Urzad Gminy w Ciepielowie

Czwartek, 14 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  48 dni, imieniny: Agata, Aga, Damian, Elżbieta, Emil, Józef, Laurenty, Lewin, Serafin

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU

„Dokończenie wodociągowania gminy miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska „Zamoście””

25-02-2013


RPORiI 271.2.2013


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów zgodnie a art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) informuje, że w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dokończenie wodociągowania gminy miejscowościach Ciepielów ul. Witosa, Stare Gardzienice, Łaziska „Zamoście”” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, 21-100 Lubartów oferując cenę brutto 148 338,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych).
Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w kryterium oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Oferta Nr 1 – POLKAN Sp. z o.o. , ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa – 295 250,82 zł brutto.
Oferta Nr 2 – Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262a, 25-116 Kielce – 667 257,20 zł brutto.
Oferta Nr 3 – P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów – 148 338,00 zł brutto.
Oferta Nr 4 – Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki, Kozłów 91, 26-613 Radom – 178 610,53 zł brutto.
Oferta Nr 5 – Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Sp. J., ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów – 199 950,09 zł brutto.
Oferta Nr 6 – Zakład Instalacji Wod. Kan. Co gaz „STANMAL” Stanisław Malec, Stare Żukowice 91, 33-151 Nowa Jastrząbka – 323 690,61 zł brutto.
Oferta Nr 7 – P.W. HYDROSAN Jerzy Skowronek, ul. 1-go Maja 11, 21-100 Lubartów – 185 563,51 zł brutto.
Oferta Nr 8 – Zakład Instalacyjny JANCZES Sp. J. Jan Podymniak, Czesław Janicki, ul. Chorzowska 12, 26-600 Radom – 159 985,83 zł brutto.
Oferta Nr 9 – PBI „SANITEX” Wiesław Urynowicz, Łuczynów 63a, 26-900 Kozienice – 230 960,20 zł brutto.


Załącznik:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Załączone pliki w formacie PDF
                                                              powrót