Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 20 Września 2019 roku,  do końca roku zostało  103 dni, imieniny: Dionizy, Eustachy, Eustachiusz, Fausta, Faustyna, Filipina, Irena, Oleg

Publiczny przetarg ustny nieograniczony

25-08-2010WÓJT GMINY CIEPIELÓW

ogłasza

II publiczny przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Ciepielowie , oznaczonej nr geodezyjnym 940 o pow. 0,11 ha, objętej KW 12 073 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.


Cena wywoławcza - 11 715,00 zł
Wadium - 1000,00 zł

W ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepielów w/w nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo usługową, symbol planu 1.1 MU. Cena nieruchomości nabytej na własność, osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne , które wpłacą wadium w wysokości wyżej określonej najpóźniej do dnia 20 września 2010 roku do godz. 15.00 na konto Urzędu Gminy w Ciepielowie, nr BS Iłża F/Ciepielów 39912900010039033126950003. Wadium wnosi się w gotówce.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2010 roku o godz. 10.30 w sali nr 26 Urzędu Gminy w Ciepielowie.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,
- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

Wadium ulega przepadkowi , jeżeli zwycięzca przetargu uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i postępowaniem wieczysto – księgowym ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, pokój nr 4, tel. (048) 3788047 w. 36 w godzinach od 7.15 do 15.00.


Ciepielów, dnia 25.08. 2010 r.

                                                                powrót

'); ?>