Urzad Gminy w Ciepielowie

Środa, 13 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  49 dni, imieniny: Arkadiusz, Arkady, Brykcjusz, Eugeniusz, Jan, Mikołaj, Stanisław, Walentyn

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
„Dostawa kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów”

25-02-2011


Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Dostawa Kruszywa na drogi gminne na terenie gminy Ciepielów” stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma P.U.H. „MIREX” Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko oferując cenę brutto 59 850,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).
Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Nr oferty

Oferent

Cena oferty
( brutto)

1.

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE „BETO – TRANS” Józef Piejak, ul. Środkowa 38, 96-332 Radziwiłłów

71770,50 zł

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE,

Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Iłży,

ul. Przy Malenie 11, 27-100 Iłza

110700,00 zł

3.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE Ryszard Kiełbiowski, Gołębiów 109, 27-300 Lipsko

95940,00 zł

4.

FIRMA PRODUKCYJNO – HANDLOWO- USŁUGOWA „EMAR”, Mariusz Wójcicki, ul. Partyzantów 72, 26640 Skaryszew

92250,00 zł

5.

P.P.U.H. „PASIEKO” Leszek Czerwonka, Dąbrowa 27, 27-310 Ciepielów

71770,50 zł

6.

P.U.H. „MIREX” Mirosław Kwapiński, Szymanów 4A, 27-300 Lipsko

59850,00 zł                                                                powrót

'); ?>