Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie”

31-01-2012


RPORiI 271/2/2012


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami przy ul. Sandomierskiej w Ciepielowie” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego „SANITEX” Wiesław Urynowicz, Łuczynów 63A, 26-900 Kozienice oferując cenę brutto 63 541,01 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści jeden złotych 01/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. - 114 923,43 zł brutto,
Oferta Nr 2 – Zakład Instalacyjny „Janczes” Jan Podymniak, Czesław Janicki, Sp.j. ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom – 74 933,95zł brutto,
Oferta Nr 3 – P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów – 68 155,00 zł brutto,
Oferta Nr 4 – Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA”, ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom – 100 617,99 zł brutto,
Oferta Nr 5 – Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów – 69 979,62 zł brutto,
Oferta Nr 6 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego „SANITEX” Wiesław Urynowicz, Łuczynów 63A, 26-900 Kozienice – 63 541,01 zł brutto,
Oferta Nr 7 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica – 107 480,59 zł brutto,
Oferta Nr 8 - „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom – 106 634,79 zł brutto,
Oferta Nr 9 – Zakład Usługowo-Handlowy Leszek Kuraszyk, ul. Kordiana 2/8, 21-580 Międzyrzec Podlaski – 226 293,94 zł brutto,
Oferta Nr 10 – Usługowy Zakład Hydrauliczny Marian Wieczorek, ul. Warszawska 215, 26-600 Radom – 87 862,29 zł brutto.

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Załączone pliki w formacie PDF
                                                              powrót

'); ?>