Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

„Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie”

27-01-2012


RPORiI 271/3/2012


Wójt Gminy Ciepielów na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.)

unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie”, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym przetargu nieograniczonym złożonych zostało 7 ofert, które opiewały na niżej wymienione kwoty:
1. Oferta nr 1: Firma GUTKOWSKI, Gutkowski Jan, ul. 17 Styczna 92, 64-100 Leszno – 408 981,20 zł brutto,
2. Oferta nr 2: Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Rachwał, ul. Partyzantów 25, 23-300 Janów Lubelski – 388 494,81 zł brutto.
3. Oferta nr 3: P.P.H.U. MAXBUD Michał Borcuch, ul. Gościniec 9, 27-400 Ostrowiec Św. – 572 429,74 zł brutto,
4. Oferta nr 4: INSTALART sp. z o.o. ul. Limanowskiego 95 H, 26-600 Radom – 358 165,38 zł brutto,
5. Oferta nr 5: ENKO Spółka Akcyjna, ul. Dojazdowa 10, 44-101 Gliwice – 486 092,84 zł brutto,
6. Oferta nr 6: Konsorcjum firm: „DACH – BUD” Zakład Budowlano – Remontowy s.c. Janusz Gregorczyk i Marian Pietrasik, ul. Lubelska 69/71, 26-600 Radom, „BUDOPOL” Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1/21, 26-600 Radom – 351 263,52 zł brutto,
7. Oferta nr 7: Usługowy Zakład Hydrauliczny, Marian Wieczorek, ul. Warszawska 215, 26-600 Radom – 682 299,13 zł brutto,
natomiast zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania zamierzał przeznaczyć kwotę 160 000,00 zł brutto.


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU - „Budowa punktu zlewnego oraz wykonanie otuliny filtracyjnej oczyszczalni ścieków w Ciepielowie”

Załączone pliki w formacie PDF                                                                powrót

'); ?>