Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 21 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  41 dni, imieniny: Albert, Janusz, Konrad, Konrada, Maria, Wiesław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kawęczyn i Świesielice”

31-01-2012


RPORiI 271/1/2012


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Kawęczyn i Świesielice” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, 21-100 Lubartów oferując cenę brutto 765 306,00 (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześć złotych).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch, ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Św. - 995 410,39 zł brutto,
Oferta Nr 2 – GAP-KOP Usługi Koparko-Ładowarką Grzegorz Pawlik, ul. Okulickiego 2, 39-450 Baranów Sandomierski – 1 307 981,86 zł brutto,
Oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Hydroservice S.Szulawa & S.Kamiński, ul. Wiejska 46, 20-134 Lublin – 888 295,69 zł brutto,
Oferta Nr 4 – WOD – BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik – 1 039 450,00 zł brutto,
Oferta Nr 5 – Zakład Instalacyjny „Janczes” Jan Podymniak, Czesław Janicki, Sp.j. ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom – 905 690,56 zł brutto,
Oferta Nr 6 - „WODROL” Sp. z o.o. ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin – 984 318,57 zł brutto,
Oferta Nr 7 - „ADMA” Zakład Remontowo-Budowlany Marian Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów – 1 823 785,18 zł brutto,
Oferta Nr 8 – P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów – 905 292,96 zł brutto,
Oferta Nr 9 – Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom – 1 467 265,27 zł brutto,
Oferta Nr 10 – Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Sp.j. ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów – 924 684,92 zł brutto,
Oferta Nr 11 – P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów – 765 306,00 zł brutto,
Oferta Nr 12 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Instalacyjnego „SANITEX” Wiesław Urynowicz, Łuczynów 63A, 26-900 Kozienice – 848 344,04 zł brutto,
Oferta Nr 13 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WIMAR” Waldemar Markowski, Stary Kobylnik 19, 26-806 Stara Błotnica – 934 093,11 zł brutto,
Oferta Nr 14 - „PROMAR” Zakład Usługowy Krzysztof Prokopczyk, ul. Skaryszewska 6, 26-600 Radom – 1 014 684,07 zł brutto,
Oferta Nr 15 – Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT Andrzej Kowalik, ul. Żeromskiego 55, 28-200 Staszów – 1 164 471,55 zł brutto,
Oferta Nr 16 – Usługowy Zakład Hydrauliczny Marian Wieczorek, ul. Warszawska 215, 26-600 Radom – 944 495,73 zł brutto.

Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót

'); ?>