Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

Ogłoszenie o przetargu


30-10-2013


WÓJT GMINY CIEPIELÓW
ogłasza
I publiczny przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej położonej w Ciepielowie ,oznaczonej nr geodezyjnym 940 o pow. 0,11 ha, objętej KW RA1L/00012073/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kozienicach, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Lipsku.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi mienie komunalne Gminy Ciepielów, jest wolna od obciążeń i nie posiada zobowiązań.
Cena wywoławcza - 11 715,00 zł + VAT 23%
Wadium - 1000,00 zł
W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 29 listopada 2013 roku do godz. 15.00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 roku o godz. 10.00 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.

                                                              powrót