Urzad Gminy w Ciepielowie

Piątek, 22 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  40 dni, imieniny: Cecylia, Marek, Maur, Wszemiła

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

25-03-2010RPORiI 7041/9/2010

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Marianki "Nowy Dwór"" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. oferując cenę brutto 66 078,13 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 13/100).

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy S.A., ul. Składowa 1, 24-100 Puławy - 126 002,82 zł

Oferta nr 2 - Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. ul. Żeromskiego 23, 27-400 Ostrowiec Św. - 66 078,13 złOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU "Przebudowa drogi gminnej Marianki "Nowy Dwór""

                                                                powrót

'); ?>