniach geofizycznych w okresie: 01.03.2012r.- 30.04.2012r. Na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska dla firmy DPV Service Sp. z o.o. wykonywane będą pomiary geofizyczne. ZAKRES PRAC: Działania grupy koordynatorów do spraw pozwoleń i odszkodowań, Wyznaczenie punktów geodezyjnych na całym obszarze, Rozkładanie kabli na powierzchni ziemi, wzdłuż których zostaną umieszczone małe czujniki rejestrujące drgania (geofony) ... więcej


 Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie instalacji systemów solarnych

Dnia 7 marca 2012 roku (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie możliwości instalacji systemów solarnych z dopłatą NFOŚiGW dla mieszkańców gminy Ciepielów. Na zebraniu zostaną poruszone następujące kwestie: 1) Warunki programu dofinansowania 2) Charakterystyka sprzętu instalowanego pod dopłatę 3) Ustalenie terminu spotkania z mieszkańcami gminy Ciepielów. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 880 066 707.


 IV Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów

W dniu 22.02.2012 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego. Honorowy patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. W rozgrywkach wzięło udział 65 uczniów naszego gimnazjum i 32 uczniów szkoły podstawowej. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: kategoria chłopcy, kategoria dziewczęta i gra deblowa chłopców i dziewcząt w poszczególnych grupach wiekowych. W kategorii gimnazja pierwsze miejsce w grze singlowej chłopców zajął Przemysław Szarpak, drugie miejsce zajął Adrian Sulima a trzecie ... więcej


 Nordic Walking Park

Szanowni Państwo W związku z rosnącym zainteresowaniem tak zwanym „marszem z kijkami” Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, planuje utworzenie tras nordic walking w postaci tzw. „Nordic Walking Park”. Będzie to miejsce dla miłośników tej formy aktywności, ze specjalnie wyznaczonymi trasami o różnym stopniu trudności oraz różnej długości, dostosowanymi do możliwości i stopnia zaawansowania użytkowników. Park zostanie wyposażony w tablice zawierające szczegółowe mapy, wiadomości na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walking ... więcej


 Medaliści z PSP w Bąkowej X Jubileuszowego Turnieju Tenisa Stołowego

Z czterema medalami wrócili uczniowie PSP Bąkowa z Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w Woli Soleckiej. Były to już kolejne X jubileuszowe zawody w tej dyscyplinie sportowej cieszącej się coraz większą popularnością w naszym regionie. W kategorii „żaków ”złoty medal i piękny puchar wywalczyła Nachyła Natalia, medal srebrny Kaczmarska Aleksandra oraz brązowy Nędzi Norbert . Miejsce czwarte zajął Strelke Michał. W kategorii „młodzików” medal brązowy zdobyła Sitek Angelika. Na kolejnych miejscach ... więcej


 Młodzież zapobiega pożarom

Organizowanie Turniejów Wiedzy Pożarniczej służy popularyzowaniu wśród młodzieży i dzieci znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Tradycyjnie 16 lutego 2012roku w PSP w Bąkowej odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznym konkursie podzielonym na część pisemną ( testową) oraz plastyczną w trzech grupach wiekowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Ciepielów ... więcej


 W świecie baśni i tradycji – spotkanie pokoleń w PSP w Bąkowej

W ostatnich dniach karnawału w PSP w Bąkowej odbyły się uroczystości: Dzień Babci i Dziadka oraz spotkanie „ostatkowe”. Obydwie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szkoła gościła: wójta gminy, radnych gminy, seniorów, dzieci ze szkoły w Wielgiem z opiekunami, podopiecznych i pracowników domu pomocy „Uroczysko”, a także rodziców . Dyrektor PSP w Bąkowej Anna Kozieł powitała przybyłych gości i zaprosiła do obejrzenia przygotowanych przez uczniów przedstawień ... więcej


 Konferencja „Bezpieczny Senior”

W piątek na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, odbyła się konferencja pod tytułem „Bezpieczny Senior”, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lipsku ( Posterunek Policji w Ciepielowie) oraz Urząd Gminy w Ciepielowie. W konferencji uczestniczyli, jako prelegenci, przedstawiciele, między innymi Posterunku Policji w Ciepielowie, Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Lipsku, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipsku, radomskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ... więcej


 APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - Odśnieżajmy dachy po obfitych opadach śniegu

Długotrwałe, intensywne opady śniegu, potęgowane silnym mrozem, mogą w znaczny sposób obciążać dachy i inne płaskie powierzchnie na budynkach. Spowodowane w ten sposób niebezpieczeństwo zagraża zarówno ludziom znajdującym się wewnątrz budynków, jak i przypadkowym przechodniom. Apeluję zatem do właścicieli nieruchomości bądź ich zarządców, by w okresie intensywnych opadów regularnie odśnieżali dachy oraz usuwali zwisające z nich sople. Szczególną uwagę skupić należy na dachach płaskich lub o małym kącie nachylenia, oraz tych o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m² ... więcej


 Uczniowie z PSP w Ciepielowie na Białej Szkole

Pierwszy wtorek po feriach, to długo oczekiwany dzień przez 24 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – to dzień wyjazdu na 5-dniowy pobyt do Tylicza w ramach Białej Szkoły. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas IV-VI. Organizator p. Piotr Nowakowski i opiekunowie p. Danuta Kozieł i p. Zofia Kucharska troszczyli się o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Białej Szkoły. Głównym założeniem wyjazdu była nauka jazdy na nartach i snowboardzie, rozwijanie samodzielności u dzieci, integracja uczestników oraz poznanie pięknego uzdrowiskowego miasta Krynica Zdrój ... więcej


 Informacja Wójta i Rady Gminy Ciepielów

Szanowni Państwo Mieszkańcy obrębu podatkowego w Ciepielowie!
W związku z licznymi kontrowersjami w sprawie naliczenia dla podatników miejscowości Ciepielów podatku od tzw. pozostałych gruntów, co wynika z zmiany klasyfikacji użytków gruntowych – w wyniku czego Urząd Gminy w Ciepielowie zamiast tak jak do tej pory naliczać w miejscowości Ciepielów podatek rolny – nalicza podatek od nieruchomości w ramach tzw. podatku od pozostałych gruntów, czego nie można było przewidzieć w dniu podejmowania przez Radę Gminy uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2012 - Wójt Gminy w Ciepielowie po przeprowadzeniu konsultacji z Radnymi Gminy podjął decyzję o umorzeniu części podatku dla mieszkańców miejscowości Ciepielów, których dotknęła (niezamierzona ) zmiana w zakresie wysokości podatku od tzw. pozostałych gruntów ... więcej


 Zwolnienia z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ciepielów, tworzących nowe miejsca pracy

Na najbliższej sesji Rady Gminy w Ciepielowie w dniu 15 lutego 2012 roku ( w środę) Rada Gminy podejmie decyzje w sprawie przyznania przedsiębiorcą z terenu gminy specjalnego zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Projekt Uchwały określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia przedsiębiorców udzielanego przez gminę Ciepielów w formie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy Ciepielów, które jednocześnie tworzą nowe miejsca pracy na terenie ... więcej


 Budowa ponad 55 km nowych wodociągów i 100% zwodociągowanie gminy w 2012 roku

Jeszcze w tym roku planujemy 100% zwodociągowanie gminy Ciepielów. Zakończyliśmy procedurę rozstrzygnięcia pięciu przetargów na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości: Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas, Świesielice, Kawęczyn, Ciepielów ( ul. Sandomierska), Podolany i Borowiec. Trwają jeszcze prace przygotowawcze na przysiółkach w miejscowości Gardzienice Stare, Ciepielów ul. Witosa i Łaziska „Zamoście”. Łącznie w tym roku wybudowanych zostanie ( prace już zostały rozpoczęte) ponad 55 km nowych sieci wodociągowych wraz z przyłączami. Woda popłynie do kolejnych 160 gospodarstw domowych na terenie gminy. Łącznie na ten cel w budżecie gminy 2012 roku (w ramach środków własnych) wydatkujemy ponad 2,2 mln, zł ... więcej

 POWIADOMIENIE O PROWADZENIU PRAC GEOFIZYCZNYCH

Niniejszym pragniemy powiadomić mieszkańców, właścicieli gruntów i użytkowników rolnych na terenie gminy Ciepielów o badaniach geofizycznych w okresie: 01.03.2012r.- 30.04.2012r. Na podstawie koncesji wydanej przez Ministra Środowiska dla firmy DPV Service Sp. z o.o. wykonywane będą pomiary geofizyczne. ZAKRES PRAC: Działania grupy koordynatorów do spraw pozwoleń i odszkodowań, Wyznaczenie punktów geodezyjnych na całym obszarze, Rozkładanie kabli na powierzchni ziemi, wzdłuż których zostaną umieszczone małe czujniki rejestrujące drgania (geofony) ... więcej

 IV Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem Wójta Gminy Ciepielów

W dniu 22.02.2012 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie odbył się IV Turniej Tenisa Stołowego. Honorowy patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk. W rozgrywkach wzięło udział 65 uczniów naszego gimnazjum i 32 uczniów szkoły podstawowej. Turniej rozegrano w trzech kategoriach: kategoria chłopcy, kategoria dziewczęta i gra deblowa chłopców i dziewcząt w poszczególnych grupach wiekowych. W kategorii gimnazja pierwsze miejsce w grze singlowej chłopców zajął Przemysław Szarpak, drugie miejsce zajął Adrian Sulima a trzecie ... więcej

 Nordic Walking Park

Szanowni Państwo W związku z rosnącym zainteresowaniem tak zwanym „marszem z kijkami” Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu, planuje utworzenie tras nordic walking w postaci tzw. „Nordic Walking Park”. Będzie to miejsce dla miłośników tej formy aktywności, ze specjalnie wyznaczonymi trasami o różnym stopniu trudności oraz różnej długości, dostosowanymi do możliwości i stopnia zaawansowania użytkowników. Park zostanie wyposażony w tablice zawierające szczegółowe mapy, wiadomości na temat techniki, doboru sprzętu i walorów zdrowotnych nordic walking ... więcej

 Medaliści z PSP w Bąkowej X Jubileuszowego Turnieju Tenisa Stołowego

Z czterema medalami wrócili uczniowie PSP Bąkowa z Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył się w Woli Soleckiej. Były to już kolejne X jubileuszowe zawody w tej dyscyplinie sportowej cieszącej się coraz większą popularnością w naszym regionie. W kategorii „żaków ”złoty medal i piękny puchar wywalczyła Nachyła Natalia, medal srebrny Kaczmarska Aleksandra oraz brązowy Nędzi Norbert . Miejsce czwarte zajął Strelke Michał. W kategorii „młodzików” medal brązowy zdobyła Sitek Angelika. Na kolejnych miejscach ... więcej

 Młodzież zapobiega pożarom

Organizowanie Turniejów Wiedzy Pożarniczej służy popularyzowaniu wśród młodzieży i dzieci znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej. Tradycyjnie 16 lutego 2012roku w PSP w Bąkowej odbył się Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W tegorocznym konkursie podzielonym na część pisemną ( testową) oraz plastyczną w trzech grupach wiekowych wzięli udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Ciepielów ... więcej

 W świecie baśni i tradycji – spotkanie pokoleń w PSP w Bąkowej

W ostatnich dniach karnawału w PSP w Bąkowej odbyły się uroczystości: Dzień Babci i Dziadka oraz spotkanie „ostatkowe”. Obydwie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szkoła gościła: wójta gminy, radnych gminy, seniorów, dzieci ze szkoły w Wielgiem z opiekunami, podopiecznych i pracowników domu pomocy „Uroczysko”, a także rodziców . Dyrektor PSP w Bąkowej Anna Kozieł powitała przybyłych gości i zaprosiła do obejrzenia przygotowanych przez uczniów przedstawień ... więcej

 Konferencja „Bezpieczny Senior”

W piątek na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, odbyła się konferencja pod tytułem „Bezpieczny Senior”, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lipsku ( Posterunek Policji w Ciepielowie) oraz Urząd Gminy w Ciepielowie. W konferencji uczestniczyli, jako prelegenci, przedstawiciele, między innymi Posterunku Policji w Ciepielowie, Komendy Powiatowej Policji w Lipsku, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie, Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Lipsku, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipsku, radomskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej ... więcej

 APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO - Odśnieżajmy dachy po obfitych opadach śniegu

