Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 17 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  106 dni, imieniny: Ariadna, Dezyderiusz, Franciszek, Justyn, Justyna, Lambert, Teodora

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów ”

26-03-2014


RPORiI 271.22.2014


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciepielów ul. Partyzantów” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ, którą złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Doktora Perzyny 84a, 26-700 Zwoleń oferując cenę brutto 60 643,87 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 87/100).

Umowa z wybranym wykonawcą zlatanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a ustawy Pzp.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF


                                                              powrót