Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

31-03-2010RPORiI 7040/1/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Dostawa Kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma P.U.H. "MIREX" Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko oferując cenę brutto 139 450,88 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 88/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - P.P.U.H. "PASIEKO" Leszek Czerwonka, Dąbrowa 27, 27-310 Ciepielów - 175 704,40 zł

Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe "ED-RAF" Rafał Kiełbiowski, Gołębiów 109, 27-300 Lipsko - 178 578,72 zł

Oferta nr 3 - P.U.H. "MIREX" Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko - 139 450,88 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Dostawa Kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów"

                                                                powrót

'); ?>