Długotrwałe, intensywne opady śniegu, potęgowane silnym mrozem, mogą w znaczny sposób obciążać dachy i inne płaskie powierzchnie na budynkach. Spowodowane w ten sposób niebezpieczeństwo zagraża zarówno ludziom znajdującym się wewnątrz budynków, jak i przypadkowym przechodniom. Apeluję zatem do właścicieli nieruchomości bądź ich zarządców, by w okresie intensywnych opadów regularnie odśnieżali dachy oraz usuwali zwisające z nich sople. Szczególną uwagę skupić należy na dachach płaskich lub o małym kącie nachylenia, oraz tych o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m² ... więcej

 Uczniowie z PSP w Ciepielowie na Białej Szkole

Pierwszy wtorek po feriach, to długo oczekiwany dzień przez 24 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – to dzień wyjazdu na 5-dniowy pobyt do Tylicza w ramach Białej Szkoły. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie klas IV-VI. Organizator p. Piotr Nowakowski i opiekunowie p. Danuta Kozieł i p. Zofia Kucharska troszczyli się o bezpieczeństwo i zdrowie uczestników Białej Szkoły. Głównym założeniem wyjazdu była nauka jazdy na nartach i snowboardzie, rozwijanie samodzielności u dzieci, integracja uczestników oraz poznanie pięknego uzdrowiskowego miasta Krynica Zdrój ... więcej

 Informacja Wójta i Rady Gminy Ciepielów

Szanowni Państwo Mieszkańcy obrębu podatkowego w Ciepielowie! W związku z licznymi kontrowersjami w sprawie naliczenia dla podatników miejscowości Ciepielów podatku od tzw. pozostałych gruntów, co wynika z zmiany klasyfikacji użytków gruntowych – w wyniku czego Urząd Gminy w Ciepielowie zamiast tak jak do tej pory naliczać w miejscowości Ciepielów podatek rolny – nalicza podatek od nieruchomości w ramach tzw. podatku od pozostałych gruntów, czego nie można było przewidzieć w dniu podejmowania przez Radę Gminy uchwał w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2012 - Wójt Gminy w Ciepielowie po przeprowadzeniu konsultacji z Radnymi Gminy podjął decyzję o umorzeniu części podatku dla mieszkańców miejscowości Ciepielów, których dotknęła (niezamierzona ) zmiana w zakresie wysokości podatku od tzw. pozostałych gruntów ... więcej

 Zwolnienia z podatku od nieruchomości, w ramach pomocy de minimis, dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ciepielów, tworzących nowe miejsca pracy

Na najbliższej sesji Rady Gminy w Ciepielowie w dniu 15 lutego 2012 roku ( w środę) Rada Gminy podejmie decyzje w sprawie przyznania przedsiębiorcą z terenu gminy specjalnego zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Projekt Uchwały określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia przedsiębiorców udzielanego przez gminę Ciepielów w formie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych z tytułu realizacji nowych inwestycji na terenie Gminy Ciepielów, które jednocześnie tworzą nowe miejsca pracy na terenie ... więcej

 Zaproszenie na konferencję Bezpieczny Senior

Wójt Gminy Ciepielów Artur Szewczyk i Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie Roman Nachyła zapraszają na konferencję BEZPIECZNY SENIOR organizowaną w ramach Rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ oraz programu BEZPIECZNY POWIAT LIPSKI, która odbędzie się 10 lutego 2012 roku, godz. 9:00; Ciepielów ul. Czachowskiego 1 sala konferencyjna Urzędu Gminy Ciepielów ... więcej

 Noworoczne kolędowanie uczniów PSP z Bąkowej w „Dworku Uroczysko”

Uczniowie z PSP w Bąkowej (klasy „0” - I) już po raz drugi odwiedzili podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ”Dworek Uroczysko” w Łaziskach. Dzieci wraz z opiekunami Panią Heleną Nowotni i Panią Katarzyną Jaworską-Pańczyk przybyły tam, aby przedstawić Jasełka. Zostaliśmy mile powitani przez Pana kierownika Pana Pawła Kozaka i personel pedagogiczny ośrodka. W programie widowiska znalazły się popularne kolędy, pastorałki oraz piosenki o świętach. Wszyscy zebrani mogli jeszcze raz przeżywać misterium Narodzenia Pańskiego ... więcej

 Uczniowie PSP w Ciepielowie z wizytą jasełkową w Domu Lekarza Seniora w Warszawie

23 stycznia w drugim tygodniu ferii zimowych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odwiedzili po raz kolejny podopiecznych Domu Lekarza Seniora w Warszawie, gdzie przebywa córka Patrona szkoły doktor Teresa Papuzińska – Jankowska. Ten wyjazd to jedna z atrakcyjnych form spędzenia dnia wolnego w tym okresie dla dzieci, które w zdecydowanej większości pozostają w domu. Uczniowie skorzystali z bezpłatnej wycieczki dzięki przychylności wójta gminy Ciepielów Artura Szewczyka ... więcej

 XII edycja akcji "Góra Grosza"

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie co roku odbywa się wiele akcji mających na celu niesienie pomocy bliźnim. Akcje prowadzone są przez nauczycieli, którzy uczą dzieci współczucia i otwartości na potrzeby innych. Po raz kolejny dzieci z naszej szkoły wzięły udział w XII edycji „Góry Grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji „Góra Grosza” było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodzinom, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących ... więcej

 Spotkanie noworoczne w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie

Dnia 13 stycznia 2012 roku w nastrojowej scenerii noworocznej spotkali się zaproszeni goście: Wójt Gminy Ciepielów – Artur Szewczyk, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych – Elżbieta Giemza, proboszcz parafii w Ciepielowie – ks. Stanisław Sławiński, zastępca przewodniczącego Rady Gminy – Witold Chojak oraz licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie uczniów klas czwartych. Uroczystość została zorganizowana przez panią wicedyrektor – Małgorzatę Rusinowską, wychowawców oraz Radę Rodziców. Po serdecznym powitaniu zebrani obejrzeli występ regionalny pt. "Wieczerza wigilijna” ... więcej

 Uczniowie PSP z Ciepielowa z bożonarodzeniową wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Lipsku

W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku powszechnie praktykowane jest w różnych formach obrzędowe składanie życzeń, przedstawianie jasełek, czyli kolędowanie. Podtrzymując kilkuletnią już tradycję w dniu 13 stycznia 2012 roku dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie odwiedziły mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lipsku. Uczniowie początkowo byli nieco wystraszeni, ponieważ po raz pierwszy odwiedzali takie miejsce. Wszyscy jednak pokazali się jak z najlepszej strony. Gospodarze serdecznie przywitali uczniów zwracając uwagę, że mieszkańcy na tę wizytę ... więcej

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓWO ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLENEJ Każdy ROLNIK posiadający gospodarstwo rolne, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT 1. Od 2012 r. rolnik może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu rolnika (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r., w dwóch terminach, tj. ... więcej

 Informacja PT KRUS Lipsko

Wraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku. Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. W 2011r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2155 wypadków przy pracy rolniczej aż połowa z nich to upadki ... więcej

 Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś

W dniu 20 grudnia 2011 r., już po raz drugi w tym roku kalendarzowym, odbył się Gminny Konkurs Regionalny ,,Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. dr. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a funkcje głównych koordynatorów pełniły panie: Małgorzata Rusinowska – wicedyrektor PSP w Ciepielowie i Ewa Sulima – nauczycielka języka polskiego w PSP w Ciepielowie. Honorowy Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów - pan Artur Szewczyk. Scenki rodzajowe wszystkich grup prezentowane były w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie ... więcej

 Nowe władze i budżet Związku Gmin nad Iłżanką

W związku z zakończeniem kadencji Zgromadzenia Związku Gmin nad Iłżanką, dokonano wyboru nowych władz Zawiązku. Zgodnie ze Statutem Związku, poszczególne gminy tworzące Związek dokonały wyboru swoich przedstawicieli do Zgromadzenia Związku. Naszą Gminy reprezentować będą panowie Witold Chojak ( wiceprzewodniczący Rady Gminy), pan Mariusz Borek ( inspektor Urzędu Gminy) oraz Artur Szewczyk ( wójt gminy ). Zgromadzenie składa się z dwunastu radnych po trzech radnych przedstawicieli Zgromadzenia z gmin Iłża, Kazanów, Ciepielów, Chotcza. Siedzibą Związku jest Iłża, a sam Związek należy do najstarszych Związków samorządowych i działa od 1995 roku ... więcej

 Zwrot akcyzy

Każdy ROLNIK posiadający gospodarstwo rolne, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. W 2012 r. rolnik może składać do wójta gminy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r., w dwóch terminach, tj. a) od 1 marca 2012 r. do 31 marca 2012 r. rolnik składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 29 lutego 2012r.b) od 1 września 2012 r. do 30 września 2012 r. rolnik składa ... więcej

 III Zjazd powiatowy ZOSP RP

W sobotę odbył się III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lipsku. Zjazd rozpoczął się uroczystą Mszą św., która została odprawiona w intencji zmarłych strażaków oraz pomyślności rozwoju ochrony przeciwpożarowej w powiecie lipskim. Następnie zgromadzeni udali się do sali konferencyjnej Zajazdu Gołębiowski, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po wprowadzeniu sztandaru zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP został odśpiewany hymn strażacki „Rycerze Floriana”. Następnie dokonano wyborów Prezydium Zjazdu i wszystkich komisji zjazdowych (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków i komisji skrutacyjnej). W zjeździe uczestniczyło 100 osób , wśród strażaków byli delegaci i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego i strażacy ustępujących władz ... więcej

 Projekt nowego przedszkola

Głównym zadaniem inwestycyjnym w zakresie gminnej oświaty na najbliższe lata, jest planowana modernizacja i adaptacja budynku przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie na nowe gminne przedszkole. Inwestycja ma raz na zawsze rozwiązać problemy lokalowe przedszkola oraz oddziałów zerowych szkoły podstawowej w Ciepielowie. Do dnia dzisiejszego nauka odbywa się w dwóch budynkach, w tym na parterze budynku bloku mieszkalnego. Warunki jakie są wszyscy zainteresowani wiedzą. Przyszedł jednak czas na zmianę ... więcej

 UWAGA Czad – Cichy Zabójca

Rozpoczął się okres grzewczy. Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie w kraju kilkadziesiąt osób. Często nie ma to związku z powstaniem pożaru, lecz jest spowodowane niewłaściwą eksploatacją urządzeń grzewczych. Co można zrobić, aby uniknąć zaczadzenia? Przeprowadzać kontrole szczelności przewodów kominowych, systematyczne je czyścić oraz sprawdzać, czy ciąg powietrza jest odpowiedni dla dobrej wentylacji, - użytkować tylko sprawne urządzenia techniczne, - nie zaklejać i nie zasłaniać kratek wentylacyjnych w ogrzewanych pomieszczeniach, - w przypadku wymiany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wentylacji ... więcej

 W hołdzie Ojczyźnie – II Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

W dniu 10 listopada 2011r. w Gimnazjum w Ciepielowie odbył się II Gminny Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej pod Patronatem Wójta Gminy Ciepielów – Pana Artura Szewczyka. Organizatorem konkursu było Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie. Cele konkursu obejmowały: uczczenie 93 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, kształtowanie poczucia świadomości narodowej dzieci i młodzieży, rozwijanie ducha patriotyzmu wśród młodego pokolenia, ocalenie od zapomnienia poezji i pieśni patriotycznej oraz integrację środowisk szkolnych. W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie szkół z terenu gminy Ciepielów w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych i uczniowie klas I-III gimnazjum ... więcej

 Straszymy na wesoło czyli Halloween w PSP w Bąkowej

Jak co roku w PSP w Bąkowej obchodzone było coraz popularniejsze w naszym kraju Irlandzkie Święto Halloween. W czwartkowy dzień zapanowała w całej szkole halloweenowa atmosfera! Na parapetach zagościły pomysłowe dynie. Dzieci wykonały także halloweenowe plakaty, korzystając z własnej fantazji i wykazując się przy tym dużym talentem plastycznym. Na przygotowanych dowolną techniką pracach można było obejrzeć duchy, upiory i inne straszydła. Nastrój wykonanych prac najlepiej obrazuje taki oto wierszyk: „Diabeł, śmierć i czarownica na plakacie zręcznie kica. Wszystkie strony, dziś tańcują, głośno krzyczą, hałasują. Trzeba straszyć, nie ma sprawy. Dziś Halloween – czas zabawy!” ... więcej

