Urzad Gminy w Ciepielowie

Wtorek, 19 Listopada 2019 roku,  do końca roku zostało  43 dni, imieniny: Elżbieta, Mironiega, Paweł, Seweryn, Seweryna

OGŁOSZENIE wyniku przetargu

24-08-2009R.R.I.I. 7041/3/2009

Zamawiający - Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów dziękując za udział w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Modernizacja budynku w PSP Ciepielów - wymiana podłóg" informuje, że komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Dzięgielewski Sylwester "SYLPOL" Wykładziny Dywany, ul. Słowackiego 73, 26-600 Radom, oferując cenę brutto 95 303,15 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzy złote 15/100).

Zamawiający informuje, że złożono również oferty, które opiewały na następujące kwoty:
1."FACIT" Usługi Budowlano - Remontowe, ul. Kochanowskiego 171, 26-432 Wieniawa - 114 958,33 (brutto)


                                            powrót

'); ?>