Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

Publiczny przetarg ustny nieograniczony

30-04-2010WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Ciepielowie , oznaczonej nr geodezyjnym 940 o pow. 0,11 ha, objętej KW 12 073 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza - 11 715,00 zł
Wadium - 1000,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU. Cena nieruchomości nabytej na własność, osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne , które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 2 czerwca 2010 roku do godz. 15.00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003.
Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2010 roku o godz. 10.30 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i postępowaniem wieczysto - księgowym ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.

Ciepielów, dnia 30.04.2010 r.


                                                                powrót

'); ?>