 Konkursy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wystarczy nakręcić krótki film o dobrych praktykach wykorzystania środków unijnych w Twojej okolicy, aby mieć szansę na wygranie atrakcyjnych nagród: laptop, aparaty fotograficzne, tablety. Amatorski film (max. 2 GB) powinien pokazywać zmiany w okolicy dzięki wykorzystaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Termin nadsyłania prac: 20 listopada 2011r. Regulamin konkursu dostępny na stronie: rpo.mazowia.eu. 3 laptopy i 5 tabletów czeka również na autorów artykułów i komentarzy o dobrych praktykach wykorzystania środków z RPO WM 2007-2013. W tym wypadku należy napisać artykuł o dobrych praktykach i opublikować go w prasie. Na zgłoszenia czekamy do 20 listopada 2011r ... więcej

 Przedszkolaki z Ciepielowa na scenie Lipskiego Centrum Kultury

Radosne wierszyki o różnorodnej tematyce, uśmiechnięte buzie małych dzieci, barwna dekoracja, skupiona publiczność - to wszystko można było zaobserwować podczas konkursu recytatorskiego adresowanego do dzieci w wieku 4-7 lat, zatytułowanego "Mój pierwszy konkurs recytatorski". Jego celem było zainteresowanie dzieci recytacją i kulturą słowa oraz przygotowanie do publicznych występów. Do tegorocznych recytatorskich zmagań przystąpiło 78 dzieci z wielu placówek oświatowych z terenu powiatu lipskiego, a wśród nich 5 przedszkolaków i 4 "zerówkowiczów" z Ciepielowa ... więcej

 OSP Bielany ma nowy samochód pożarniczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach otrzymała już samochód pożarniczy. Jest to VOLVO FL614 z 2000 roku, który posiada między innymi: silnik wysokoprężny turbo diesel o pojemności 5480 cm3, napęd 4x2 z blokadą mostu, wspomaganie układu kierowniczego, ASR, ABS, maszt oświetleniowy sterowany pilotem, dwumodułową kabinę, zbiornik o pojemności 2300 l, dwa szybkie natarcia oraz wydajną motopompę. Po sprawdzeniu i odebraniu przez komisję samochód pożarniczy został przekazany strażakom z OSP Bielany. Zakup został sfinansowany z dotacji przyznanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego - 50 000,00 zł oraz ze środków budżetowych gminy pochodzących z oszczędności związanych z obniżeniem kosztów administracji – 69 998,00 zł - cena samochodu wyniosła 119 988,00 zł. OSP Bielany dysponuje teraz najnowszym i najlepiej wyposażonym samochodem pożarniczym w gminie Ciepielów ... więcej

 Ślubowanie pierwszoklasistów z PSP w Ciepielowie

Gdy dokoła na dobre rozgościła się złota jesień i październikowe słońce zajrzało do szkolnych okien, to czas , aby pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami szkoły. Sprawdzianem ich dojrzałości jest uroczystość ślubowania i pasowania na ucznia. W dniu 25 października 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbyła się uroczystość, której bohaterami byli uczniowie klas Ia i Ib. Po części artystycznej, na której dzieci prezentowały swoje zdolności recytatorskie i wokalne odbyła się oficjalna ceremonia ślubowania i pasowania. Był to moment bardzo emocjonujący zarówno dla uczniów jak i rodziców ... więcej

 „Byłeś, będziesz i na zawsze pozostaniesz w naszych sercach”

W 33 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II w PSP w Bąkowej odbył się uroczysty apel upamiętniający rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły. Uczniowie klas V-VI przybliżyli nam życiorys, sylwetkę oraz przesłanie Ojca Świętego. Nasi uczniowie przypomnieli nam najważniejsze wydarzenia z życia i działalności Karola Wojtyły i Jana Pawła II recytując fragmenty utworów i wspomnień, pieśni poświęcone Ojcu Świętemu, udokumentowanie montażu słowno - muzycznego prezentacją multimedialną dotyczącą różnych okoliczności i wydarzeń. Dzięki tej prezentację jeszcze bardziej przybliżyły zebranym osobowość Tego wybitnego Rodaka - Jana Pawła Wielkiego ... więcej

 Dzień Edukacji Narodowej 2011 w PSP w Bąkowej

Dzień Edukacji Narodowej PSP w Bąkowej obchodziła w tym roku bardzo uroczyście ale też z poczuciem humoru. Szkołę w tym ważnym dla niej dniu odwiedzili szanowni goście: pan Wójt Artur Szewczyk oraz emerytowani nauczyciele, którzy w tej placówce przepracowali wiele lat. Pani dyrektor Anna Kozieł bardzo serdecznie powitała wszystkich zebranych i oddała głos uczniom klasy szóstej, którzy pod opieką pani Moniki Hejn i Katarzyny Sotowicz – Stańczuk, przygotowali żartobliwy program artystyczny. Uczniowie odegrali różne scenki, które fantastycznie bawiły widownię ... więcej

 Złote Gody

W niedzielę w Ciepielowie odbyły się dwie gminne uroczystości; Gminny Dzień Seniora oraz uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele w Ciepielowie, odprawioną w intencji jubilatów i wszystkich seniorów z terenu gminy przez proboszcza parafii Podwyższenia Krzyża Świętego księdza Stanisława Sławińskiego. Następnie po przejściu do budynku gimnazjum, kontynuowano dalsze obchody. Wójt Gminy złożył życzenia wszystkim seniorom z terenu gminy, życząc wszelkiej pomyślności, radości i zdrowia na przyszłe dni i lata życia. W imieniu mieszkańców gminy na ręce seniorów złożył kwiaty, jako dowód szacunku i poważania jakim mieszkańcy gminy darzą gminnych seniorów ... więcej

 Dzień otwarty Przedszkola Samorządowego w Ciepielowie

W sobotni poranek uśmiech zawitał na twarzach wszystkich dzieci, które odwiedziły Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie. Tego dnia w promieniach jesiennego słońca odbył się Dzień Otwarty Przedszkola zrealizowany w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych "Dajmy szansę naszym dzieciom- polski przedszkolak przyszłością Europy". Uroczystość otworzyła p. Elżbieta Giemza - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie witając dzieci, ich rodziny oraz zaproszonych gości. Następnie głos zabrała p. Małgorzata Skoczylas-Sokół - wicedyrektor ZPO od spraw przedszkola, a także rodzice naszych wychowanków składając na ręce p. wójta- Artura Szewczyka podziękowania za starania nad wdrożeniem i realizacją projektu w naszej placówce ... więcej

 Sportowy sukces uczennic z PSP w Bąkowej

Sport czy pasja? Są to określenia futbolu, który stał się sportem najpopularniejszym. Przemierzył oceany , stworzył własną historię, narzucił swoje reguły . Ma wielkich piłkarzy, czasami geniuszy, którzy stają się idolami całego świata. Środki masowego przekazu pomagają narodzinom gwiazd o wspaniałych karierach. Nie znamy ich wszystkich, ale ich wyczyny złożyły się na bajkową legendę futbolu. Piłki nożnej, tak jak ortografii czy matematyki trzeba się uczyć. Są w niej zasady, które musimy poznać tak dobrze jak tabliczkę mnożenia. Są takie szkoły choćby w Bąkowej i nauczyciele, którzy pomogą nauczyć tej gry . Potrafią już to robić dziewczęta z PSP w Bąkowej ... więcej

 Samochód strażacki dla OSP Bielany

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielanach otrzyma samochód pożarniczy. Zakończyła się procedura przetargowa na zadnie „Zakup średniego używanego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Bielanach”. W drodze przetargu została wybrana firma Almar ze Szczecina, która zgodnie ze specyfikacją zamówienia dostarczy dla OSP Bielany średni używany samochód pożarniczy, będzie to samochód VOLVO FL614 z 2000 roku, który posiada między innymi: silnik wysokoprężny turbo diesel o pojemności 5480 cm3, napęd 4x2 z blokadą mostu, wspomaganie układu kierowniczego, ASR, ABS, maszt oświetleniowy sterowany pilotem, dwumodułową kabinę, zbiornik o pojemności 2300 l ... więcej

 ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW Z PSP W BĄKOWEJ

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbyło się „ślubowanie i pasowanie na pierwszaków”. Uroczystość przygotowała i prowadziła pani Helena Nowotnik. Najpierw wystąpiły pierwszaki i udowodniły, że w pełni osiągnęły dojrzałość szkolną . Potrafią nie tylko recytować wiersze i śpiewać piosenki ale i przezwyciężać trudności, o czym świadczyło wypicie „z uśmiechem” soku z cytryny. Część oficjalną uroczystości stanowiło ślubowanie. Był to niezwykle ważny i podniosły moment. Wszyscy uczniowie powtarzali słowa przysięgi „My pierwszoklasiści, ślubujemy uroczyście dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będziemy się starać dobrze zachowywać i jak najlepiej uczyć się” ... więcej

 Dwadzieścia kilometrów nowych wodociągów

Po pozytywnym zakończeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, który spośród dwudziestu jeden oferentów wygrała firma P.H.U. INWOD, Roman Pacek z Lubartowa za kwotę 939 720.00 zł, w dniu 12 października w Urzędzie Gminy w Ciepielowie podpisano umowę z wykonawcą na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Bąkowa, Kochanów, Sajdy, Czarnolas - etap II-gi”. W ramach tej inwestycji zostanie wykonana sieć wodociągowa o następujących średnicach rur: 110 mm – L = 8797 m, 160 mm – L = 6695 m. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 15 492 m. Zostanie wykonanych około 121 przyłączy do poszczególnych posesji o łącznej długości 4173 m. Na powstałej sieci wykonanych zostanie 47 hydrantów nadziemnych o średnicy ... więcej

 Odnowa i rozwój wsi w Ciepielowie

Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu – pod taką nazwą Gmina Ciepielów złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Odnowa i rozwój wsi objętego unijnym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lokalnej Grupy Działania w Zwoleniu - Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój. Po ocenie przez Radę Stowarzyszenia nasz wniosek uzyskał najwyższą ocenę spośród złożonych wniosków 24,82 pkt i zostanie przekazany do jednostki wdrażającej projekty unijne, gdzie zostanie poddany dalszej ocenie. Zakres prac ujętych w projekcie obejmuje m.in. budowę parkingów ... więcej

 Kolejny etap wodociągowania gminy zakończony

Zakończyła się budowa wodociągu w miejscowościach Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki. Na dzień 26 października bieżącego roku ustalono termin końcowego odbioru sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach objetych inwestycją. Łączna długość wybudowanej sieci wodociągowej wynosi 18 876 m wraz z zaprojektowanymi przyłączami do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci znajduje się 39 hydrantów nadziemnych o średnicy nominalnej 80 mm z przeznaczeniem dla celów przeciwpożarowych. Koszt inwestycji to 945 000 zł ... więcej

 Zasłużeni dla rolnictwa

28 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 11 nadzwyczajna sesja Rady Gminy Ciepielów. Nadzwyczajny charakter sesji związany był z uroczystością wyróżnienia rolników i samorządowców gminy Ciepielów odznaczeniami „zasłużeni dla rolnictwa” przyznanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W posiedzeniu Rady Gminy uczestniczyli między innymi radni i sołtysi gminy Ciepielów, kierownicy referatów Urzędu Gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, rolnicy, a także gość specjalny poseł na Sejm RP Radosław Witkowski. Pierwszym punktem obrad było przedstawienie przez Główną Księgową Budżetu Gminy panią Grażynę Szczodrą a także wójta gminy, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. Następnie po wysłuchaniu sprawozdania, przyszedł czas na główny punkt sesji wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” ... więcej

 Nasz wójt - Wójtem Roku 2009/2011 w województwie mazowieckim !!!

