Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

„Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie”

30-12-2015


Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie prowadzenia monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

złożono ofert - 4
liczba odrzuconych ofert - 1
Kryteria oceny ofert:
- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 firmy:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce

Cena najkorzystniejszej oferty: 2400,00 zł netto
2952,00 zł brutto

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:
1. JARS Sp. z o.o Łajski, ul. Kościelna 2a 05 – 119 Legionowo - 2533,80 zł - oferta odrzucona -dot. roku 2015
2. SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01 – 233 Warszawa - 3198,00 zł
3. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce - 2952,00 zł
4. J.S. HAMILTON POLAND Spółka Akcyjna ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia - 5953,20 zł

Ciepielów, dnia 30.12.2015 r.
                                                                powrót