Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciepielów

26-06-2012


Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zmianami ) zawiadamia się, że projekt „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ciepielów” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Ciepielowie, pokój nr 4 w dniach od 28 czerwca 2012 roku do 18 lipca 2012 roku w godz. 8.00 – 15.00 , oraz na stronie internetowej gminy www.ciepielow.pl

W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Ciepielów mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń.

Wójt Gminy
Artur Szewczyk
                                                                powrót

'); ?>