Artur Szewczyk, wójt Gminy Ciepielów został Wójtem Roku w plebiscycie „Euro-Gmina 2009/2011" województwa mazowieckiego. Uroczysta gala, Plebiscytu Euro Gmina 2009/2011, podczas której wręczano statuetki odbyła się 16 września 2011 roku w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie Polskiego Radia w Warszawie. Patronat nad konkursem objęli wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz dyrektor Fundacji Gospodarczej „Euro Partner”- Paweł Przybyszewski. Plebiscyt ten ma na celu ukazanie dorobku najlepszych gmin i miast województwa mazowieckiego. Z roku na rok polskie miasta, gminy i firmy coraz bardziej zbliżają się do swoich europejskich odpowiedników pod względem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności władz lokalnych, rozwoju i przedsiębiorczości ... więcej

 V RAJD „PO SZLAKACH ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ”

W dniach 15-16 września 2011 roku odbył się V RAJD „PO SZLAKACH ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ”. W rajdzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z gmin Chotcza, Ciepielów, Kazanów i Iłża. Honorowy Patronat na tegorocznym rajdem objął Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji – nadinspektor Ryszard Szkotnicki. Po przywitaniu na starcie przez prezesa związku Artura Szewczyka i wyjaśnieniu zasad bezpieczeństwa przez kierownika rajdu Dariusza Zająca ponad stu uczestników pod nadzorem opiekunów i członków Klubu Turystyki Kolarskiej i Wspinaczki "ADEPT" wyruszyło na rowerach w dwudniową wyprawę z Iłży do Chotczy po szlakach Związku Gmin "Nad Iłżanką" ... więcej

 OBCHODY 72 ROCZNICY MORDU JEŃCÓW WOJENNYCH W DĄBROWIE - FOTORELACJA

OBCHODY 72 ROCZNICY MORDU JEŃCÓW WOJENNYCH W DĄBROWIE - FOTORELACJA ... więcej

 XIII Dożynki Województwa Mazowieckiego

Dnia 11 września br. odbyła się w Wyszkowie największa tegoroczna impreza rolnicza na Mazowszu – XIII Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Łomżyńskiej. W uroczystości wzięli udział m.in. marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Powiat Lipsko reprezentowali: Przewodniczący Rady Gminy w Ciepielowie Waldemar Czapla, Wicestarosta Lipski Paweł Jędraszek, starosta i starościna Dożynek Powiatowo – Gminnych w Ciepielowie Marcin Kramek i Alina Szarpak oraz zespół ludowy z Wielgiego ... więcej

 Dożynki powiatowo - gminne w Ciepielowie - fotorelacja

Dożynki powiatowo - gminne w Ciepielowie 04.09.2011 r. - fotorelacja ... więcej

 Zaproszenie

Wójt Gminy Ciepielów oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 72 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych, która odbędzie się 11 września 2011 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k. Ciepielowa. Program uroczystości: 11.50 Zbiórka na placu przed pomnikiem na Dąbrowie. 11.55 Apel poległych. 12.00 Uroczysta polowa Msza Św. 13.00 Koncert Muzyki Patriotycznej 13.10 Przemówienie okolicznościowe wójta gminy. 13.30 Złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem. 13.50 Pokaz grupy rekonstrukcyjnej wydarzeń z okresu Kampanii Wrześniowej 1939 roku oraz Walk Batalionów Chłopskich. 14.20 Spotkanie koleżeńskie, żołnierska grochówka ...

 Budowa drogi Wielgie - Kazanów

Na terenie naszej gminy w miejscowości Wielgie, ruszyły prace na drodze powiatowej Wielgie - Kazanów. Inwestycja pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) mostu (JNI 01016080) na rzece Kosówka w miejscowości Nowy Dwór wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4519W Kazanów -Wielgie w km 2+000 - 4+290 dł. 2290 mb” realizowana jest przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego, firmę Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o., która wykona całość prac za kwotę 922 497,05 zł ... więcej

 Zaproszenie na DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNE

Wójt Gminy Ciepielów oraz Starosta Lipski zapraszają na DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNE 4 września 2011 r. Stadion sportowy w Ciepielowie. Program dożynek: 12:00 - Msza Święta na stadionie w Ciepielowie. 13:30 - Przywitanie. 13:45 - Podzielenie chleba dożynkowego. 14:15 - Występ gminnych zespołów ludowych. 15:30 - Na odpuście w Ciepielowie... 15:45 - Występ kabaretu "PAKA". 17:00 - LISA & CYGANECZKI - występ zespołu cygańskiego. 18:30 - Koncert zespołu "MILANO". 20:00 - Zabawa z zespołem muzycznym "CDN". 21:00 - Pokaz sztucznych ogni. 24:00 - Zakończenie dożynek ... więcej

 Konkurs Wiedzy o PROW

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu ogłasza konkurs Wiedzy o PROW dla wszystkich chętnych, pełnoletnich mieszkańców obszaru LSR (gminy: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki – z wyłączeniem miasta Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń). Celem konkursu jest szeroko pojęta aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez LGD, promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, popularyzacja historii i założeń inicjatywy wspólnotowej „Leader” oraz propagowanie wiedzy na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ... więcej

 BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW

Towarzystwo ALTUM zaprasza do udziału w Projekcie: ,,Zmiana kwalifikacji zawodowych – krokiem ku przyszłości’’ Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie PROJEKT SKIEROWANY JEST: Do 100 osób (w tym 52 kobiet) spełniających równocześnie kryteria: Rolnik ubezpieczony/a w KRUS lub domownik rolnika . Osoby zamieszkujące na terenie wiejskim jednego z powiatów: radomskiego, grójeckiego, białobrzeskiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego ... więcej

 Szansa na lepsze jutro - Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych

W poniedziałek 25 lipca rozpoczęło się szkolenie w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro”, 14 osobowa grupa kobiet podczas szkolenia Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych nabywa umiejętności radzenia sobie ze stresem, pracy zespołowej, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej oraz asertywności. Podobnie ja w roku ubiegłym kurs trwa 5 dni. W ramach warsztatów zaplanowano wiele ciekawych zajęć, uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Na zakończenie treningu ... więcej

 Unijne zwycięstwo

Wreszcie zakończyła się batalia o uzyskanie unijnego dofinansowania na budowę drogi gminnej Ciepielów – Gardzienice Stare – Gardzienice Kolonia o łącznej długości 4,3km. Słowo batalia jest słowem najlepiej obrazującym nasze starania, a właściwie walkę o uzyskanie tego unijnego dofinansowania. Jak Państwa informowaliśmy wcześniej na łamach biuletynu „Nasza Gmina”, w staraniach o realizację drogi następowały różne zwroty akcji. Najpierw po ocenie ekspertów nasz wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 33% ... więcej

 Samorządowy Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”

W dniu 20 lipca 2011 wójt gminy Artur Szewczyk wraz z panią skarbnik Grażyną Szczodrą podpisał umowę na przekazanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielanach. Kwota uzyskanej dotacji to 50.000,-zł. Uroczyste podpisanie umów odbyło się przy udziale gminnych władz samorządowych oraz dofinansowującej zakup w ramach Samorządowego Program Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim „OSP-2011”, władz samorządu wojewódzkiego, reprezentowanych przez wicemarszałka Leszka Ruszczyka ... więcej

 Zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zauważyć i utrwalić – LGD w obiektywie” Adresatami konkursu są osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju tj. gmin: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia – Letnisko, Kazanów, Pionki (z wyłączeniem miasta Pionki), Policzna, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. Celem konkursu jest pobudzenie mieszkańców do zaangażowania się w aktywną promocję regionu ... więcej

 Konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi”

W bieżącym roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przy współpracy Wójta Gminy Ciepielów ogłosiła na terenie naszej gminy I edycję Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych pn. ,,Bezpiecznie na wsi”. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzenie i rozwój wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, iż tematyka bezpieczeństwa dzieci jest bardzo ... więcej

 Akcja doradzczo - promocyjna EFSoBus

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Radomiu zaprasza mieszkańsców gminy Ciepielów na akcję doradczo – promocyjną EFSoBus, 28.06.2011 (wtorek) w godzinach o 12.00 – 14.00, parking przed Urzędem Gminy w Ciepielowie. Akcja obejmuje m.in. informację, doradztwo, szkolenia oraz animację partnerstwa lokalnego ... więcej

 II GMINNY TURNIEJ W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW KLAS IV

Do kalendarza imprez sportowych w naszej gminie wpisał się turniej piłki nożnej chłopców klas IV. Trzeciego czerwca odbyła się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej kolejna II edycja tych rozgrywek nad którą patronat objął Wójt naszej Gminy. Celem turnieju była: Integracja dzieci placówek szkolnych z Gminy Ciepielów. Promowanie zdrowego stylu życia. Utrwalanie sportowego współzawodnictwa zgodnie z zasadą „fair-play”. Wpajanie zasad kulturalnego kibicowania. Rozbudzenie zamiłowania do piłki nożnej ... więcej

 SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Od dnia 01 czerwca 2011 realizowany jest w naszej gminie po raz trzeci projekt „Szansa na Lepsze Jutro” w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczył będzie bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów ... więcej

 "Zamiast ..." kampania edukacyjno - informacyjna

Fundacja Stowarzyszenia Trzeźwość i Gospodarność w Stalowej Woli Oddział w Lipsku oraz Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Uzależnień zapraszają na podsumowanie projektu profilaktyczno – edukacyjnego „ZAMIAST...”. Projekt realizowany jest na antenie Twojego Radia Lipsko, a jego finałem będzie konferencja „ZAMIAST...” oraz heppening dla młodzieży i koncert profilaktyczny zatytułowany „Z ciemności do światła”. W programie konferencji min. wykład ks. dr, Marka Dziewieckiego zatytułowany „Młodzież a alkohol”, oraz spotkanie z prof. dr. hab Marią Ryś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja odbędzie się w środę 08 czerwca 2011 r ... więcej

 VI GMINNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „POKAŻ JĘZYK”

Dnia 25 maja 2011 roku o godzinie 8.30 w Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbyła się VI edycja Gminnego Konkursu z Języka Angielskiego „Pokaż Język”. Organizatorem była Pani Katarzyna Sotowicz. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach klasowych. O godzinie 8.30 nastąpiło uroczyste otwarcie konkursu. Pani Dyrektor Anna Kozieł przywitała młodzież i nauczycieli. Po słowie wstępnym uczniowie udali się do wyznaczonych sal ... więcej

 UCZNIOWIE Z BĄKOWEJ LAUREATAMI „FESTIWALU FOLKLORU I TWÓRCZOŚCI NIEPROFESJONALNEJ POWIŚLE 2011”

Dnia 22 maja 2011 roku podczas „Festiwalu Folkloru i Twórczości Nieprofesjonalnej Powiśle 2011” w Lipsku, zespół młodzieżowy z PSP w Bąkowej przygotowany pod kierunkiem dyrektor Anny Kozieł został laureatem w kategorii „zespoły regionalne”. Zespół w składzie 8 dziewczynek i 6 chłopców z klas IV-VI w ludowych strojach zaprezentował obrzęd regionalny pt.: „Na odpuście w Ciepielowie…”. Najciekawszymi postaciami przedstawienia był „Żyd – kramarz”, wokół którego toczyło się kilka scenek ... więcej

 Gminny Konkurs Regionalny "Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”

Dnia 20 maja 2011r. odbył się Gminny Konkurs Regionalny "Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś”. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa im. M. Papuzińskiego w Ciepielowie, a głównymi koordynatorami były panie: Małgorzata Rusinowska – wicedyrektor PSP w Ciepielowie i Ewa Sulima – nauczycielka języka polskiego w PSP w Ciepielowie. Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów - pan Artur Szewczyk. Występy wszystkich zespołów prezentowane były w budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie ... więcej

 V Gminny Konkurs Matematyczny - Zadanie dla Asa

W Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbył się V Gminny Konkurs Matematyczny Zadań Tekstowych - Zadanie dla Asa. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Ciepielów pan Artur Szewczyk. Inicjatorem i głównym organizatorem gminnego konkursu matematycznego był pan Krzysztof Musielewicz - nauczyciel matematyki z PSP w Ciepielowie. Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. W etapie gminnym wzięli udział najlepsi uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI wyłonieni po etapie szkolnym ... więcej

 Uczniowie z Ciepielowa znów najlepsi w turnieju BRD

Dzięki uprzejmości wójta Gminy w Ciepielowie pana Artura Szewczyka oraz dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie pani Elżbiety Giemza w dniu 20 kwietnia 2011 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Ciepielowie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W turnieju startowało pięć drużyn: z Chotczy, Rzeczniowa, Sienna- Jawor Solecki , Solca – Pawłowice i Ciepielowa. Drużyna z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie w składzie ... więcej

