Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

29-12-2011
Wójt Gminy Ciepielów
27 – 310 Ciepielów
ul. Czachowskiego 1

ogłasza, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę oleju opałowego w ilości 20 000 l Zespołu Placówek Oświatowych w Ciepielowie Kotłowni Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie w roku 2012 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
wpłynęło :

liczba złożonych ofert - 3
liczba odrzuconych ofert - 0

Kryteria oceny ofert:

- cena 100 %

W wyniku porównania ofert do wykonania przedmiotu zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy:

Przedsiębiorstwo Wytwórczo – Handlowe
„ELEKTRO – BENZ“
26 – 500 Szydłowiec – Zdziechów 1.

Oferta uzyskała następującą ilość punktów - 300 pkt.

Cena najkorzystniejszej oferty: 62 800,00 zł netto
77 244,00 zł brutto

Ciepielów, dnia 29.12.2011 r.
                                                                powrót

'); ?>