Urzad Gminy w Ciepielowie

Sobota, 18 Stycznia 2020 roku,  do końca roku zostało  349 dni, imieniny: Bogumił, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Małgorzata, Piotr, Pryska

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

29-10-2010RPORiI 3021/2/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, ze w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „„Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w roku budżetowym 2010 na zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów”” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż jedyną ofertę złożyła firma Bank Spółdzielczy w Iłży, ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, oferując:

- marża bankowa podana w punktach procentowych będąca obok WIBOR-u 3M elementem składowym oprocentowania kredytu – 2,66 % (dodatnia), słownie procent: dwa 66/100

- jednorazowa prowizja bankowa podana w punktach procentowych liczona od kwoty udzielonego kredytu – 1 %, słownie: jeden.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt w roku budżetowym 2010 na zadanie: Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów"

                                                                powrót

'); ?>