Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

13-03-2012Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 10 kwietnia 2012 roku o cenę usługi na opracowanie projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciepielów do planowanej budowy Farmy Wiatrowej – „Ciepielów”

złożono ofert - 4
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia jako najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

Q7 GRUPA PROJEKTOWA s.c.
Wojciech Kotla, Grzegorz Szewczyk
51 – 144 Wrocław, ul. F. Karpińskiego 23

Cena najkorzystniejszej oferty: 47 847,00 zł brutto,

Cena najdroższej oferty: 67 527,00 zł brutto,


Ciepielów, dnia 30.04.2012 r.                                                                powrót

'); ?>