 Sukcesy Gimnazjalistów z Ciepielowa na arenie krajowej i międzynarodowej

Największym sukcesem wśród uczniów Gimnazjum z Ciepielowa może poszczycić się dwoje uczniów: Monika Boroch uczennica klasy II oraz Przemysław Lewandowski również uczeń klasy II. Monika Boroch wzięła udział w Konkursie Geograficznym organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie gdzie zdobyła tytuł finalisty. Monika poświęciła wiele czasu na przygotowania, bo jest to konkurs z bardzo szerokiego zakresu wiedzy geograficznej. Jak sama napisała: „Decydując się na udział w konkursie wiedziałam, że będzie on wymagał ode mnie dużo uwagi i zaangażowania. Lubię wyzwania więc postanowiłam się sprawdzić ... więcej

 II edycja Konkursu dla rolników i sołtysów - zaproszenie do udziału w konkursie

Z szerokim odzewem spotkała się ubiegłoroczna edycja Konkursu Wiedzy promującego bezpieczeństwo pracy na roli, zorganizowana przez Oddział Regionalny KRUS w Warszawie wspomagany przez liczne instytucje samorządowe oraz lokalne media. Wzięło w nim udział ponad tysiąc uczestników ze 118 gmin na Mazowszu. Dlatego też w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej zmierzającej ku zmniejszeniu wypadkowości w środowisku wiejskim i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, w roku 2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza II edycję Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów ... więcej

 Mały "strażak” z Ciepielowa najlepszy na Mazowszu

W sobotę 16 kwietnia w hali sportowej Publicznego Gimnazjum im. ks. Piotra Skargi w Grójcu został rozstrzygnięty finał eliminacji województwa mazowieckiego w ramach trzydziestego czwartego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, rozgrywanego pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. W roku bieżącym powiat lipski reprezentowali: I grupa wiekowa (szkoły podstawowe) - Mikołaj NOWAKOWSKI, PSP w Ciepielowie, II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne) - Katarzyna WOLSKA, PG w Rzeczniowie, III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne) - Adrian KONIUSZ, ZSP w Lipsku. Pierwszy etap konkursu odbywał się w formie testu ... więcej

 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany, Pasieki

Trwa długo oczekiwana przez mieszkańców budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi, która doprowadzi wodę pitną do gospodarstw domowych w zachodniej części naszej gminy, czyli do miejscowości: Podgórze, Czerwona, Antoniów, Bielany i Pasieki. Łączna długość zaprojektowanej sieci wodociągowej wynosi 15224 m oraz wykonanych zostanie około 142 przyłączy do poszczególnych posesji. Na powstałej sieci znajdzie się 39 hydrantów nadziemnych ... więcej

 VII Gminny Konkurs Ortograficzny

Motto: „Pisać dobrze ten potrafi, kto się uczy ortografii” towarzyszyło VII Gminnemu Konkursowi Ortograficznemu „Mistrz Ortografii”, który odbył się 30 marca 2011 roku. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych, Honorowy Patronat sprawował Wójt Gminy Ciepielów Pan Artur Szewczyk, który również ufundował nagrody. Organizatorem konkursu była Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie Funkcje koordynatorów eliminacji ortograficznych pełniły: w kategorii klas II – III pani Małgorzata Rusinowska - wicedyrektor; w kategorii klas IV – VI pani Agnieszka Stępień - nauczycielka języka polskiego ... więcej

 WARSZTATY JĘZYKOWE „IRELAND TODAY 1”

W dniu 24 marca 2011 roku uczniowie klas piątych i szóstych Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie uczestniczyli w warsztatach językowych zorganizowanych przez Europejski Program Edukacyjny „NaukaBezGranic”. Spotkanie z Irlandczykiem Richard’em Mullaney odbyło się w ZSO im. Polskich Olimpijczyków w Radomiu. Warsztaty „Ireland Today 1” ukierunkowane były na poznanie kultury, historii oraz geografii Irlandii ... więcej

 Sukcesy uczniów z Ciepielowa w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 24 marca 2011 roku w Lipsku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wzięło w nim udział dwóch uczniów z PSP w Ciepielowie – Dominik Sałbut i Mikołaj Nowakowski, których przygotowywał pan Piotr Nowakowski oraz trzech uczniów z PG w Ciepielowie – Michał Fijałkowski, Norbert Marchewka i Dominik Kominek , którzy przygotowywali się pod czujnym okiem pana Mirosława Czapki. Uczestników przywitał st. Bryg. Janusz Szylar. Później przystąpiono do sprawdzenia wiedzy z zakresu tematyki pożarnicze ... więcej

 Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują II edycję gminnego konkursu recytatorskiego pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 31 marca 2011 o godz. 10.00 w Przedszkolu Samorządowym w Ciepielowie. Przewidziane są nagrody i wyróżnienia oraz poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu ... więcej

 Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

Tradycyjnie od kilku lat w PSP w Bąkowej organizowane są eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: ,,Młodzież zapobiega pożarom ”.Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa. Cieszy się dużym zainteresowaniem o czym świadczy ilość uczniów biorących w nim udział ... więcej

 Zapusty

„Leciały ptaki przez gęste krzaki, przyszliśmy do państwa, bo dzisiaj kusaki”. Tak śpiewali uczniowie PSP w Bąkowej, którzy przygotowali obrzędowe widowisko pt: „Zapusty”. W ostatnie dni karnawału sala gimnastyczna przemieniła się w wiejska izbę, a uczniowie w ludowych przebierańców: Cygana, diabła, niedźwiedzia, dziada i babę. Uczniowie chcieli tym przedstawieniem przypomnieć zebranej licznie widowni, jak polska wieś w regionie radomskim świętowała ostatnie trzy dni karnawału, tzw. kuse dni, po których następował okres wielkiego Postu ... więcej

 Tenis stołowy w Bąkowej

W Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej odbył się kolejny VI GMINNY TURNIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TENISIE STOLOWYM „Radość bez alkoholu-sport zamiast ryzyka”. Szkoła gościła dzieci ze szkół z Wielgiego i Ciepielowa. Patronem turnieju był Wójt Gminy Pan Artur Szewczyk, który wręczył najlepszym zawodnikom puchary i dyplomy. Pani Dyrektor Anna Kozieł podziękowała za przybycie i wspaniałą rywalizację wszystkim uczestnikom, zaprosiła również do udziału w zawodach w przyszłym roku szkolnym ... więcej

 XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

W dniach 11 -13 marca w Kielcach odbyły się XVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH - jedna z największych w Europie, a z pewnością największa w Polsce, impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Co roku zwiedza ją ponad 40 tysięcy osób. Wystawę otworzli goście specjalni targów komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju wsi Dacian Cioloş oraz minister rolnictwa i rozwoju Wsi Marek Sawicki. Na tak ważnej imprezie branży rolniczej nie mogło zabraknąć przedstawicieli z gminy Ciepielów ... więcej

 Uczniowie z PSP w Ciepielowie na Białej Szkole

Aż 28 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie wyjechało w lutym br. na 5-dniowy pobyt do Tylicza w ramach Białej Szkoły. Wyjazd łączył zajęcia sportowe, lekcje przedmiotowe oraz atrakcje turystyczno – krajoznawcze. W tym roku uczestnikami wycieczki byli uczniowie z klas III – V. Zorganizowanie wyjazdu na Białą Szkołę wiąże się z ogromem pracy. Priorytetem organizatorów była troska o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci, toteż kilkumiesięczne przygotowania ... więcej

 Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Na podstawie zarządzeń nr 6 – 33 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w miejscowościach położonych na terenie gminy Ciepielów przeprowadzone zostaną wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w dniach 11 – 25 luty 2011 roku ... więcej

 Kolejne zwycięstwo sportowców z Bąkowej

Nie tylko dobrze grać, ale i umieć wygrywać”- to motto uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bąkowej. Również w tym roku szkolnym miejscowość Pawłowice i Grabowiec okazały się szczęśliwe dla naszych siatkarzy, gdzie odbywały się mistrzostwa powiatu lipskiego w piłce siatkowej, bowiem drużyna dziewcząt i chłopców zwyciężyły w odbywających się tam w styczniu zawodach sportowych i awansowały do kolejnej fazy między powiatowych rozgrywek Mazowieckich ... więcej

 Informacje dotyczące przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipsku pragnie Państwa poinformować/przypomnieć o możliwości skorzystania z prostej, wygodnej, a przede wszystkim taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – poprzez portal www.e-deklaracje.gov.pl. System e-Deklaracje umożliwia łatwe składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną każdemu podatnikowi i płatnikowi. Na portalu www.e-deklaracje.gov.pl dostępne są interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przesyłania. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania, możliwe jest wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną bezpośrednio z Państwa systemów finansowo-księgowych ... więcej

 Dajmy szanse naszym dzieciom - polski przedszkolak przyszłością Europy

W styczniu br rozpoczęła się realizacja projektu pn. "Dajmy szanse naszym dzieciom - polski przedszkolak przyszłością Europy". Projekt prowadzony jest przez przedszkole w Ciepielowie, realizowane są następujące zadania: - zajęcia z rytmiki - zajęcia logopedyczne - zajęcia z języka angielskiego - spotkania z teatrem - zajęcia artystyczne - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej - terenowe wycieczki dydaktyczne i integracyjne - zorganizowanie Dni Otwartych Przedszkola. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość projektu przez okres dwóch lat wyniesie 263 121 zł. ... więcej

 Wyniki wyborów

Wyniki wyborów samorządowych ... więcej

 Przebudowana droga Ciepielów - Łaziska - Wierzchowiska oficjalnie otwarta

Inwestycja została zrealizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt został najwyżej oceniony w całym województwie mazowieckim uzyskując maksymalną ilość punktów. W uroczystości otwarcia uczestniczyli Dariusz Piątek wicewojewoda mazowiecki, Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów, Roman Ochyński Starosta lipski, Paweł Jędraszek wicestarosta lipski, dyrekcja Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Lipsku, ks. Stanisław Sławiński, radni i sołtysi z gminy Ciepielów. Długość przebudowanej drogi wynosi 5,3 km. Inwestycja przebiega przez miejscowości: Ciepielów ul. Czachowskiego, Kałków, Chotyze, Łaziska ... więcej

 IV RAJD „PO SZLAKACH ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ” - fotorelacja

W dniach 16 -17 września 2010 roku odbył się IV RAJD „PO SZLAKACH ZWIĄZKU GMIN NAD IŁŻANKĄ”. Ponad stu uczestników wyruszyło na rowerach w dwudniową wyprawę z Chotczy do Iłży po szlakach Związku Gmin "Nad Iłżanką". W rajdzie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z gmin Chotcza, Ciepielów, Kazanów i Iłża... więcej

 Obchody 71 Rocznicy Mordu Jeńców Wojennych w Dąbrowie - fotorelacja

Dnia 12 września 2010 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej

 Zaproszenie na imprezę plenerową - 05.09.2010 Wielgie

Wójt Gminy w Ciepielowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielgiem im. Adolfa Dygasińskiego zapraszają na imprezę plenerową podsumowującą działania realizowane w ramach projektów prowadzonych z funduszu PPWOW "Jesienny Festyn Ludowy" która odbędzie się na placu Domu Ludowego w Wielgiem 05 września 2010 roku, program imprezy: 14.00 - Otwarcie imprezy 14.10- Występ dziecięcego Zespołu Ludowego „Ulijanki” z Wielgiego 14.30 – Pokaz cyrkowy Gin Alif Show 15.30 - Występ Zespołu Ludowego „Po Co Ci To” z Wielgiego 16.00 – Występ Króla Polskich Parodystów Andrzeja Dyszaka 17.00 – Występ Zespołu Cygańskiego „Lisa & Gipsy Girls” 18.00 – Zabawa z zespołem „CDM” 21.30 - Pokaz sztucznych ogni 23.00 - Zakończenie imprezy ... więcej

 Aktywne Metody Poszukiwania Pracy

W dniach 26.07 – 06.08 2010 r. w przeprowadzone zostało szkolenie Aktywne Metody Poszukiwania Pracy , w którym uczestniczyło 12 osób. Tematyka warsztatów obejmowała następujące zagadnienia: - Procesy i tendencje zachodzące na rynku pracy, - Metody aktywnego poszukiwania pracy, - Kwalifikacyjne, poznanie zasad i nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych, - Analiza tożsamości zawodowej i znaczenie wykształcenia w rozwoju ... więcej

