Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE wyniku przetargu

29-09-2009R.R.I.I. 342/3/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 2" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą i jedyną ofertę złożyła firma FRANK-CARS SP.Z O.O., ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa oferując cenę brutto 140 990,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
                                            powrót

'); ?>