Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

„Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie”

29-12-2014Wójt Gminy Ciepielów 27 – 310 Ciepielów ul. Czachowskiego 1 ogłasza, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie prowadzenia monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

złożono ofert - 4
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:
- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 firmy:

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
ul. Hauke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce

Cena najkorzystniejszej oferty: 2700,00 zł netto
3321,00 zł brutto

Zamawiający informuje, że złożono również oferty następujących wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. ul. Hauke Bosaka 3A, 25 – 214 Kielce - 3 321,00 zł
2. SGS EKO – PROJEKT Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A ,43 – 200 Pszczyna - 3 726,90 zł
3. JARS Sp. z o.o Łajski, ul. Kościelna 2a 05 – 119 Legionowo - 4637,10 zł
4. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 8 - 4305,00 złZałącznik:
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Prowadzenie monitoringu terenu składowiska odpadów komunalnych w Ciepielowie


Załączone pliki w formacie PDF                                                              powrót