Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 12 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  50 dni, imieniny: Czcibor, Cibor, Marcin, Renata, Renat, Witold, Witolda

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów”

26-05-2010OGŁOSZENIE „Budowa stacji uzdatniania wody w Kunegundowie wraz z siecią wodociągową w miejscowości Kunegundów”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja techniczna, załącznik nr 10

Załączniki do SIWZ

Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3(a-e)(spakowane zip)

Przedmiar robót - załącznik nr 9 (a-e)(spakowane zip)

Projekt techniczny - załącznik nr 11 (spakowane zip)
Załączone pliki w formacie PDF
Załączone pliki w formacie ZIP


                                                                powrót

'); ?>