 Zaproszenie na imprezę plenerową - 29.08.2010 Bąkowa

Wójt Gminy w Ciepielowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej zapraszają na imprezę plenerową podsumowującą działania realizowane w ramach projektów prowadzonych z funduszu PPWiOW "Szanujmy tradycje i nasze zwyczaje..." która odbedzie się na placu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowej 29 sierpnia 2010 roku, program imprezy: 14.00 - Otwarcie imprezy 14.00-14.20 - Pokazy jazdy konnej 14.30 - Uroczyste otwarcie Izby Regionalnej 14.45 - Pokazy jazdy konnej 15.00 - Występ parodysty Stana Tutaja 16.00 - Prezentacja grup młodzieżowych z naszego regionu 16.30 - Koncert zespułu disco polo "MILANO" 17.30 - Zabawa taneczna 21.30 - Pokaz sztucznych ogni 23.00 - Zakończenie imprezy ... więcej

 Umowa na Kunegundów podpisana

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego, który wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjno - Handlowe "BENERAT I SYN" s. c., Benerat Jacek i Benerat Maciej, ul. Żytnia 4, 26-600 Radom - za kwotę 1 477 564,59 zł, w dniu 1 lipca w Urzędzie Gminy w Ciepielowie podpisano umowę z wykonawcą najważniejszej w tym roku gminnej inwestycji w zakresie wodociągowania gminy. Zadanie pod nazwą "Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie ... więcej

 REALIZACJA INWESTYCJI 2010

W związku ze wzrostem wydatków na inwestycje z 5,6 mln do ponad 7 miliona złotych, a zwłaszcza podpisaniu umowy na dofinansowanie unijne budowy wodociągu i stacji uzdatniania wody w Kunegundowie rozszerzyliśmy zakres zaplanowanych na 2010 rok inwestycji. Wszelkie uchwały budżetowe Rady Gminy w tym zakresie publikowane są w ogólnodostępnym biuletynie informacji publicznej, www.bip.ciepielow.pl. W zakresie budowy wodociągów: 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Ciepielów ul. Podłącze - Rekówka - Świesielice - 1.118.336,78,-zł, przetarg publiczny wygrał Zakład Instalacyjny "Janczes" z Radomia ... więcej

 ZMODERNIZOWANE ULICE W CIEPIELOWIE

W tym roku kolejne pięć ulic w Ciepielowie doczekało się kompleksowych modernizacji. Na ten cel tylko w budżecie gminy przeznaczono łącznie ponad 350 tysięcy złotych. Za te środki wykonano modernizacje ulic: Papuzińskiego, Lekarską, Witosa, Malczewskiego. W przebudowie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg jest obecnie ulica Czachowskiego. Największą inwestycją była przebudowa już bardzo zniszczonej ulicy Papuzińskiego. Prace obejmowały między innymi ... więcej

 SZANSA NA LEPSZE JUTRO

Od dnia 1 czerwca 2010 realizowany jest w naszej gminie po raz kolejny projekt "Szansa na Lepsze Jutro" w ramach priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego - Kapitał Ludzki finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z terenu gminy Ciepielów ... więcej

 WODOCIĄG I DROGA W ŚWIESIELICACH

Budowa wodociągu w Świesielicach z uwagi na duże długości sieci wodociągowej została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap Ciepielów - Rekówka - Świesielice, po wcześniej wykonanych podkładach geodezyjnych, projekcie technicznym i uzyskaniu pozwolenia na budowę właśnie jest realizowany, drugi etap Świesielice - Kawęczyn jest w fazie zakończenia prac projektowych. Łączna długość wodociągu wyniesie ponad 40 kilometrów. Obecnie realizowane zadanie nowsi nazwę: "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Świesielice etap II zad. I" ... więcej

 NAJWIĘKSZE UNIJNE DOFINANSOWANIE

W środkach z Unii Europejskiej każdy wójt naszego powiatu, także i w naszej gminie pokładał nadzieje na szybką realizację najbardziej potrzebnych dla mieszkańców zadań z zakresu budowy wodociągów, dróg, oświetlenia,... To dzięki tym środkom mieliśmy szybko dogonić Europę, zniwelować nasze braki w infrastrukturze technicznej. Dodatkowo informacje przekazywane przez media o ogromnej ilości środków, ich ciągłym nie wykorzystaniu podsycały oczekiwania mieszkańców gmin wiejskich na realizację ... więcej

 FIZJOTERAPIA W PCINIE JUŻ CZYNNA

Pomysł uruchomienia placówki, która świadczyłaby usługi z zakresu rehabilitacji medycznej powstał jesienią 2009 r. Jedynym lokalem będącym w posiadaniu gminy, a jednocześnie nie wymagający dużego nakładu finansowego był odnowiony budynek po byłej szkole podstawowej w Pcinie, który należało tylko dostosować do potrzeb fizjoterapii. Po przeanalizowaniu pomysłu uruchomienia fizjoterapii, wójt gminy wygospodarował za zgodą Rady Gminy środki i utworzono ... więcej

 UCZYMY SIĘ RAZEM, BAWIMY SIĘ RAZEM

Miniona niedziela zapewne na długo pozostanie w pamięci mieszkańców gminy Ciepielów. W tym dniu odbyła się impreza plenerowa podsumowująca działania realizowane w ramach projektów prowadzonych z funduszy PPWOW "Uczymy się razem, bawimy się razem", której organizatorami byli Wójt Gminy w Ciepielowie oraz Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepielowie. Imprezę plenerową zorganizowano z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci ... więcej

 Złote Gody

Uroczyste obchody Złotych Godów w naszej gminie rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w w kościele p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie przez księdza proboszcza parafii Ciepielów w koncelebrze z księdzem proboszczem parafii Wielgie w intencji Jubilatów i ich rodzin. Złote Gody obchodziło 16 par małżeńskich z terenu gminy Ciepielów: Cebula Bronisława i Jan (Podolany), Chołuj Zuzanna i Stanisław (Ranachów B), Cywka Irena i Wacław (Kałków) ... więcej

 Z ostatnich sesji

W dniu 14 kwietnia br odbyło się XXXVI posiedzenie Rady Gminy, z następującym porządkiem obrad: - sprawozdanie wójta gminy Ciepielów, -interpelacje i wnioski radnych, -sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2009: - a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy w Ciepielowie sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2009, -b/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu w roku 2009 ... więcej

 DROGA NA BIELANY

Historia budowy drogi na Bielany liczy już kilka lat. Od dawna trwały prace nad ustaleniem prawa własności drogi, co uniemożliwiało w ogóle wykonanie drogi do Bielan ze środków zewnętrznych. Wreszcie sytuacja się wyjaśniła i możliwe było zaplanowanie środków na realizację długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. Budowa drogi obejmowała między innymi: - roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym ... więcej

 WYCIECZKA OŚWIĘCIM - KRAKÓW

Dawno obiecana przez wójta gminy wycieczka dla strażaków z Łazisk wreszcie doszła do skutku. W dniu 26 czerwca br. ponad czterdzieści osób, druhowie z Łaziska z żonami udali się na wycieczkę do muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu. Po dotarciu na miejsce w dwóch grupach z przewodnikami zwiedzali miejsce tragicznej śmierci ponad miliona ludzi. Strażacy w ciągu trzech godzin zwiedzili najważniejsze miejsca obozu, między innymi wystawy ... więcej

 POWSZECHNY SPIS ROLNY

Powszechny Spis Rolny 2010 będzie pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w tym samym terminie i w tym samym zakresie tematycznym, co w innych państwach członkowskich UE. Dane zebrane w spisie rolnym: - pozwolą na analizę zmian polskiego rolnictwa przed i po przystąpieniu do UE oraz na porównanie ich z danymi gospodarstw w innych państwach członkowskich ... więcej

 Bliżej i szybciej do Bąkowej

Jedną z największych tegorocznych drogowych inwestycji wykonaliśmy łącząc nową nawierzchnią asfaltową miejscowości Bąkowa i Czarnolas. Na ogłoszony przetarg publiczny zgłosiło się czterech wykonawców, z których komisja przetargowa zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych wybrała najtańszą ofertę: Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Doktora Perzyny 86, 26-700 Zwoleń - za kwotę 334 933,92 zł. Łączna długość drogi to 2100 mb ... więcej

 Odnowa i rozwój wsi 2010 - zagospodarowanie centrum Wielgiego i Ciepielowa

Odnowa wsi to działanie w ramach unijnego programu, z którego nasza gmina do tej pory uzyskała największe dofinansowanie spośród gmin powiatu lipskiego i zwoleńskiego. Udało nam się pozyskać unijne dofinansowanie na trzy inwestycje, łącznie wydatkując na ten cel ponad 1,15 mln zł. Obecnie, realizujemy czwarte zadanie, na które już pozyskaliśmy unijne wsparcie. "Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu" ... więcej

 Dzień Seniora

W niedzielę odbył się gminny dzień seniora. Uroczystość, zrealizowana została przez Gminną Bibliotekę Publiczną ze środków Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Coroczne święto seniorów rozpoczęło się od Mszy Św. odprawionej w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie w intencji wszystkich emerytów, rencistów osób chorych. Po mszy obchody rozpoczęto w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum ... więcej

 WALKA Z POWODZIĄ

Powódź, która nawiedziła nasz kraj w tym roku, wyrządziła olbrzymie szkody. Na nasze szczęście, teren gminy Ciepielów jest tak ukształtowany, że oprócz niewielkich podtopień, powódź nam nie grozi. Pomagamy więc solidarnie mieszkańcom sąsiednich gmin zwłaszcza gminie Chotcza i Solec nad Wisłą, które położone są bezpośrednio nad Wisłą. Dla najbardziej poszkodowanej powodzią gminy Wilków w województwie lubelskim wspólnie ... więcej

 POMOC DLA POWODZIAN Z WILKOWA

25 maja 2010 roku wójt gminy wspólnie z Gminnym ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz podległymi placówkami oświatowymi zwrócił się do wszystkich mieszkańców gminy Ciepielów z apelem o pomoc dla osób poszkodowanych podczas powodzi z gminy Wilków w województwie lubelskim. Skala ludzkiej tragedii, olbrzymia liczba poszkodowanych, po tym jak Wisła przerwała wały przeciwpowodziowe, ponad 90% gminy Wilków znalazło się pod wodą ... więcej

 Oświetlenie halogenowe w Ciepielowie

Dla polepszenia stanu bezpieczeństwa, a także podniesienia atrakcyjności wyglądu centrum Ciepielowa, zainstalowaliśmy nowe podświetlenia halogenowe budynku gimnazjum i Urzędu Gminy. Nowe podświetlenia uzupełniają wcześniej zainstalowane oświetlenie parkowe oraz podświetlenie kościoła parafialnego ... więcej

 Ciepielów na styku dwóch kultur

Magda Mejzner z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku została laureatką wyróżnienia IX edycji konkursu "Historia i kultura Żydów polskich". Praca konkursowa "Ciepielów na styku dwóch kultur" - zawiera historię osadnictwa Ciepielowa, rozwój demograficzny miasteczka, notki o Żydach z Ciepielowa (Ezechiel Taub), ważniejsze obiekty kultu, historie z czasów okupacji i informacje bieżące (budowa pomnika, film) ... więcej

 Dzień Ziemi w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie

Dnia 27 kwietnia 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbyły się obchody "Dnia Ziemi". Rodzice, nauczyciele i uczniowie wspólnie przygotowali ekologiczną imprezę, która na długo zapadnie wszystkim w pamięci. Uczniowie klas młodszych pod kierunkiem pani Marty Opalskiej i Iwony Fijałkowskiej wystawili przedstawienie ekologiczne "Woda Źródłem Życia". Dzieci z wielkim zaangażowaniem i pasją przedstawiły problemy związane z zanieczyszczeniem ... więcej

 Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego

Od 2005 roku w naszej gminie prowadzone są inwestycje mające na celu unowocześnianie oświetlenia ulicznego. Systematycznie co roku montowane są nowe lampy, przez 5 lat udało nam się zamontować łącznie 1236 energooszczędnych lamp. Również w tym roku w budżecie gminy na ten cel zarezerwowane jest 70 000 zł. Prace ruszyły na początku kwietnia, nowe linie i energooszczędne 70W lampy sodowe już zostały zamontowane w miejscowościach ... więcej

 Zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim

Przedszkole Samorządowe w Ciepielowie oraz Biblioteka Publiczna w Ciepielowie organizują gminny konkurs recytatorski pod hasłem "Mały człowiek dużo potrafi". Impreza skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Serdecznie zapraszamy do udziału zarówno wychowanków placówek oświatowych jak i dzieci nie objęte wychowaniem przedszkolnym. Konkurs odbędzie się 10 maja 2010. Dla wszystkich uczestników przewidziane są miłe niespodzianki ... więcej

 Sukces w konkursie recytatorskim

W dniu 16 marca 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie odbyły się szkolne eliminacje do XXVII Małego Konkursu Recytatorskiego. Celem konkursu jest rozbudzanie wrażliwości dzieci na kulturę słowa i zapoznanie z twórczością poetów polskich. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 32 uczniów w II kategoriach wiekowych: kl. I - IV i kl. V - VI. Komisja w składzie: Iwona Fijałkowska, Marta Opalska, Agnieszka Kowalska i Ewa Sulima wyłoniła 3 przedstawicieli naszej szkoły do etapu powiatowego ... więcej

 Warsztaty wielkanocne

Dzieci z klas I Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie zaprosiły swoje babcie i dziadziusiów na wiosenne spotkanie. "Warsztaty wielkanocne" przygotowały wychowawczynie klas pierwszych p. Marionata Mordak i p. Małgorzata Synderowska. Każdy uczestnik warsztatów mógł wykonać tradycyjną palmę, pisankę lub stroik wielkanocny. W ruch poszły gałązki bukszpanu, wierzbowe kotki, kolorowe bibuły ... więcej

 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY I RAKA PIERSI

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przy Centrum Onkologii w Warszawie przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Delegatura Radom podaje adresy placówek, realizujących program profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Na bezpłatne badania zapraszamy Panie w wieku: - 25-59 lat badanie cytologiczne - 50-69 lat, badanie mammograficzne dla Pań które w ciągu 2 lat nie wykonywały mammografii ... więcej

 Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich

Na terenie Gminy w Ciepielów w tym roku kontynuowany jest Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich. Do dyspozycji Gminy na ten rok jest 150 000 złotych. W tym roku część konkursów już została rozstrzygnięta. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie przystąpiła do realizacji projektu w ramach PPWOW ... więcej

 Najlepsi w powiecie

W dniu 18 marca 2010 odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej w Lipsku. Były to eliminacje powiatowe, wzięło w nim udział trzech uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie, przygotowywanych przez pana Piotra Nowakowskiego. Uczestników przywitał st. bryg Janusz Szylar. Później przystąpiono do sprawdzenia wiedzy z zakresu tematyki pożarniczej ... więcej

 Sportowe sukcesy Gimnazjalistów

Wraz z nadchodzącą wiosną rozpoczęły się międzyszkolne rozgrywki w różnych dyscyplinach sportowych. Sezon sportowych zmagań dopiero się rozpoczyna, a młodzież gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie już może pochwalić się pierwszymi sukcesami. W pierwszej połowie marca 2010r. w Lipsku oraz Siennie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Lipskiego w Piłkę Siatkową Dziewcząt i Chłopców. W spotkaniach wzięły udział cztery drużyny z Ciepielowa, Lipska, Pawłowic oraz Sienna ... więcej

 Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w PSP w Bąkowej

Tradycyjnie od kilku lat w PSP w Bąkowej organizowane są eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: "Młodzież zapobiega pożarom".Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii pożarnictwa ... więcej

 Biała Szkoła w Tyliczu

Nauka jazdy na nartach, wypoczynek na świeżym powietrzu oraz mnóstwo śmiechu i wspaniałej zabawy, tak ostatnie dni stycznia spędziło 26 uczniów klas IV - VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie. Zimowy wypoczynek w Tyliczu zorganizowano w ramach białej szkoły. Wyjazd poprzedzony był kilkumiesięcznymi przygotowaniami prowadzonymi przez Agnieszkę Kowalską ... więcej

 Ulijanki

Dzieci z zespołu ludowego "Ulijanki" działającego przy PSP w Wielgiem w ramach projektu Programu Wspierania Obszarów Wiejskich mogły mogły wyjechać we wrześniu 2009 roku na wycieczkę do Szydłowca i zwiedzić Muzeum Instrumentów Dawnych. Tam dowiedziały się, że większość instrumentów ludowych można wykonać samodzielnie. Podsumowaniem dotychczasowej działalności zespołu i bardzo dużym osiągnięciem jest płyta nagrana przez Aleksandrę Standowicz, Milenę Niedzielę, Joannę Rogozińską i Katarzynę Pakas ... więcej

 XVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

W dniach 12 - 14 marca w Kielcach odbyły się XVI Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH - jedna z największych w Europie, a z pewnością największa w Polsce, impreza wystawiennicza poświęcona technice rolniczej. Na tak ważnej imprezie branży rolniczej nie mogło zabraknąć przedstawicieli z gminy Ciepielów. W sobotę 13 marca grupa 30-tu rolników z terenu naszej gminy odwiedziła kieleckie targi, na których jak co roku, można było obejrzeć nowoczesny sprzęt ... więcej

 Video wznawia rozgrywki

W dniu 8 stycznia wójt gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok: "Piłka nożna - organizacja zajęć, treningów i rozgrywek sportowych międzyklubowych młodzieży i dorosłych z terenu gminy Ciepielów". Co roku z budżetu gminy przeznaczane są coraz większe środki na funkcjonowanie klubu sportowego, w roku 2010 jest to kwota 52 000 zł, z czego 42 000 zł zostanie przekazane na realizację zadania publicznego, natomiast 10 000 zł zarezerwowano na utrzymanie obiektów sportowych ... więcej

 Siatkarze z PSP w Bąkowej najlepsi w powiecie

Tradycją PSP z Bąkowej stały się dobre występy uczniów na zawodach międzyszkolnych w trudnych technicznie dyscyplinach sportowych takich jak: piłka siatkowa czy tenis stołowy. Od wielu lat te dyscypliny cieszą się wielką popularnością wśród dzieci, możemy więc pochwalić się corocznymi osiągnięciami na szczeblu gminnym, powiatowym czy regionalnym ... więcej

 Prezydent: Dziękuję Wam za odwagę

Prezydent Lech Kaczyński wraz z Małżonką spotkali się w poniedziałek z dziećmi - małymi bohaterami, które w niebezpiecznych sytuacjach wykazały się odwagą i uratowały życie m.in. swoim bliskim. 12 młodych osób, w tym mieszkaniec naszej gminy Przemysław Stępień, odebrało z rąk prezydenta pamiątkowe dyplomy, aparaty cyfrowe z futerałami, książki "Pan Tadeusz" z wpisem od prezydenta. Dla ich rodzin przekazano także paczki ze słodyczami, puzzle z Pałacem Prezydenckim oraz albumy "Zaczęło się w Polsce". Dzieci otrzymały również maskotki od straży pożarnej ... więcej

 Korzystajmy z unijnego wsparcia

Wójt Gminy w Ciepielowie informuje: Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Dziedzictwo i Rozwój" w Zwoleniu, wniosków w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: -"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"; -"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"; -"Odnowa i rozwój wsi"; Oraz na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. "Małe Projekty" ... więcej

 Przedsiębiorcy uczą się pozyskiwać środki unijne

W Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania środków unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Ciepielów. Organizatorami szkolenia byli: wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, lipskie stowarzyszenie małej i średniej przedsiębiorczości, doradca podatkowy Tomasz Krawczyk, firma AGROPLUS Centrum Obsługi Funduszy Europejskich ... więcej

 Akcja zima - odśnieżanie gminnych dróg

Zima to pora roku, która przy częstych opadach śniegu powoduje duże utrudnienia w komunikacji gminnej. Przez ostatnie kilka lat okres zimowy nie nastręczał trudności w tym zakresie, a każdy z nas wyglądał opadów śniegu, bo przecież w takim klimacie żyjemy. Ostatnie dni to powrót prawdziwej zimy. Częste obfite opady śniegu, mrozy spowodowały dość duże nawarstwienie się pokrywy śniegowej. Od początku zimy, właściwie bez większych przerw do akcji odśnieżania skierowaliśmy wszystkie samochody strażackie wyposażone w pługi do odśnieżania. Wcześniej podjęte decyzje o zakupie pługów i zabezpieczeniu się w zakresie zimowego odśnieżania, wreszcie przynosi rezultaty ... więcej

 Ponad pół miliona unijnej dotacji dla szkół

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, poinformowała iż Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków, w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasza Gmina kolejny już raz uzyskała jedno z największych dofinansowań wśród gmin naszego regionu. W ramach powyższego programu nasz wniosek uplasował się na 42 miejscu na 74 przyznane dofinansowania, spośród 355 złożonych wniosków z całego Mazowsza. Kwota unijnej dotacji to 508 104,00zł. ... więcej

 Nowe przystanki na terenie gminy

Z myślą o osobach korzystających z komunikacji autobusowej gmina zakupiła 14 nowych wiat przystankowych typu Atena. Przed montażem rozebrano stare, zdezelowane przystanki i według specyfikacji producenta w 8 miejscach wyremontowano betonowe podstawy, natomiast w 6 miejscach gdzie wcześniej nie było przystanków podbudowę wraz ze zbrojeniem wykonano od podstaw. Po konsultacjach o najepszej lokalizacji z radnymi gminy Ciepielów, przystanki zamontowano w miejscowościach: Ranachów (1szt.), Gardzienice Kolonia (2szt.) ... więcej

 Internet dla wszystkich mieszkańców

Według już skonsultowanego z naszą gminą ( w zakresie potrzeb dostępu mieszkańców do internetu), projektu finansowanego ze środków unijnych pn "Internet dla Mazowsza", do 2013 roku całe Mazowsze, w tym oczywiście nasza gmina zostanie objęta szerokopasmowym Internetem. Projekt sieci szerokopasmowej Mazowsza obejmie rozbudowę istniejącej sieci światłowodowej operatorów telekomunikacyjnych działających na terenie gminy Ciepielów zapewniając dostęp do miejsc wykluczenia cyfrowego ... więcej

 Bohaterowie mieszkali w naszej gminie

7 grudnia w Publicznym Gimnazjum w Ciepielowie w odbyło się spotkanie z młodzieżą gimnazjalną naszej gminy z okazji rocznicy mordu jakiego 67 lat temu Niemcy dokonali na Polakach za ukrywanie Żydów. Spotkanie było kontynuacją współpracy naszej gminy z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Przed premierą filmu "Historia Kowalskich", wójt gminy spotkał się właśnie w Kancelarii Prezydenta RP z panią minister Ewą Junczyk - Ziomecką w sprawie nadania odznaczeń pośmiertnych dla rodzin Kowalskich, Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów, które zginęły w roku 1942 ... więcej

 Droga Wielgie - Bąkowa oficjalnie otwarta

Uroczystego otwarcia zmodernizowanej drogi na odcinku Wielgie - Bąkowa dokonali: wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, starosta lipski Roman Ochyński oraz wicestarosta Paweł Jędraszek. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła 2 080 287,32 zł z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 1 768 244,22 zł. ... więcej

 Nowy samochód strażacki dla OSP Ciepielów

Zakup sfinansowany został ze środków budżetowych gminy - 74 703,00 zł i dotacji przyznanej przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - 66 287,00 zł, cena samochodu wyniosła 140 990,00 zł. Nowy pojazd to Ford Transit, lekki wóz ratowniczo-gaśniczy. Napęd samochodu stanowi nowoczesny silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy 100 KM, o bezpieczeństwo załogi dbają systemy bezpieczeństwa ABS, ESP i poduszki powietrzne ... więcej

 Narodowe Święto Niepodległości

W najbliższą środę Polacy obchodzą jedno z najważniejszych świąt narodowych. Dzień 11 listopada 1918 r. był przełomowym w dziejach Europy, ale przede wszystkim Polski. Po 123 latach niewoli narodowej kraj odzyskał wolność. Z tej okazji jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej ustanowiono ten dzień Świętem Niepodległości. Zlikwidowane w czasach PRL, powróciło do naszego kalendarza w 1989 r. ... więcej

 Nastoletni strażak bohater

9 listopada br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nagrodził tytułem Strażaka Miesiąca Przemysława Stępnia. W imieniu marszałka nagrody wręczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz. Czternastoletni Przemysław Stępień jest członkiem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Ciepielów. 15 sierpnia br. w Ranachowie w sąsiedniej gminie Kazanów dał dowód odwagi i ofiarności ratując życie jednemu z dwóch topiących się podczas kąpieli w wyrobisku żwiru chłopców ... więcej

