Urzad Gminy w Ciepielowie

Niedziela, 17 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  45 dni, imieniny: Dionizy, Floryn, Grzegorz, Hugo, Hugon, Salomea, Salome, Sulibor, Zbysław

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu”

29-08-2012


RPORiI 271.7.2012


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Poprawa wizerunku otoczenia kościoła w Ciepielowie oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę parkingów i chodników do cmentarza parafialnego wraz z małą architekturą krajobrazu” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom oferując cenę brutto 446 826,75 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych 75/100).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – PPHU MAXBUD MICHAŁ BORCUCH, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – 511 964,20 zł brutto,
Oferta Nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbig – Bet Halina Paszkowska, Dorota Paszkowska s.c., Makowiec, ul. Radomska 13, 26-640 Skaryszew – 468 127,34 zł brutto,
Oferta Nr 3 – ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY „ZNAK” Stanisław Wawrzak Spółka Jawna, ul. Żeromskiego 5/1, 26-700 Zwoleń – 525 921,49 zł brutto,
Oferta Nr 4 – PHU TRANSMAR Marek Sasin, ul. Placowa 38/1, 26-600 Radom – 446 826,75 zł brutto,
Oferta Nr 5 – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bruk-Bud Grzegorz Rychlicki, ul. Jana Matejki 6, 26-640 Skaryszew – 511 148,80 zł brutto,
Oferta Nr 6 – Konsorcjum Firm – Układanie Kostki Brukowej Brukland Jerzy Cheda, ul. Bluszczowa 2, 26-640 Skaryszew – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo wielobranżowe Arkada Bis, ul. Rapackiego 10 lok.1, 26-600 Radom – partner konsorcjum – 458 032,80 zł brutto,
Oferta Nr 7 – P.H.U. POLVIS Jacek Miler, ul. Kochanowskiego 16, 27-310 Ciepielów – 472 039,56 zł brutto,
Oferta Nr 8 – Zakład Remontowo – Usługowo – Konserwacyjny Henryk Łagowski, ul. Bieszczadzka 17, 26-600 Radom – 458 126,32 zł brutto,
Oferta Nr 9 – Zakład Produkcyjno - Usługowo – Handlowy CHODROM Kazimierz Nogajski, ul. Spacerowa 39a, 27-300 Lipsko – 458 478,11 zł brutto,
Oferta Nr 10 – Zakład Usługowy BEN-BRUK Henryk Socha, ul. Partyzantów 10, 26-640 Skaryszew – 638 384,23 zł brutto,


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF

                                                              powrót