 Przyjaciel Przedszkola

Przedszkolaki z Ciepielowa pod opieką Pań nauczycielek odwiedziły wójta gminy Artura Szewczyka dziękując za nowy plac zabaw przy budynku przedszkola na ulicy Batalionów Chłopskich. Swoją wizytę dzieci rozpoczęły od wyrecytowania wierszyka: "Panie Wójcie Nasz Kochany Piękny plac od Pana mamy Bardzo chętnie tam chodzimy Razem pięknie się bawimy Za to ładnie dziękujemy Zdrowia, szczęścia winszujemy" ... więcej

 Kolejny sukces unijny

Dnia 28 października 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasz wniosek pn. "Dajmy szanse naszym dzieciom - polski przedszkolak przyszłością Europy" przechodząc pomyślnie kolejne procedury oceny zajął wysokie 9 miejsce ze 164 złożonych wniosków, najwyższe spośród gmin regionu radomskiego ... więcej

 Byliśmy na premierze "Historii Kowalskich"

Długo oczekiwana wśród mieszkańców gminy premiera filmu "Historii Kowalskich" - filmu o Polakach ratujących Żydów, odbyła się w w dniu 20 października, w kinie Silverscreen w Warszawie. W uroczystej premierze filmu w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego i Macieja Pawlickiego, udział wzięła pani prezydentowa Maria Kaczyńska oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP Władysław Stasiak. W premierze wzięli udział także mieszkańcy gminy, w tym rodziny pomordowanych w 1942 roku Kowalskich, Obuchiewiczów, Skoczylasów, Kosiorów, władze gminy, dyrektorzy placówek oświatowych. ... więcej

 Sukces unijny w Wielgiem

Dnia 2 listopada 2009 r. w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego nastąpi uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania "Zagospodarowanie i modernizacja centrum Wielgiego wraz z wykonaniem małej architektury krajobrazu" w ramach "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Na to zadanie gmina Ciepielów pozyskała 441 054,00 zł, planowany koszt całej inwestycji to 717 449,11 zł. ... więcej

 Premiera filmu "Historia Kowalskich"

Dnia 20 października, o godz. 19:00 w kinie Silverscreen przy ul. Puławskiej 17 w Warszawie odbędzie się uroczysta premiera filmu "Historia Kowalskich" w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego i Macieja Pawlickiego. Film przywołuje wydarzenia z jesieni 1942 roku, kiedy to Adam i Bronisława Kowalscy z Ciepielowa ukryli swych sąsiadów Żydów m.in. Elkę Cukier i Bereka Pinechesa. O świcie 6 grudnia 1942 roku oddział niemieckiej żandarmerii otoczył dom Kowalskich, a także domy Obuchiewiczów, Kosiorów i Skoczylasów. Niemcy dokonali zbiorowego mordu 34 osób, wśród których byli Adam i Bronisława Kowalscy i pięcioro ich dzieci ... więcej

 25 - LECIE ZESPOŁU LUDOWEGO "PO CO CI TO?"

W sobotę w Domu Ludowym w Wielgiem odbył się Jubileusz 25-lecia istnienia i działania Zespołu Ludowego o wdzięcznej nazwie "Po Co Ci To?" Skąd ta nawa? Zdaniem założycielki tego Zespołu Pani Marii Skupień nazwa jest reakcją rodziców, teściów, a niekiedy mężów na wyjście kobiet na spotkania zespołu mówiąc "po co Ci to?". Mimo tych "wywodów" kobiety zawsze były na umówioną godzinę, a z czasem dołączali również i mężowie. Chęci zwyciężyły, a później nikt nawet nie pomyślał, aby wieś istniała bez zespołu ... więcej

 Nowe place zabaw już gotowe

W tym roku, wybudowaliśmy cztery kolejne place zabaw dla dzieci. Po Wielgiem i Bąkowej, teraz czas przyszedł na wybudowanie placu zabaw przy budynku zerówki i przedszkola w Ciepielowie oraz przy świetlicy wiejskiej w Antoniowie ... więcej

 Oficjalne otwarcie Schetynówki

W dniu 7 października, odbyła się uroczystość oddania do użytkowania długo oczekiwaną przez mieszkańców Bąkowej, Kochanowa i Sajdów ... więcej

 Przedszkolna Rada Gminy

Przedszkolaki z Ciepielowa pod opieką nauczycielek pani Beaty Mordak i Katarzyny Gołdy, odwiedziły urząd gminy w Ciepielowie. Swoją wizytę rozpoczęły od gabinetu wójta gminy. Na przywitanie pan wójt otrzymał kwiat słonecznika własnoręcznie wykonany z bibuły przez dzieci na zajęciach plastycznych ... więcej

 Nowe komputery w gabinetach logopedycznych

Gabinety logopedyczne w Bąkowej i w Ciepielowie zostały wyposażone w nowoczesne jednostki komputerowe z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi. To już kolejna gminna inwestycja dla zwiększenia efektywności prowadzonej od kilku lat terapii logopedycznej na terenie gminy Ciepielów ... więcej

 Zaproszenie na XXVIII sesję Rady Gminy Ciepielów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
- zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Ciepielów w dniu 29 września 2009 roku /wtorek/ o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ciepielowie, z proponowanym porządkiem obrad:
1.Otwarcie. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4.Interpelacje i wnioski radnych. ... więcej

 Seniorzy na wycieczce w Krakowie

W ramach działalności "Klubu Integracji Międzypokoleniowej" działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Ciepielowie seniorzy gminy Ciepielów - razem 46 osób uczestniczyło w wycieczce na trasie Ciepielów - Ojców - Kraków ... więcej

 Spotkanie ministra sprawiedliwości Andrzeja Czumy z samorządowcami powiatu lipskiego

W dniu 16 września 2009 roku po wizycie w Sądzie Lipskim, w sali konferencyjnej urzędu Miasta i Gminy Lipsko odbyło się spotkanie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Andrzeja Czumy z samorządowcami powiatu lipskiego ... więcej

 OBCHODY 70 ROCZNICY MORDU JEŃCÓW WOJENNYCH W DĄBROWIE - GALERIA

Dnia 13 Września 2009 roku w Dąbrowie odbyła się uroczystość uczczenia pamięci poległych żołnierzy Wojska Polskiego ... więcej

 Zaproszenie na uroczystość pamięci poległych na Dąbrowie

WÓJT GMINY CIEPIELÓW ORAZ KOMITET ORGANIZACYJNY OBCHODÓW 70 ROCZNICY MORDU JEŃCÓW WOJENNYCH W DĄBROWIE Zaprasza na uroczystość uczczenia pamięci poległych,która odbędzie się w dniu 13 września 2009 roku przy pomniku bestialsko wymordowanych żołnierzy Wojska Polskiego w Dąbrowie k/Ciepielowa ... więcej

 Kompleksowa informatyzacja administracji

Dnia 26 sierpnia br. wójt gminy podpisał umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji dwóch unijnych projektów związanych z rozwojem elektronicznej administracji na Mazowszu oraz tworzeniem baz wiedzy o regionie ... więcej

 Konkursy na stanowiska dyrektorskie rozstrzygnięte

W dniu 25 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyły się dwa konkursy na stanowiska dyrektorskie placówek oświatowych ... więcej

 Wystawa Ikon Ks. Stanisława Drąga

W dniu 24 sierpnia 2009 roku odbyło się otwarcie wystawy ikon księdza Stanisława Drąga w rodzinnym Ciepielowie. Wystawa potrwa do 3 września 2009 roku ... więcej

 Zaproszenie na Wystawę Ikon

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie zaprasza na otwarcie Wystawy Ikon ks. Stanisława Drąga ... więcej

 Zaproszenie na misje święte

W dniach od 8 do 14 września 2009 roku w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie odbędą się Misje Święte oraz uroczystość 50 - lecia konsekracji Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ciepielowie ... więcej

 Strażacy w Antoniowie nagrodzeni

Za udział w gminnych zawodach sportowo - pożarniczych, które zostały przeprowadzone w dniu 14 czerwca 2009 roku nagrodę z rąk ... więcej

 Unijna droga w Gardzienicach

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniło się dofinansowanie budowy drogi gminnej Gardzienice Kolonia - Ciepielów. Z dotychczasowych 497 tysięcy dofinansowania ... więcej

 Przedszkole z kolorowej bajki

We wszystkich placówkach oświatowych wykonywane są ostatnie prace z zakresu malarsko - remontowych. W pierwszych dniach września po rozstrzygnięciu przetargu ... więcej

 Boisko i plac zabaw w Świesielicach

Do końca września planowane jest zakończenie prac związanych z budową mini sołeckich boisk sportowych i rekreacyjnych w Świesielicach ... więcej

 Droga Bąkowa - Wielgie

Trwają prace na drodze powiatowej Bąkowa - Wielgie. Przebudowa-modernizacja drogi powiatowej nr 1906W Czerwona-Ciepielów odbywa się na odcinku ... więcej

 Budowa wodociągu już na Dreźnie

Po wykonaniu głównej sieci wodociągu "Wólka Dąbrowska - Anusin - Drezno", w miejscowościach Wólka Dąbrowska i Anusin, prace rozpoczęto w miejscowości Drezno ... więcej

 Prace w Antoniowie

Gorący okres inwestycyjny w Antoniowie. Ta najdalej oddalona od centrum gminy miejscowość, przeżywa w ostatnich dniach swego rodzaju "natłok" gminnych inwestycji ... więcej

 Na "Schetynówce" już asfalt

Na "Schetynówce" Bąkowa - Kochanów realizowanej w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg już położono nawierzchnię asfaltową ... więcej

 Nowe ulice w Ciepielowie

Kończą się prace modernizacyjne na ulicy Konopnickiej i Polnej w Ciepielowie. Obydwa zadania realizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia ... więcej

 Będzie droga przez Rekówkę

Udało się! Pozyskaliśmy dotację na budowę drogi przez miejscowość Rekówkę. Nasz wniosek złożony w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza ... więcej

 Nowe komputery w kawiarence internetowej w Wielgiem

W wyniku zmian w budżecie gminy, na wniosek wójta, gminna biblioteka publiczna w Ciepielowie otrzymała dotację w wysokości 24 tys. na zakup nowych komputerów ... więcej

 Nowa droga przez Antoniów

W dniu 6 i 7 sierpnia br. przeprowadzona została modernizacja drogi przez miejscowość Antoniów. Realizacja drogi była możliwa dzięki współpracy samorządu gminy Ciepielów ... więcej

 Pielgrzymi w Ciepielowie

29 Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę "Ja jestem życiem" zawitała w dniu 6 sierpnia br. do naszej gminy ... więcej

 Szansa na lepsze jutro!

W dniu 5 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Ciepielowie zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ... więcej

 Kolejne place zabaw dla dzieci

Piąty i szósty plac zabaw powstaje na terenie naszej gminy. W sprawie realizacji placów ... więcej

 Oświetlenie miejsca pamięci pod Dąbrową

Wykonano już modernizację oświetlenia przy pomniku bestialsko pomordowanych żołnierzy wojska polskiego w Dąbrowie ... więcej

 Budowa ulicy Polnej i Konopnickiej

Rozpoczęła się modernizacja ulicy Konopnickiej i Polnej w Ciepielowie. Na ulicę Konopnicką - przetarg za kwotę ... więcej

 Wodociągi w trakcie realizacji

Wszystkie zadania inwestycyjne w zakresie wodociągów są na etapie realizacji. Między innymi ... więcej

 Ruszyła budowa "Schetynówki"

Długo oczekiwana przez mieszkańców Bakowej, Kochanowa i Sajdów budowa drogi gminnej Bąkowa - Kochanów realizowanej w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg ... więcej

 Nowy samochód dla OSP Ciepielów

W ostatnich dniach wójt gminy Artur Szewczyk wraz z zastępującą skarbnika gminy inspektor Joanną Żuchowską podpisał umowę na ... więcej

 Zaproszenie na festyn rodzinny

Wójt Gminy w Ciepielowie oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowej zapraszają na festyn rodzinny "Pożegnanie lata" który odbędzie się na placu PSP w Bąkowej 30 sierpnia 2009 roku ... więcej